Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/spc-statystyczne-sterowanie-procesem-26081-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Termin szkolenia
21-22 maja 2020r., Wrocław - Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
3-4 września 2020r., Katowice - Hotel Novotel Centrum Katowice****
23-24 listopada 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.


Korzyści dla uczestników
Uczestnicy szkolenia poznają szeroki wachlarz metod statystycznych oraz dzięki przerobionym ćwiczeniom zobaczą praktyczne możliwości ich wykorzystania. Ćwiczenia będą też zmuszały do szukania błędów w różnych przedstawianych przykładach zastosowania SPC w różnych firmach.

Na szkolenie mogą zostać przygotowane przykłady i ćwiczenia oparte o dane przesłane wcześniej z firmy, przez co łatwiej jest pokazać zastosowanie poszczególnych narzędzi statystycznych, W czasie szkolenia, w miarę możliwości czasowych, uczestnicy mogą przynosić swoje dane do wspólnej analizy i dyskusji.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest adresowane do osób odpowiedzialnych za wykorzystanie i rozwijanie wykorzystania metod statystycznych do sterowania procesami. Tematyka szkolenia może zainteresować technologów, inżynierów procesów oraz pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie:
• różnice pomiędzy kontrolą jakości a sterowaniem procesami, definicja jakości, działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze - dyskusja, przykłady.

2. Metody statystycznej obserwacji procesu:
• podstawowe miary statystyczne: definicje rozstępu, wartości średniej, mediany, odchylenia standardowego, wskaźników statystycznych, istota, wady i zalety oceny liczbowej,
• karty kontrolne, podział i zastosowanie: X-R (dane ciągłe), p (dane dyskretne) - ćwiczenia, przykłady, studium przypadku
• wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk - ćwiczenia, przykłady, studium przypadku
• plan próbkowania, próba reprezentatywna, zagrożenia podczas zbierania danych,
• definiowanie zmienności.

3. Rozkład normalny - istota i zastosowanie:
• istota rozkładu normalnego,
• badanie normalności danych,
• ocena wadliwości procesu z wykorzystaniem dystrybuanty rozkładu normalnego.

4. SPC a MSA:
• znaczenie danych w analizie, błędne decyzje i ich skutki, zmienność w procesach,
• przygotowanie planu pomiaru,
• weryfikacja systemu pomiarowego,
• sposób przeprowadzenia i analiza danych,
• analiza typu pierwszego, weryfikacja systemu pomiarowego dla prób odtwarzalnych - dane ciągłe i dyskretne,
• Gage R&R, obliczanie powtarzalności, odtwarzalności i zmienności dla części i operatorów,
• metody usprawnienia systemu pomiarowego,
• ćwiczenia.

5. Zakończenie:
• podsumowanie tematyki szkolenia,
• odpowiedzi na pytania,
• dyskusja nad możliwością zastosowanie poszczególnych narzędzi do sterowania konkretnymi procesami w firmie.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem