SKUTECZNY HANDLOWIEC - jak budować wartość i efektywnie sprzedawać?

O szkoleniu

Kierując pracowników na szkolenie "Skuteczny handlowiec - jak budować wartość i efektywnie sprzedawać", jako przedsiębiorca mogę oczekiwać szeregu korzyści, które przyczynią się do wzrostu efektywności mojej firmy:

 1. Zwiększenie przychodów: Pracownicy, którzy nauczą się skuteczniej budować wartość w oczach klientów, zamiast konkurować ceną, mogą znacząco zwiększyć wartość sprzedaży i, co za tym idzie, przychody firmy.

 2. Poprawa marży zysku: Eliminowanie potrzeby ciągłego udzielania rabatów i koncentracja na wartości dodanej produktu lub usługi mogą poprawić marżę zysku na sprzedawanych produktach i usługach.

 3. Większa lojalność klientów: Pracownicy, którzy rozumieją i stosują techniki sprzedaży doradczej, są w stanie lepiej identyfikować i zaspokajać potrzeby klientów, co buduje długotrwałe relacje i lojalność.

 4. Różnicowanie na rynku: Zespół, który potrafi sprzedawać wartość, a nie tylko konkurować ceną, pomaga wyróżnić firmę na tle konkurencji, co może przyciągać nowych klientów i zwiększać udział w rynku.

 5. Zmniejszenie rotacji pracowników: Inwestowanie w rozwój pracowników może zwiększyć ich zaangażowanie i satysfakcję z pracy, co z kolei może zmniejszyć rotację pracowników i związane z nią koszty rekrutacji i szkolenia nowych osób.

 6. Lepsze zarządzanie czasem i zasobami: Nauka efektywniejszych technik sprzedaży pozwala pracownikom lepiej zarządzać swoim czasem i zasobami, co przekłada się na większą produktywność.

 7. Optymalizacja procesów sprzedaży: Szkolenie może pomóc w identyfikacji i eliminacji nieefektywnych praktyk sprzedażowych, co prowadzi do optymalizacji procesów sprzedaży.

 8. Wzmocnienie pozycji rynkowej: Poprzez podnoszenie kompetencji zespołu handlowego, firma może lepiej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i zwiększać swoją konkurencyjność.

 9. Realizacja celów strategicznych: Wzmocnienie umiejętności sprzedażowych zespołu przyczynia się do realizacji szerszych celów strategicznych firmy, takich jak ekspansja na nowe rynki czy wprowadzenie nowych produktów.

 10. Zbudowanie kultury uczenia się: Pokazując pracownikom, że ich rozwój jest ważny, firma promuje kulturę ciągłego uczenia się i doskonalenia, co może przynosić korzyści na wielu poziomach organizacji.

Inwestując w szkolenie pracowników, przedsiębiorca stawia na zrównoważony rozwój firmy, który opiera się na solidnych fundamentach kompetencji i motywacji zespołu, co w długoterminowej perspektywie przynosi wymierne korzyści finansowe i rynkowe.

Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w szkoleniu "Skuteczny handlowiec - jak budować wartość i efektywnie sprzedawać" jest wartościowy z wielu powodów, zarówno dla pracowników, jak i dla całej organizacji. Oto kluczowe argumenty, dla których warto wziąć udział w tym programie:

 1. Rozwój umiejętności sprzedażowych: Szkolenie oferuje praktyczne narzędzia i metody, które pomogą uczestnikom skuteczniej sprzedawać, koncentrując się na budowaniu wartości dla klienta, a nie na konkurowaniu ceną.

 2. Nauka przez praktykę: Interaktywny charakter szkolenia, z naciskiem na ćwiczenia i case studies, umożliwia bezpośrednie zastosowanie nowo nabytych umiejętności w kontrolowanym środowisku, co przyspiesza proces uczenia się.

 3. Podniesienie efektywności sprzedaży: Uczestnicy nauczą się, jak lepiej rozumieć potrzeby klientów i jak skutecznie na nie odpowiadać, co może znacząco zwiększyć wskaźniki zamknięć sprzedaży.

 4. Budowanie długotrwałych relacji z klientami: Techniki sprzedaży doradczej, nauczane podczas szkolenia, pomagają w budowaniu silnych i trwałych relacji z klientami, co jest kluczowe dla powtarzalności biznesu i lojalności klientów.

 5. Zwiększenie konkurencyjności firmy: Umiejętność skutecznego budowania wartości produktu lub usługi pomaga wyróżnić się na tle konkurencji i przyciągać nowych klientów.

 6. Rozwój osobisty: Szkolenie stwarza okazję do autooceny i rozwoju osobistego, umożliwiając uczestnikom zidentyfikowanie i doskonalenie własnych stylów sprzedaży.

 7. Adaptacja do zmieniającego się rynku: Uczestnicy nauczą się, jak dostosować swoje strategie sprzedażowe do ewoluujących warunków rynkowych i zachowań konsumentów, co jest kluczowe dla utrzymania i wzrostu udziału w rynku.

 8. Wzmocnienie motywacji i zaangażowania: Udział w szkoleniu pokazuje pracownikom, że firma inwestuje w ich rozwój, co może zwiększyć ich motywację i zaangażowanie w pracę.

 9. Sieciowanie: Szkolenie daje możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży, co może przynieść nowe perspektywy i otworzyć drogę do współpracy biznesowej.

 10. Osiąganie i przekraczanie celów sprzedażowych: Wyposażeni w nowe umiejętności i techniki, pracownicy są w stanie efektywniej realizować i przekraczać postawione przed nimi cele sprzedażowe.

Udział w tym szkoleniu to inwestycja w przyszłość - zarówno indywidualną każdego uczestnika, jak i całej organizacji, która z pewnością przyniesie wymierne korzyści w postaci zwiększonej sprzedaży, lepszego zrozumienia klientów i silniejszej pozycji rynkowej.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się sprzedażą na różnych poziomach - od przedstawicieli handlowych po szefów sprzedaży, którzy chcą podzielić się wiedzą ze swoim zespołem.

Program szkolenia

UMYSŁ i OSOBOWOŚĆ HANDLOWCA

 • Wykorzystanie najnowszej wiedzy o mózgu w kontekście zachowań, preferencji i decyzji zakupowych klientów.
 • Typologia osobowości.

WIZERUNEK HANDLOWCA

 • Skuteczna komunikacja.
 • Pierwsze wrażenie.
 • Dress code.

LOJALNOŚĆ KLIENTA

 • S.U.P.E.R. postrzeganie handlowca przez klienta.
 • 7 zasad budowania lojalności klientów.
 • Kiedy klient zrywa współpracę – motywy.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE HANDLOWCA

 • Proces komunikacji z klientem.
 • Unikanie negatywnych wypowiedzi.
 • Jakich informacji potrzebuję i jak je pozyskam?
 • Sztuka zadawania właściwych pytań:
 • ćw. pytania otwarte
 • Efektywne słuchanie.

JAK BYĆ EKSPERTEM I BUDOWAĆ WARTOŚĆ DLA KLIENTA

 • W poszukiwaniu argumentów.
 • 4 ASY sprzedawcy.
 • Budowanie wartości osoby/produktu/firmy.
 • Pewność siebie/autoprezentacja.
 • Cena - kiedy klient wybiera najniższą?
 • Pytania kupno/brak zakupu - ćwiczenia w tej części:
 • ćw. dlaczego?
 • ćw. 4 asy
 • ćw. autoprezentacja
 • ćw. pytania kupno/brak

EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ SPRZEDAŻOWYCH

 • Nawyki pomagające i ograniczające.
 • Zastosowanie języka korzyści.
 • Określanie celów.
 • Ćwiczenia w tej części:
 • ćw. 80/2
 • ćw. nawyki
 • ćw. PCK
 • ćw. 20 korzyści
 • ćw. SMART

OBIEKCJE I ZASTRZEŻENIA

 • Jak radzić sobie z obiekcjami.
 • Reakcje na wymówki klienta.
 • Kontraktowanie i finalizowanie transakcji.
 • Ćwiczenia w tej części:
 • ćw. najczęstsze obiekcje
 • ćw. obiekcje i reakcje
 • ćw. kontraktowanie klienta

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 • Kąsiob - gra sprzedażowa.
 • ZZZ - co zabiorą, zmienią i zostawią uczestnicy szkolenia?
 • gra podsumowująca

Czas trwania

 • czas trwania 2 dni    Warsztat szkoleniowy on-line odbywa się w Twoim biurze lub domu w wirtualnej sali szkoleniowej, na żywo z trenerem, w czasie rzeczywistym. 
 • Zakres czasowy każdego dnia warsztatowego: od 9.00 do 16.00 (w tym 8 godzin zajęć warsztatowych i 1 godzina konsultacji z trenerem, aby doprecyzować kwestie specyficzne dla Twojej pracy lub przedyskutować tematy indywidualne).
 • Odkryj nasz nowatorski warsztat online, który przenosi komfort Twojego domu lub biura na nowy, energetyczny poziom, łączący się z dynamiką i interaktywnością klasycznej sali. Wykorzystując transmisję na żywo za pośrednictwem kamery i mikrofonu, każde spotkanie warsztatowe zamienia się w autentyczne, pulsujące życiem doświadczenie edukacyjne. Umożliwi Ci to nie tylko pasywne obserwowanie i słuchanie treści, ale również aktywne uczestnictwo w dialogach, zadawanie pytań oraz angażowanie się w bezpośrednie interakcje z prowadzącym i innymi uczestnikami. Prowadzący, będący z Tobą w realnym czasie, sprawia, że każda minuta warsztatu jest naszpikowana inspiracją i osobistym zaangażowaniem, co gwarantuje unikatową i interaktywną drogę rozwoju.
 • Zakres czasowy każdego dnia warsztatowego: od 9.00 do 16.00 (w tym 8 godzin zajęć warsztatowych i 1 godzina konsultacji z trenerem, aby doprecyzować kwestie specyficzne dla Twojej pracy lub przedyskutować tematy indywidualne).

Prelegenci

0
Piotr Trener VIDI

PIOTR,  trener VIDI to wyjątkowa postać, która dzięki swojemu 21-letniemu doświadczeniu w sprzedaży i zarządzaniu, zdobyła nie tylko bogatą wiedzę, ale także umiejętności, które mogą realnie przekształcić sposób, w jaki prowadzisz swoją firmę i zarządzasz zespołem. Jego podejście, oparte na praktycznej znajomości specyfiki pracy managera oraz planowaniu, delegowaniu, motywacji i budowaniu efektywnych zespołów sprzedażowych, czyni z niego nie tylko trenera, ale także mentora, który może pomóc Ci osiągnąć nowe poziomy efektywności i zaangażowania w Twojej organizacji.

Zarówno jako praktyk, z doświadczeniem w realnych warunkach biznesowych, jak i jako trener, który prowadzi szkolenia w otwartej i przyjaznej atmosferze, Piotr skupia się na przekazywaniu wiedzy w sposób, który jest zarówno angażujący, jak i praktyczny. Jego metodyka, oparta na warsztatach i ćwiczeniach praktycznych, jest zaprojektowana, aby uczestnicy mogli nie tylko zdobyć teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim nauczyć się, jak stosować ją w codziennej pracy.

Piotr posiada unikalne kwalifikacje, takie jak licencja systemu STRUCTOGRAM oraz certyfikacja w modelu psychometrycznym MTQ48, które pozwalają mu na głębsze zrozumienie i rozwijanie kompetencji zarówno indywidualnych, jak i zespołowych. Jego doświadczenie jako wykładowcy i konsultanta, wsparte certyfikowaną wiedzą, umożliwia mu dostosowanie szkoleń do specyficznych potrzeb i wyzwań, z jakimi boryka się Twoja organizacja.

Zapraszamy do skorzystania z unikalnej oferty Piotra, która nie tylko wzbogaci Twoją wiedzę, ale również przyczyni się do rozwoju i wzrostu Twojej firmy, poprzez budowanie silnych, efektywnych i zmotywowanych zespołów. Piotr jest gotowy, aby wspierać Cię na drodze do osiągnięcia sukcesu, oferując sprawdzone, praktyczne rozwiązania i techniki, które przekształcą Twoje zarządzanie i pomogą osiągnąć założone cele biznesowe.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Do realizacji szkoleń online korzystamy z platformy Zoom.
Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy),
na której znajdować się będzie transmisja online.
Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest
podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari).
Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w czasie szkolenia oraz śledzą treści wyświetlane na
komputerze prowadzącego.
Uczestnicy widzą i słyszą siebie wzajemnie. Mogą brać aktywny udział w szkoleniu.
Uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami
kursu.
Uczestnicy rozmawiają, wymieniają doświadczanie mają aktywny kontakt z grupą i
trenerem.
Dodatkowo wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online.

Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia
(uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie). Ważność linku - do zakończenia szkolenia wg
harmonogramu szkolenia.
Dołączenie następuje poprzez kliknięcie link oraz wpisanie imienia i nazwiska
Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć do szkolenia.

❕Jak przygotować się do szkolenia:
● sprawdź łącza internetowego, zadbaj o jego dobrą jakość
● przygotuj
○ miejsca na czas szkolenia, gdzie możesz się skupić
○ notes, długopis
○ szklanka wody czy kawa/herbata
○ pamiętaj, by twój sprzęt był naładowany.
● opcjonalnie wydrukuj ćwiczenia, jakie dostaniesz przed szkoleniem, aby na bieżąco pracować z
trenerem i grupą
● kamera i mikrofon ułatwiają pracę i integrację, zwykle każdy uczestnik ma włączoną kamerę i
dostęp do mikrofonu, dlatego sprawdź, czy działaj u Ciebie.
.
Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne
urządzenie do zdalnej komunikacji: Dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 2,5 GHz i wyższy
Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi
dysponować Uczestnik: pobieranie: 10 Mb/s, wysyłanie: 5 Mb/s
Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych
treści i materiałów: Nie trzeba pobierać oprogramowania. Aby wziąć udział w szkoleniu online
potrzebny jest komputer, laptop, telefon lub tablet ze stabilnym internetem i bez blokad firmowych.
Do realizacji szkoleń online korzystamy z platformy Zoom.
Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy),
na której znajdować się będzie transmisja online.
Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest
podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari).
Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w czasie szkolenia oraz śledzą treści wyświetlane na
komputerze prowadzącego.
Uczestnicy widzą i słyszą siebie wzajemnie. Mogą brać aktywny udział w szkoleniu.
Uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami
kursu.
Uczestnicy rozmawiają, wymieniają doświadczanie mają aktywny kontakt z grupą i
trenerem.
Dodatkowo wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online.

Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia
(uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie). Ważność linku - do zakończenia szkolenia wg
harmonogramu szkolenia.
Dołączenie następuje poprzez kliknięcie link oraz wpisanie imienia i nazwiska
Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć do szkolenia.

❕Jak przygotować się do szkolenia:
● sprawdź łącza internetowego, zadbaj o jego dobrą jakość
● przygotuj
○ miejsca na czas szkolenia, gdzie możesz się skupić
○ notes, długopis
○ szklanka wody czy kawa/herbata
○ pamiętaj, by twój sprzęt był naładowany.
● opcjonalnie wydrukuj ćwiczenia, jakie dostaniesz przed szkoleniem, aby na bieżąco pracować z
trenerem i grupą
● kamera i mikrofon ułatwiają pracę i integrację, zwykle każdy uczestnik ma włączoną kamerę i
dostęp do mikrofonu, dlatego sprawdź, czy działaj u Ciebie.
.
Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne
urządzenie do zdalnej komunikacji: Dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 2,5 GHz i wyższy
Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi
dysponować Uczestnik: pobieranie: 10 Mb/s, wysyłanie: 5 Mb/s
Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych
treści i materiałów: Nie trzeba pobierać oprogramowania. Aby wziąć udział w szkoleniu online
potrzebny jest komputer, laptop, telefon lub tablet ze stabilnym internetem i bez blokad firmowych.
Do realizacji szkoleń online korzystamy z platformy Zoom.
Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy),
na której znajdować się będzie transmisja online.
Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest
podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari).
Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w czasie szkolenia oraz śledzą treści wyświetlane na
komputerze prowadzącego.
Uczestnicy widzą i słyszą siebie wzajemnie. Mogą brać aktywny udział w szkoleniu.
Uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami
kursu.
Uczestnicy rozmawiają, wymieniają doświadczanie mają aktywny kontakt z grupą i
trenerem.
Dodatkowo wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online.

Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia
(uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie). Ważność linku - do zakończenia szkolenia wg
harmonogramu szkolenia.
Dołączenie następuje poprzez kliknięcie link oraz wpisanie imienia i nazwiska
Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć do szkolenia.

❕Jak przygotować się do szkolenia:
● sprawdź łącza internetowego, zadbaj o jego dobrą jakość
● przygotuj
○ miejsca na czas szkolenia, gdzie możesz się skupić
○ notes, długopis
○ szklanka wody czy kawa/herbata
○ pamiętaj, by twój sprzęt był naładowany.
● opcjonalnie wydrukuj ćwiczenia, jakie dostaniesz przed szkoleniem, aby na bieżąco pracować z
trenerem i grupą
● kamera i mikrofon ułatwiają pracę i integrację, zwykle każdy uczestnik ma włączoną kamerę i
dostęp do mikrofonu, dlatego sprawdź, czy działaj u Ciebie.
.
Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne
urządzenie do zdalnej komunikacji: Dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 2,5 GHz i wyższy
Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi
dysponować Uczestnik: pobieranie: 10 Mb/s, wysyłanie: 5 Mb/s
Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych
treści i materiałów: Nie trzeba pobierać oprogramowania. Aby wziąć udział w szkoleniu online
potrzebny jest komputer, laptop, telefon lub tablet ze stabilnym internetem i bez blokad firmowych.
Do realizacji szkoleń online korzystamy z platformy Zoom.
Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy),
na której znajdować się będzie transmisja online.
Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest
podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari).
Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w czasie szkolenia oraz śledzą treści wyświetlane na
komputerze prowadzącego.
Uczestnicy widzą i słyszą siebie wzajemnie. Mogą brać aktywny udział w szkoleniu.
Uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami
kursu.
Uczestnicy rozmawiają, wymieniają doświadczanie mają aktywny kontakt z grupą i
trenerem.
Dodatkowo wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online.

Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia
(uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie). Ważność linku - do zakończenia szkolenia wg
harmonogramu szkolenia.
Dołączenie następuje poprzez kliknięcie link oraz wpisanie imienia i nazwiska
Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć do szkolenia.

❕Jak przygotować się do szkolenia:
● sprawdź łącza internetowego, zadbaj o jego dobrą jakość
● przygotuj
○ miejsca na czas szkolenia, gdzie możesz się skupić
○ notes, długopis
○ szklanka wody czy kawa/herbata
○ pamiętaj, by twój sprzęt był naładowany.
● opcjonalnie wydrukuj ćwiczenia, jakie dostaniesz przed szkoleniem, aby na bieżąco pracować z
trenerem i grupą
● kamera i mikrofon ułatwiają pracę i integrację, zwykle każdy uczestnik ma włączoną kamerę i
dostęp do mikrofonu, dlatego sprawdź, czy działaj u Ciebie.
.
Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne
urządzenie do zdalnej komunikacji: Dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 2,5 GHz i wyższy
Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi
dysponować Uczestnik: pobieranie: 10 Mb/s, wysyłanie: 5 Mb/s
Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych
treści i materiałów: Nie trzeba pobierać oprogramowania. Aby wziąć udział w szkoleniu online
potrzebny jest komputer, laptop, telefon lub tablet ze stabilnym internetem i bez blokad firmowych.

Rejestracja

Cena 1
1 890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 7.94% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10.58% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 11.9% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 12.7% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniach VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-337), ul. P. Skargi 6B o nr NIP 6511024789 (Usługodawca) jest wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji online.
 2. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz że formularz i regulamin wspólnie stanowią umowę pomiędzy Klientem, a Usługodawcą.
 3. Zgłaszając udział na szkolenie Klient zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata następuje przelewem na konto Usługodawcy wskazane na fakturze pro forma przekazanej w potwierdzeniu rejestracji na szkolenie.
 4. Klient posiadający status konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga zachowania formy pisemnej poprzez przesłania maila na szkolenia@superszkolenia.pl oraz zgloszenie@eventis.pl. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Usługobiorca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 5. W przypadku braku uczestnictwa w zakupionym szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy Klient traci możliwość wzięcia udziału w zajęciach, nawet jeśli dostępny będzie nowy termin szkolenia. Usługodawca nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty uczestnikom.
 6. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia bądź zmiany uczestnika najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia i po uiszczeniu opłaty administracyjnej i pod warunkiem, że Usługodawca posiada wolne miejsca na szkoleniu w innym terminie.
 7. Usługodawca zastrzega prawo do odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Usługodawcę oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim wypadku Klient może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych Usługodawcy kwot za szkolenie. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez Usługodawcę lub na skutek działania siły wyższej.
 8. Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i osób podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius [NIP 6511024789] z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P. Skargi 6B. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

prosze o kontakt indywidualny

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
 • Ulica i nr: ul. P. Skargi 6B
 • Kod pocztowy: 44-337
 • Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
 • Numer NIP: 6511024789

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska ul. P. Skargi 6B

Organizator

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska
ul. P. Skargi 6B
woj. śląskie
💪💪Rozwijaj swój biznes rozwijając siebie! 💪💪 Pomagam budować sprzedaż według strategii SKS - Strategia, Kompetencje, Systematyczność. Badania firmy VIDI wskazują na silną, bezpośrednią korelację między zdolnościa...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!