Skuteczny menedżer - jak budować autorytet lidera, dobierać styl zarządzania i dopasować strategię działania? Szkolenie stacjonarne lub online.

O szkoleniu

„Skuteczny menedżer zespołu” – Jak budować autorytet lidera, dobierać styl zarządzania i dopasować strategię działania?

Szkolenia dla menedżerów ukierunkowane na trening skuteczności to profesjonalne kursy, które pozwalają szefom i liderom zespołów osiągać wyższą efektywność w realizacji najważniejszych zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Otwarte kursy menadżerskie z tej tematyki uczą sprawnego zarządzania i przewodzenia, przygotowując do podejmowania najważniejszych wyzwań, przed którymi każdego dnia staje lider i kierownik.

Nieodłącznym elementem oddziaływania na zespół jest autorytet szefa, dlatego nasze szkolenia dla managerów z szeroko pojętej skuteczności uczą również tego, jak budować autorytet szefa i go wzmacniać, jak nie rujnować osiągniętej pozycji lidera własnymi zaniedbaniami i jak dopasować właściwy styl przywództwa do grupy, specyfiki jej członków i sytuacji. Szkolenie menadżerskie „Skuteczny menedżer zespołu”  rozwija ponadto kluczowe na stanowisku kierowniczym umiejętności związane z przydziałem zadań i egzekwowaniem ich realizacji. Z naszego kursu dowiesz się również, kiedy i jak powinieneś wspierać swój zespół oraz, kiedy możesz swoim podwładnym pozwolić popełniać błędy.

Otwarte kursy Skuteczny menedżer zespołu zaprojektowane zostały jako intensywne szkolenia managerskie online oraz tradycyjne szkolenia stacjonarne ukierunkowane na praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Skuteczny menedżer zespołu” nie tylko wyposaża Kursantów w fachową wiedzę z zakresu zarządzania, ale przede wszystkim pokazuje, jak z niej korzystać, by być skutecznym i sprawnym liderem. Oferowane przez nas zdalne i stacjonarne szkolenia dla kadry menedżerskiej unikają jałowego teoretyzowania i koncentrują się na realnych problemach, z jakimi boryka się kadra zarządzająca w dzisiejszych realiach. Szkolenie z kompetencji menedżerskich „Skuteczny menedżer zespołu” ma na celu przygotować Kursantów do pokonywania faktycznych trudności i rozwiązywania rzeczywistych problemów, z którymi stykają się w swoim zawodowym życiu, we własnych organizacjach.

Prezentowane szkolenie umiejętności menedżerskich polecamy wszystkim obecnym i przyszłym kierownikom bez względu na poziom doświadczenia i staż pracy, a także każdemu, kto planuje zawodowo realizować się w roli lidera, szefa i przywódcy. To szkolenie to świetna pigułka wiedzy dla każdego szefa. Dedykowani trenerzy to eksperci z wyjątkowo obszernym doświadczeniem. Szkolenie odbywa się w mniejszym gronie niż tradycyjne szkolenia aby była przestrzeń na dyskusje. Ważne: Uczestnicy pracują na swoich przykładach, co pozwala osiągnąć natychmistowy efekt szkolenia a wiedzę przekuć w umiejętności już następnego dnia po szkoleniu.

To szkolenie to świetnia pigułka wiedzy i arkuszy lidera do rozpoczęcia na dalszym etapie sesji indywidulanych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Otwarty kurs „Skuteczny menedżer zespołu”  to źródło kompleksowej wiedzy o:

 • najskuteczniejszych praktykach wspomagających budowanie autorytetu lidera;
 • różnych stylach przywództwa;
 • metodologii DISC, stylach działania i postrzegania;
 • zasadach definiowania priorytetów w realizacji zadań;
 • doborze odpowiednich metod zarządzania w kontekście realizacji celów i osiągania zamierzonych wyników,
 • regułach tworzenia wzmacniających i motywujących komunikatów.

Szkolenia dla kadry menedżerskiej ze skuteczności trenują wyspecjalizowane umiejętności:

 • diagnozowania i analizowania sytuacji oraz stosowania adekwatnego stylu przywództwa wg. typologii K. Blancharda;
 • rozumienia własnych zachowań i stylów funkcjonowania na podstawie metodologii DISC;
 • dopasowania osobistego stylu zarządzania do typów osobowości podwładnych;
 • sprawnego i adekwatnego do konkretnych członków zespołu „przełączania się” między stylami zachowań;
 • tworzenia i delegowania celów dla siebie i kierowanego zespołu;
 • skutecznej ochrony rezultatu poprzez wspieranie pracowników w realizacji zadań;
 • prowadzenia rozmów dyscyplinujących z pracownikami.

Otwarte szkolenie „Skuteczny menedżer zespołu”  pogłębia kluczowe kompetencje związane z:

 • rozpoznawaniem sytuacji i zachowań, które budują/osłabiają autorytet lidera;
 • określaniem jasnych celów;
 • delegowaniem zadań dopasowanych do pracowników i ich potencjału;
 • udzielaniem informacji zwrotnej interwencyjnej i doceniającej.
Kto powinien wziąć udział?
 • Szkolenie jest skierowane do kadry zarządzającej.
 • Jest niezbędne dla każdego pracownika pełniącego funkcje zarządcze.
 • Dla osób, które awansowały na stanowiska kierownicze.
 • Dla osób, która będą awansowały na stanowiska kierownicze.
 • Dla przedsiębiorców.
 • Uwaga – to szkolenie jest również dedykowanie dla kierowników, którzy już od jakiegoś czasu pełnią funkcje zarządcze i chcą zaktualizować wiedzę lub otrzymać praktyczne wskazówki związane z zarządzaniem zespołem.

Program szkolenia

Rozpoczęcie kursu. Wstęp – weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć oraz zdefiniowanie celów, którym ma służyć szkolenie z kompetencji menedżerskich; kontrakt.

Moduł I. Autorytet lidera zespołu – skuteczny menedżer

 • Role i umiejętności managera – style zarządzania a indywidualne predyspozycje (autoanaliza z omówieniem).
 • Diagram autoanalizy – moce, ambicje, potrzeby, obawy oraz obszary do rozwoju (arkusz coachingowy, autoanaliza).
 • Cele osobiste kontra cele firmowe (panel dyskusyjny, autoanaliza).
 • System wartości organizacji kontra osobisty system wartości (autoanaliza, karta odkrywania motywacji).
 • Osobiste demotywatory i motywatory (panel dyskusyjny, autoanaliza).
 • Osobista ścieżka kariery (panel dyskusyjny, autoanaliza).
 • Wizerunek lidera i szefa zespołu oraz jego autorytet (case study, panel dyskusyjny, wnioski).
 • Exposé szefa z uwzględnieniem „why” z modelu Simona Sinka (omówienie reguł przygotowania exposé).

Moduł II. Skuteczny menedżer zespołu– style zarządzania

 • Model 7S (McKinsey model) – structure, strategy, systems, shared values, skills, style, staffe (omówienie i analiza).
 • 14 zasad zarządzania wg H. Favola (omówienie, autoanaliza).
 • Role managera i odpowiedzialność lidera vs oczekiwania pracodawcy (omówienie, autoanaliza).
 • Weryfikacja bieżącej strategii pracodawcy w kontekście wynikających z tego obowiązków kierownika (wykład, analiza case study).
 • Kompetencje i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem – arkusz oceny kompetencji (wykład, dyskusja, ćwiczenie indywidualne).
 • Metoda MBWA, mikrozarządzanie czy zarządzanie przez wycofanie się, przegląd złych i dobrych praktyk (autoanaliza z omówieniem).

Moduł III. Skuteczny menedżer zespołu– style zarządzania DISC (Extended DISC, Insight Discovery)

 • Style zarządzania na podstawie modelu DISC (panel dyskusyjny i autoanaliza stylu).
 • Dobór stylu zarządzania do aktualnej sytuacji w zespole i organizacji (panel dyskusyjny).

Moduł IV. Skuteczny menedżer zespołu– strategia planowania

 • Wprowadzenie do tematu zarządzania czasem.
 • Zasady dobrego planowania pracy własnej, zestawienie dobrych i złych praktyk (omówienie, przykłady, sugestie zmian).
 • Definiowanie zadań i celów – różnice i wytyczne (omówienie z prezentacją przykładów).
 • Monitorowanie – wytyczne.
 • Asertywność lidera zespołu.

Moduł V. Skuteczny menedżer zespołu– stres i emocje

 • Zarządzanie emocjami – wytyczne dla kadry zarządzającej.
 • Zarządzanie stresem – wytyczne dla kadry managerskiej.

Podsumowanie kursu. Stacjonarne szkolenie umiejętności menedżerskich „Skuteczny menedżer zespołu”  kończy się powtórzeniem najważniejszych zagadnień poruszanych w toku zajęć oraz opracowaniem przez Kursantów własnej strategii działania. Wszyscy uczestnicy zajęć po zakończeniu kursu otrzymują certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu dla managerów w Human Skills.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Czas trwania

 • 09:00 Rozpoczęcie szkolenia.
 • 16:00 Zakończenie szkolenia.
 • W trakcie przerwy kawowa oraz obiadowa.

Prelegenci

Iwona Firmanty
Trenerka. Coach ICC. Mgr Psycholożka. Mgr Socjolożka.
Human Skills

PROFIL TRENERKI:

 • Właścicielka firmy szkoleniowej Human Skills.
 • Założycielka projektu Sukces Kobiety Biznesu.
 • Trenerka biznesu.
 • Mentorka.
 • Asesorka w metodzie analizy kompetencji Assessment i Development Centre.
 • Magister psycholożka. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Magister socjolożka.
 • Certyfikowana konsultantka Extended DISC.
 • Certyfikowana konsultantka Insights Discovery.
 • Certyfikowana Coach International Community Coaching.
 • Certyfikowana konsultantka badania odporności psychicznej MTQ Plus.
 • Certyfikowana konsultantka badania zintegrowanych stylów zarządzania ILM 72.
 • Certyfikowana facylitatorka metody POINTS OF YOU®.

Założycielka firmy szkoleniowej Human Skills. Jest założycielką i liderką projektu motywacyjno – szkoleniowego Sukces Kobiety Biznesu. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i projekty rozwojowe dla biznesu oraz administracji publicznej. Realizuje szkolenia i sesje coachingowe głównie dla kadry menedżerskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie korporacyjne, które zdobywała w działach Human Resources, sprzedaży i obsługi klienta.

Wywiady z jej udziałem pojawiają się w miesięczniku „Zwierciadło”, „Sens”, „Wysokie Obcasy”, i nie tylko. Występuję w mediach m.in.: TVN, DDTVN, TVN Turbo, TTV, TVP2 „Panorama”, Polsat Cafe, Polsat, „Gazeta Wyborcza”, Wirtualna Polska, a także wypowiada się w radio.

Jest autorką artykułów psychologicznych. Współautorką książki „Po szczęście do pracy” i autorką książki o psychologii relacji „Jak upolować miłość” wydanej na zaproszenie Wydawnictwa Zwierciadło.

Marta Orzeł
Trenerka biznesu. Coach grupowy. Certyfikowana konsultantka Talentów wg. Instytutu Gallupa. Certyfikowana konsultantka Extended DISC.

PROFIL TRENERKI:

 • Wspiera liderów organizacji podczas tworzenia i wdrażania programów rozwojowych oraz w całym procesie komunikacji z pracownikami. Specjalizuje się w szkoleniach dla menedżerów, efektywności osobistej, typologii zachowań DISC® i pracy opartej na mocnych stronach wg Gallupa.
 • Od 2005 r prowadzi szkolenia. Doświadczenie w biznesie zdobyła pracując w firmie motoryzacyjnej, doradczej i szkoleniowej.
 • Projektując procesy rozwojowe spotyka się ze stwierdzeniami: „u nas jest inaczej”, „u mnie to nie zadziała”.  Dlatego najpierw analizuje branżę i konkretne sytuacje, a dopiero potem tworzy programy (także wielomodułowe np. 116 szkoleń dla branży budowlanej, trzyletni projekt Akademii Zarządzania).
 • Pracuje z ludźmi na potencjalne i mocnych stronach, bo tylko tak można zbudować mistrzostwo i realizować cele w zmieniającej się rzeczywistości.
 • Wspólna praca z klientem opiera się na szukaniu rozwiązań korzystając z najlepszych praktyk, narzędzi, wiedzy i doświadczeniu trenerki i uczestników.

JEJ KLIENCI DOCENIAJĄ JĄ ZA TO, ŻE MA DLA NICH CZAS, BO:

 • Słyszy ich oczekiwania,
 • Odradza działania zbędne i wskazuje te które przyniosą oczekiwany efekt,
 • Pokazuje inne perspektywy/możliwości,
 • Wspólnie z klientem projektuje proces rozwojowy
 • Pomaga wdrożyć zmiany
 • Działa na potencjalne i mocnych stronach.

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Angażowanie pracowników;
 • Budowanie autorytetu lidera;
 • Zarządzanie przez cele;
 • Zarządzanie sytuacyjne wg. Blancharda;
 • Współpraca w zespołach;
 • Zarządzanie w zmianie;
 • Motywowanie;
Aneta Ropek
Trener sprzedaży i zarządzania. Coach. Mediator. Menedżer.

Trener praktyk sprzedaży i zarządzania, konsultant biznesowy, coach, mediator, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w różnorodnych kulturach organizacyjnych. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze zarządzania sprzedażą, budowaniu zespołów i doskonaleniu umiejętności miękkich w celu zwiększania efektywności zespołów. Prowadzi szkolenia, warsztaty szkoleniowe i procesy coachingu. Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu (kierunek zarządzanie i marketing), Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (kierunek: zarządzanie przedsiębiorstwem). Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu, na kierunkach: „Life & Business Coaching” (2015-2016) oraz „Mediacje gospodarcze i pracownicze, negocjacje” (2017-2018). Jest certyfikowanym trenerem zarządzania zmianą w organizacji. 

Konsultant badania kwestionariuszami psychometrycznymi Mindsonar, oraz AQR w obszarze leadership’u i odporności psychicznej pracowników. Gościnnie prowadziła prelekcję na konferencji Pulsu Biznesu „Komunikacja menedżerska” w temacie budowania kultury feedbacku w organizacji. Jest wykładowcą na uczelni WSPA w Lublinie. Doświadczenie zawodowe: Coach/ Trener zew. w projektach transformacji kultury organizacyjnej i konsultant ds. komunikacji, Ponad 2-letnie doświadczenie w roli Scrum Muster, Trener, Agile coach w firmie z branży IT.  Na początku pracy zawodowej pracowała na stanowisku Przedstawiciela Handlowego w firmie Bosch. W latach 2004 – 2007 Kierownik działu sprzedaży w Neptun Software – firmie z sektora IT. Zarządzała zespołem sprzedaży w strukturze rozproszonej.Odpowiadała za tworzenie i realizację strategii marketingowej i sprzedażowej.

Anna Stec
Trener. Coach. Psycholog. HR-owiec.

PROFIL TRENERA:

Doświadczony trener, coach, psycholog,  HR-owiec z ponad 25  letnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach.  Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, coachingów na wszystkich poziomach organizacji. Prowadziła szkolenia i warsztaty związane w rozwojem w Polsce oraz krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej m.in. Finlandia, Bułgaria, Rumunia, Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Gruzja. Współpracowała z krajami Niemcy, Francja, Austria, Hiszpania, Chorwacja, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Dania, Norwegia, USA, Chiny.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Szkoły Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkoły Treningu Warsztatu Psychologicznego INTRA.

Od 2014 roku prowadzi zajęcia ze studentami na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Współpracowała z uczelnią Łazarski. Przez kilka lat współpracowała z Ośrodkiem Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

Akredytowany Konsultant Insights Discovery™, Extended DISC, PRISM. Konsultant i wieloletni praktyk w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i selekcji, szkoleń, administracji personalnej.

„Na sali szkoleniowej spędziłam ponad 12 000 godzin z ludźmi w różnych krajach, kulturach i językach. Dzięki swojej otwartości, dynamice działania, zaangażowaniu prowadzę zajęcia, które uczą, rozwijają, pokazują nowe możliwości. I najważniejsze, są ciekawym i zapamiętanym doświadczeniem życiowym.”

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • HR.
 • Coaching.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Rekrutacja i selekcja.
 • Administracja personalna.
 • Insights Discovery.
 • Extended DiSC.
 • PRISM.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena katalogowa
1 585
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 635 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
Ceny promocyjne na zakup szkoleń otwartych z oferty - ważne do 29.02.2024r.
1 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 495 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. Oczywiście przyjmiemy Twoje zgłoszenie również na dzień przed realizacją. 
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne. Przygotuj serię pytań - co jest dla Ciebie ważne. 
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie. Jest możliwość płatności przelewem oraz gotówką lub kartą płatniczą. 
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia. Jest możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie się na inny termin w miarę możliwości. 

BUR, KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Human Skills
 • Ulica i nr: Widok 18/2
 • Kod pocztowy: 00-023
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 6721761910

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska Widok 18/2

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r., 2022 r. oraz ponownie w 2023r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!