Szkolenie: Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ds-obslugi-biura-zarzadu-72098-id608

Informacje o szkoleniu

 • Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu


  ID szkolenia: 72098
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PRAWO, ZARZĄD

Wsparcie Zarządu spółki w codziennym funkcjonowaniu w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych wymaga szerokiego zakresu kompetencji i uprawnień.

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do sprawnej, zgodnej z prawem i efektywnymi praktykami rynkowymi obsługi organów zarządczych, właścicielskich i nadzorczych.

Kluczowe aspekty obsługi biura zarządu

Współpraca Biura Zarządu z organami spółki oraz ich uprawnienia
Wymogi i postępowanie ze statutem/umową spółki
Aktualizacja danych spółki w KRS przez Biuro Zarządu
Procedury udostępniania i przekazywania dokumentów przez Biuro Zarządu oraz dostęp do informacji w spółce
Regulaminy organizacyjne, instrukcje, zarządzenia wewnątrz spółki
Posiedzenia: kryteria prawne, uchwały, protokoły przygotowywane przez Biuro Zarządu
Przechowywanie dokumentów

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników biur zarządu
Asystentów zarządu
Osoby o podstawowym i średnim zaawansowaniu wiedzy w zakresie prowadzenia spraw i dokumentacji w biurze zarządu spółki
Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie obsługi zarządu w kluczowych kwestiach prowadzenia spółki

Program szkolenia:

09.30-10.00 rejestracja

10.00 rozpoczęcie szkolenia

Procedury udostępniania i przekazywania dokumentów oraz dostęp do informacji w spółce

Tajemnica przedsiębiorstwa – obowiązki pracowników wobec spółki
Procedury zabezpieczania tajemnicy firmy
Skutki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
Case study: dostęp do informacji, a poufność wybranych dokumentów

Zasady udostępniania dokumentów
Jakich dokumentów i informacji mogą żądać: organy administracji publicznej, podmioty uprawnione do kontroli, wspólnicy, akcjonariusze, rada nadzorcza i ich członkowie, zarząd, pracownicy?
Case study: przekroczenie uprawnień w dostępie do informacji

Case study: umowa o zakazie konkurencji i skutki

Case study: umowy o zachowaniu poufności

Projekty uchwał na posiedzenie zarządu/rady nadzorczej

Case study: treści uchwał – przykłady i analiza skutków

Case study: kiedy uchwała zostaje podjęta?

Tryb i forma podejmowania uchwał
Case study: błędy w pisaniu projektu uchwał

Kryteria prawne zwołania posiedzeń

Case study: powiadomienie o posiedzeniu Zarządu/Rady Nadzorczej

Rola Biura Zarządu w komunikacji na linii Zarząd – Rada Nadzorcza
Kompetencje członków zarządu a kompetencje Rady Nadzorczej – co wytycza KSH, a co może podlegać wewnętrzny regulacjom
Sposoby zwołania posiedzeń
Odwołanie lub zmiana terminu obrad
Sporządzanie uchwał i protokołu z posiedzenia

Kiedy powinna być podjęta uchwała przez zarządu lub radę nadzorczą?
Obowiązkowa zawartość dokumentu – Co powinna zawierać treść?
Uzgadnianie a wersja ostateczna
Podpisywanie protokołu
Określenie czynności zwykłego zarządu
Czynności wymagające zgody walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników
Przechowywanie dokumentów

Formy czynności prawnej: pisemna, elektroniczna, dokumentowa
Zasady prawne archiwizowania dokumentów
Forma przechowywania dokumentów spółki
Terminy przechowywania dokumentów
16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 17 CZERWCA 2020

09.00-09.30 rejestracja

09.30 rozpoczęcie szkolenia

Regulaminy organizacyjne, instrukcje, zarządzenia wewnątrz spółki

Zawartość regulaminów – dobre praktyki w biurze zarządu
Case study: jakie treści powinny być zawarte w regulaminach, instrukcjach i zarządzeniach?

Skutki błędnych zapisów w regulaminach oraz innych regulacjach organizacyjnych
Case study: regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej

Case study: instrukcja kancelaryjna

Case study: regulamin pełnomocnictw – zakres i forma udzielenia; odwołanie

Case study: regulaminy organizacyjne

Skutki postępowania sprzecznego z regulaminem
Współpraca biura zarządu z organami spółki

Wyłanianie członków organów spółki
Reprezentowanie spółki – zadania Zarządu
Case study: uchybienia na tle reprezentacji

Prokurent a pełnomocnik w spółce kapitałowej
Rodzaje pełnomocnictw, treść pełnomocnictw, rejestry
Odwołanie, rezygnacja lub wygasanie mandatów
Delegowanie członka rady nadzorczej do zarządu
Case study: odpowiedzialność Zarządu – orzecznictwo

Koordynowanie spraw związanych ze statutem/umową spółki

Jakie wymogi nakłada ustawodawca na kwestie związane ze statutem/umową spółki?
Ustanowienie organów spółki i sposób ich powołania,
Case study: przykłady i analiza wewnętrzny i indywidualnych rozwiązań w zakresie zapisów w statutach/umowach spółek

Aktualizacja danych spółki w KRS

Postępowanie aktualizujące w KRS
Jakie dokumenty uzupełniające przygotować i w jaki sposób?
Jak reagować na korespondencję z sądu rejestrowego?
Jak radzić sobie z pomyłkami we wnioskach i pismami
RODO w praktyce spółek kapitałowych

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w spółce
Obowiązki zarządu związane z rolą administratora danych osobowych – pracodawcy
Kiedy wymagana jest zgoda osoby, której danej dotyczą a kiedy nie
Procedury i inna dokumentacja wymagana RODO
Case study: wzory dokumentacji związanej z RODO i typowe błędy organów spółki
Umowy w spółkach – najczęściej popełniane błędy i zapomniany obszar kontroli

Dobre praktyki w zarządzaniu sferą umów / kontraktów w spółkach
Jakie procedury przyjmować aby zabezpieczyć zarząd
Jakie zapisy w umowach minimalizują ryzyko zarządu
16.00 Zakończenia szkolenia

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk
Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, nieruchomości, umów najmu, posiada bardzo bogatą praktykę̨ w zakresie tworzenia i negocjacji umów najmu.

Ekspert prawa, postępowania administracyjnego, prawa nieruchomości umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności.

Trener z zakresu m.in. Systemu NKW. Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych m.in. sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków oraz pracowników Ośrodków Migracyjnych.

Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji.

Wspólnik kancelarii prawnej. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

mec. Monika Drab-Grotowska
Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym.

Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji.

Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.”, „Pilmet S.A.”, „Huta Szkła Ujście S.A.”, a także zarządzając spółką inwestycyjną.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1870 - zł netto + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.


Wydarzenie: Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu