Specjalista ds. Kadr i Płac - zatrudnianie, akta osobowe, wynagrodzenia, płatnik.

O szkoleniu

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego prowadzenia zadań związanych z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych wg obowiązującego prawa i stosowanej praktyki.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia mają możliwość nabycia, zaktualizowania i usystematyzowania wiedzy bezpośrednio przekładającej się na rzetelność i efektywność pracy. Poszerzenie dotychczasowej wiedzy bądź doskonalenie już posiadanych umiejętności samodzielnej pracy w programie PŁATNIK wraz z poznaniem przepisów niezbędnych do prawidłowego sporządzania dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wyliczania wynagrodzeń.

Efekty uczenia się:

Uczestnik szkolenia prawidłowo definiuje zadania związane z  prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji niezbędnej przy zatrudnianiu pracowników, kontynuacji i zakończeniu zatrudnienia. Prawidłowo prowadzi dokumentację związaną z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych w tym pracuje w programie PŁATNIK.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą rozpocząć karierę w dziale kadr i płac albo poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe oraz wszyscy, którzy pragną samodzielnie sporządzać dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prowadzić akta osobowy oraz poznać zasady wyliczania wynagrodzeń.

Program szkolenia

Dzień 1 i 2

Rodzaje zatrudnienia

1.    Umowa o pracę – omówienie najważniejszych aspektów

2.    Umowy cywilnoprawne

3.    Umowa o pracę, umowa zlecenia i umowa o dzieło a Zakład Ubezpieczeń społecznych.

4.    Umowa zlecenia – omówienie najważniejszych aspektów

5.    Różnice w wynagrodzeniu, oskładkowanie i opodatkowani – wpływ zmiany przepisów Nowego Ładu i Ustawy Niskie Podatki na wynagrodzenie netto osoby zatrudnionej na podstawie:
a.    Umowy o pracę
b.    Umowy o zlecenia
c.    Umowy o dzieło  

6.    Zbiegi tytułów do ubezpieczeń – przykłady
7.    Pracownicze Plany Kapitałowe – najważniejsze kwestie, o którym należy pamiętać
8.    Omówienie planowanych zmian

Dzień 3

Akta osobowe i dokumentacja pracownicza bez tajemnic

1.    Akta osobowe

2.    Dokumentacja pracownicza

3.    Przechowywanie akt osobowych

4.    Elektroniczne akta osobowe

 

5.    Dokumentacja umów cywilnoprawnych
6.    Panel dyskusyjny

Dzień 4,5,6

Wynagrodzenia- wyliczanie wraz z obowiązkami publiczno - prawnymi

I. Obowiązki publiczno-prawne w zakresie wynagrodzeń.
1.    Ubezpieczenia społeczne - Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

2.    Podatek dochodowy od osób fizycznych

II. Wynagrodzenia
1.    Wynagrodzenie za pracę.
2.    Systemy wynagradzania.
3.    Wymiar czasu pracy.
4.    Systemy czasu pracy.
5.    Praca w nadgodzinach i ponadwymiarowa.
6.    Praca w porze nocnej.
III. Niezdolność do pracy
1.    Wynagrodzenie  chorobowe.
2.    Podstawa zasiłku chorobowego.
3.    Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.
4.    Świadczenia rodzicielskie – rozliczanie i dokumentacja.
5.    Rozliczenie wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.
IV. Wyliczenie wynagrodzenia krok po kroku – warsztat praktyczny
1.    Aktualna zasada wyliczania wynagrodzenia.
2.    Wyliczenie wynagrodzenia za pracę.
3.    Wynagrodzenie z wynagrodzeniem chorobowym.
4.    Wynagrodzenie z zasiłkiem chorobowym.
5.    Wynagrodzenie w przypadku przepracowania niepełnego miesiąca.
6.    Wynagrodzenie i niepełny wymiar etatu.
7.    Tworzenie listy płac
8.    Zajęcia praktyczne

Dzień 7 i 8

PŁATNIK – od podstaw

1.    Płatnik ZUS – funkcje  i przeznaczenie.
2.    Wprowadzenie/przypomnienie podstawowej wiedzy z zakresu tytułów do ubezpieczeń i ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i zasiłków niezbędnych do pracy
z programem Płatnik.
3.    Instalacja Płatnik.
4.    Tworzenie rejestru płatników – na co zwrócić szczególną uwagę.
5.    Aktualizacja komponentów programu.
6.    Tworzenie Rejestru ubezpieczonych.
7.    Kod zawodu – co to? Kiedy obowiązuje?
8.    Sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA – możliwości tworzenia oraz poprawiania.
9.    Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA – z różnych tytułów.
10.  Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA, ZUS RPA, ZUS DRA – możliwości tworzenia oraz poprawiania.
11.   Przykłady praktyczne
12.  Tworzenie zestawów dokumentów.
13.  Wysyłka dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – możliwości – praktyka szkoleniowa – praca rzeczywista.
14.  Kreator dokumentów rozliczeniowych – kopia dokumentów – praca na dokumentach.
15.  Korekty dokumentacji w ZUS – tworzenie korekt dokumentów zgłoszeniowych.
16.  Korekty dokumentacji ZUS – tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych.
17.  Zmiany w możliwości korygowania dokumentów ZUS
18.  Funkcje importu dokumentów – współpraca z programami kadrowo płacowymi.
19.  Obowiązek ZUS IWA – krótkie omówienie.
20.  Tworzenie dokumentu ZUS IWA.
21.  Obowiązek ZUS ZSWA – krótkie omówienie.
22.  Tworzenie ZUS ZSWUA.
23.  Skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej – konsekwencje ZUS.
24.  Tworzenie dokumentów ZUS OSW, ZUS RIA.

Czas trwania

Szkolenie odbywa się w godzinach: 8:30-14:30

Zapeniamy 48 godzin lekcyjnych szkolenia

Prelegenci

0
Alicja Maślaniec
Trener/Ekspert

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Socjologia – Multimedia i Komunikacja Społeczna oraz na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Finansów: Zakres Rachunkowość i Finanse. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów Nr 64121/2013. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas ponad dziesięcioletniej pracy na samodzielnym stanowisku Specjalisty do spraw kadr i płac w biurze rachunkowym. Dzięki współpracy z wieloma różnymi podmiotami nabyła doskonałe kompetencje.  
Na bieżąco się doszkala i aktualizuje swoją wiedzę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność szkoleniową rozpoczęła w 2016 roku. Z powodzeniem ją kontynuuje i udoskonala prowadząc liczne kursy oraz szkolenia z zakresu kadr i płac.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.
7) JEŚŁI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE
Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.
7) JEŚŁI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE
Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.
7) JEŚŁI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE

Rejestracja

Cena 1
Promocja do 1 listopada 2023
3 600
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa
  • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
  • konsultacje indywidualne
Zapisz się

Organizator

Akademia Kształcenia Kadr Konrad Tagowski
96-100 Skierniewice
Składowa 18
woj. łódzkie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zamówienia. Płatność dokonujemy po otrzymaniu zaproszenia wraz z fakturą.

 

Zapraszamy Państwa do współpracy i kontaktu:

Wszystkie szkolenia prezentowane na naszej stronie jak również szkolenia wewnętrzne dedykowane mogą być realizowane z dofinansowaniem.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr Konrad Tagowski
96-100 Skierniewice Składowa 18
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!