Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ds-obslugi-biura-zarzadu-72098-id608

Informacje o szkoleniu

 • Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu


  ID szkolenia: 72098
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel w centrum Warszawy

  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję szkolenia dedykowanego dla Specjalistów ds. obsługi Biura Zarządu. Codzienne funkcjonowanie Biur Zarządu, zarówno w odniesieniu do relacji wewnętrznych, jak i w kontaktach zewnętrznych, wymaga coraz szerszego zakresu wiedzy, praktycznych kompetencji oraz uprawnień. W trakcie naszego szkolenia zyskają Państwo wsparcie w efektywnym i zgodnym z przepisami prawa zarządzaniu Biurem Zarządu, obsłudze organów zarządczych, właścicielskich i nadzorczych.

Omówimy zagadnienia o podstawowym znaczeniu dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Biura Zarządu, poczynając na omówieniu współpracy Biura Zarządu z organami spółki, uprawnieniach poszczególnych organów spółki, wymogach w odniesieniu do statutu/umowy spółki, a także zasadach aktualizacji przez Biuro Zarządu danych spółki w KRS. W trakcie szkolenia omówione zostaną również procedury udostępniania dokumentów przez Biuro Zarządu oraz zasady dostępu do informacji w spółce, dobre praktyki w zakresie regulaminów organizacyjnych, instrukcji czy zarządzeń wewnętrznych, a także wymogi w zakresie prowadzenia posiedzeń oraz zasady przygotowywania uchwał czy protokołów.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych efektywną organizacją Biura Zarządu, w tym pracowników biur zarządu - poczynając od asystentów poprzez specjalistów do office managerów. Szkolenie będzie okazają do zapoznania się z wymogami prawa, dobrymi praktykami w zarządzaniu Biurem Zarządu oraz uporządkowania wiedzy w kluczowych kwestiach dotyczących prowadzenia spółki i obsługi zarządu.

Program szkolenia:

09.30-10.00 rejestracja

10.00 rozpoczęcie szkolenia

Procedury udostępniania i przekazywania dokumentów oraz dostęp do informacji w spółce

Tajemnica przedsiębiorstwa – obowiązki pracowników wobec spółki
Procedury zabezpieczania tajemnicy firmy
Skutki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
Case study: dostęp do informacji, a poufność wybranych dokumentów

Zasady udostępniania dokumentów
Jakich dokumentów i informacji mogą żądać: organy administracji publicznej, podmioty uprawnione do kontroli, wspólnicy, akcjonariusze, rada nadzorcza i ich członkowie, zarząd, pracownicy?
Case study: przekroczenie uprawnień w dostępie do informacji

Case study: umowa o zakazie konkurencji i skutki

Case study: umowy o zachowaniu poufności

Projekty uchwał na posiedzenie zarządu/rady nadzorczej

Case study: treści uchwał – przykłady i analiza skutków

Case study: kiedy uchwała zostaje podjęta?

Tryb i forma podejmowania uchwał
Case study: błędy w pisaniu projektu uchwał

Kryteria prawne zwołania posiedzeń

Case study: powiadomienie o posiedzeniu Zarządu/Rady Nadzorczej

Rola Biura Zarządu w komunikacji na linii Zarząd – Rada Nadzorcza
Kompetencje członków zarządu a kompetencje Rady Nadzorczej – co wytycza KSH, a co może podlegać wewnętrzny regulacjom
Sposoby zwołania posiedzeń
Odwołanie lub zmiana terminu obrad
Sporządzanie uchwał i protokołu z posiedzenia

Kiedy powinna być podjęta uchwała przez zarządu lub radę nadzorczą?
Obowiązkowa zawartość dokumentu – Co powinna zawierać treść?
Uzgadnianie a wersja ostateczna
Podpisywanie protokołu
Określenie czynności zwykłego zarządu
Czynności wymagające zgody walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników
Przechowywanie dokumentów

Formy czynności prawnej: pisemna, elektroniczna, dokumentowa
Zasady prawne archiwizowania dokumentów
Forma przechowywania dokumentów spółki
Terminy przechowywania dokumentów
16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 17 CZERWCA 2020

09.00-09.30 rejestracja

09.30 rozpoczęcie szkolenia

Regulaminy organizacyjne, instrukcje, zarządzenia wewnątrz spółki

Zawartość regulaminów – dobre praktyki w biurze zarządu
Case study: jakie treści powinny być zawarte w regulaminach, instrukcjach i zarządzeniach?

Skutki błędnych zapisów w regulaminach oraz innych regulacjach organizacyjnych
Case study: regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej

Case study: instrukcja kancelaryjna

Case study: regulamin pełnomocnictw – zakres i forma udzielenia; odwołanie

Case study: regulaminy organizacyjne

Skutki postępowania sprzecznego z regulaminem
Współpraca biura zarządu z organami spółki

Wyłanianie członków organów spółki
Reprezentowanie spółki – zadania Zarządu
Case study: uchybienia na tle reprezentacji

Prokurent a pełnomocnik w spółce kapitałowej
Rodzaje pełnomocnictw, treść pełnomocnictw, rejestry
Odwołanie, rezygnacja lub wygasanie mandatów
Delegowanie członka rady nadzorczej do zarządu
Case study: odpowiedzialność Zarządu – orzecznictwo

Koordynowanie spraw związanych ze statutem/umową spółki

Jakie wymogi nakłada ustawodawca na kwestie związane ze statutem/umową spółki?
Ustanowienie organów spółki i sposób ich powołania,
Case study: przykłady i analiza wewnętrzny i indywidualnych rozwiązań w zakresie zapisów w statutach/umowach spółek

Aktualizacja danych spółki w KRS

Postępowanie aktualizujące w KRS
Jakie dokumenty uzupełniające przygotować i w jaki sposób?
Jak reagować na korespondencję z sądu rejestrowego?
Jak radzić sobie z pomyłkami we wnioskach i pismami
RODO w praktyce spółek kapitałowych

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w spółce
Obowiązki zarządu związane z rolą administratora danych osobowych – pracodawcy
Kiedy wymagana jest zgoda osoby, której danej dotyczą a kiedy nie
Procedury i inna dokumentacja wymagana RODO
Case study: wzory dokumentacji związanej z RODO i typowe błędy organów spółki
Umowy w spółkach – najczęściej popełniane błędy i zapomniany obszar kontroli

Dobre praktyki w zarządzaniu sferą umów / kontraktów w spółkach
Jakie procedury przyjmować aby zabezpieczyć zarząd
Jakie zapisy w umowach minimalizują ryzyko zarządu
16.00 Zakończenia szkolenia

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk - wspólnik kancelarii prawnej, uznany ekspert w obszarze prawa gospodarczego, prawa nieruchomości nieruchomości oraz postępowania administracyjnego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne z zakresu sporządzania umów w obrocie gospodarczym, tworzenia i negocjajcji umów najmu, a także ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności. Prowadziła liczne zajęcia dla administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, w tym z sektora bankowego oraz instytucji finansowych. Trener z zakresu m.in. Systemu NKW, prowadziła szkolenia kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych, w tym sędziów, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków oraz pracowników Ośrodków Migracyjnych.


mec. Monika Drab-Grotowska - radca prawny, prowadzi własną praktykę prawniczą. Zdobyła bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji. Zasiadała również w radach nadzorczych m.in. Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o., Pilmet S.A., Huta Szkła Ujście S.A., a także zarządzając spółką inwestycyjną. Bogata wiedza merytoryczna Pani mecenas sprawia, że jest ona częstym prelegentem na licznych konferencjach i szkoleniach. 

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1870 zł netto + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- certyfikat,
- obiady oraz poczęstunek podczas przerw w zajęciach,

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się celem potwierdzenia rejestracji w szkoleniu oraz przekazania wszelkich szczegółów organizacyjnych.


Wydarzenie: Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu