Specjalista zarządzania kryzysowego

O szkoleniu

Szkolenie merytorycznie przygotowujące do zawodu1). Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: Kod zawodu nr: 2422272)

Umiejętności zdobyte podczas szkolenia (synteza)

Osoba przeszkolona:

- zapobiega sytuacjom kryzysowym zagrażającym zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku

- uruchamia działania służb ratowniczych

- usuwa skutki sytuacji kryzysowych oraz niesie pomoc poszkodowanym

- odtwarza zasoby infrastruktury krytycznej

- odpowiada za sprawny przepływ informacji między organami i strukturami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe

- opracowuje procedury reagowania kryzysowego

Jesteś na etapie podejmowania decyzji o dalszej swojej przyszłości? Chcesz rozpocząć nowy etap w życiu? Zastanawiasz się co dalej? A gdyby tak zaproponowano Ci, że będziesz mógł pomagać słabszym gdy tego oczekują? Gdybyś dostał propozycję pracować w zawodzie gdzie każdy dzień jest inny i przynosi coraz to nowe wyzwania? Praca, w której decydować o ważnych rzeczach będzie Twoja wiedza, doświadczenie, opanowanie i umiejętność podejmowania decyzji nawet w największym stresie. Będziesz mógł współpracować z policjantami, strażakami, żołnierzami, funkcjonariuszami Straży Granicznej, ratownikami medycznymi, energetykami, gazownikami i wieloma innymi pracującymi codziennie w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom. I w tej pracy teraz przeciwnikiem będzie los i żywioł.

Choć brzmi niewiarygodnie jest taka możliwość. To praca na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną czy sprawami obronnymi. Szkolenie poprowadzi ktoś kto to wszystko przeszedł. Kto kiedyś stanął przed dylematem: Co dalej? Znalazł tę odpowiedź w zawodzie specjalisty do spraw zarządzania kryzysowego. Dzięki temu unikalnemu doświadczeniu transformacji z żołnierza w cywila wie, jak ukierunkować i pomóc w przetransformowaniu wiedzy na nowy grunt. 

To co zdecydowanie wyróżnia szkolenie, to zrównoważony przekaz wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

W części teoretycznej główny wysiłek skupiony jest przekazaniu wiedzy kreującej świadomość potencjalnych wyzwań z jakimi możemy się spotkać w czasie pracy na takim stanowisku. Punkt ciężkości części praktycznej skupiony jest na praktycznej nauce wykonywania dokumentów, które nie są ujęte w żadnym programie studiów a fizycznie wykonuje się je niemal codziennie w czasie pracy na stanowiskach związanych z zawodem specjalisty do spraw zarządzania kryzysowego. Szkolenie daje unikalną wiedze i umiejętności praktyczne oparte na doświadczeniu trenera, których nie nabędziecie na żadnym innym szkoleniu czy studiach.

 
 

Dlaczego warto wziąć udział?

Czego na pewno nauczą się Państwo w ramach treningu? 

Nauczycie się jak w Polsce działa system zarzadzania kryzysowego, ochrony ludności i pozamilitarny podsystem obronny. Nauczycie się jakie kompetencje posiadają poszczególne elementy tych systemów. Nauczycie się jak konstruować przekaz medialny w sytuacjach kryzysowych. Zdobędziecie umiejętność opracowywania ocen ryzyka zagrożeń, sporządzania planów wymaganych przepisami w obszarze zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych. Będziecie potrafili dokonać oceny ryzyka zagrożeń dla miasta, gminy, powiatu czy województwa. Uświadomicie sobie jak dobrze jesteście przygotowani do pracy w tym zawodzie.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia: 

Wykłady interaktywne, dyskusje problemowe, pokazy multimedialne, praktyczne wykonywanie dokumentów, studium przypadku, analizy zdarzeń aplikacyjnych.

Kto powinien wziąć udział?

Funkcjonariuszy służb i żołnierzy tych w służbie, byłych i tych kończących służbę a poszukujących nowej drogi na cywilnym rynku pracy, absolwentów studiów bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie kryzysowe którzy swoją przyszłość wiążą z podjęciem pracy w zawodzie specjalista do spraw zarzadzania kryzysowego. 

Program szkolenia

Szkolenie teoretyczno-praktyczne

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
16 godzin lekcyjnych

I. System ochrony ludności i zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce – podmioty ich rola i zadania, obieg informacji

II. Rola i miejsce organów administracji publicznej w systemie obronnym państwa

III. Rola i zadania centrów zarządzania kryzysowego w systemie ochrony ludności

IV.Procesy planistyczne w obszarze zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej w organach administracji publicznej

 1. Planowanie cywilne
 2. Planowanie operacyjne
 3. Planowanie funkcjonowania obrony cywilnej

V. Ocena ryzyka w zarządzaniu kryzysowym

VI. System szkolenia organów administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej

VII. Zasady finansowania zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej

VIII. Infrastruktura krytyczna w Polsce

IX. Zasady współpracy z mediami w sytuacjach kryzysowych

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  
15 godzin lekcyjnych

I. System ochrony ludności i zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce - podmioty ich rola i zadania, obieg informacjI

Zadanie praktyczne: Opracowanie siatki bezpieczeństwa dla aplikacyjnej gminy, powiatu, województwa

II. Procesy planistyczne w obszarze zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej w organach administracji publicznej

 1. Planowanie cywilne.
  Zadanie praktyczne: Opracowanie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych.
   
 2. Planowanie operacyjne.
  Zadanie praktyczne: Opracowanie wybranych elementów planu operacyjnego funkcjonowania gminy, powiatu w czasie zagrożenia zewnętrznego.
   
 3. Planowanie funkcjonowania obrony cywilnej
  Zadanie praktyczne: Opracowanie karty pracy realizacji zadania obrony cywilnej (KRZOC)

III. Ocena ryzyka w zarządzaniu kryzysowym

Zadanie praktyczne: Opracowanie oceny ryzyka dla wybranych zagrożeń na podstawie aplikacyjnej sytuacji wyjściowej.

IV. System szkolenia organów administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej

Zadanie praktyczne:

 1. Opracowanie planu szkolenia gminy
   
 2. Opracowanie programu szkolenia powiatu

V. Zasady współpracy z mediami w sytuacjach kryzysowych
    Zadanie praktyczne: Opracowanie komunikatu prasowego dla aplikacyjnego zdarzenia.

 

CZĘŚĆ EWALUACYJNA

I. Omówienie

II. Teoretyczny test wiedzy

Czas trwania

Szczegółowy harmonogram do uzgodnienia

Prelegenci

Dariusz Krzysztofik

Specjalista ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, oficer dyplomowany w rezerwie, doświadczony trener w obszarze bezpieczeństwa.

Oficer dyplomowany w rezerwie - weteran z bagażem 26 lat służby wojskowej, praktyk zarządzania kryzysowego, wykładowca studiów podyplomowych (przedmioty „Obrona cywilna”, „Administrowanie bezpieczeństwem”), doświadczony trener z zakresu komunikacji kryzysowej ,zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, zaproszony jako ekspert do oceny użyteczności symulatora zarządzania kryzysowego w ramach polsko-greckiego projektu „Neptune - Anticipation of Blue Economy Cascading”.

Dlaczego szkolę?

Bo wiedza to potęga. Bo wierzę, że człowiek wyedukowany jest sprawniejszy w działaniu. Bo nie raz widziałem jak niewiedza i ignorancja prowadzi prosto na dno przepaści gdzie czasem ceną bywało ludzkie życie. Bo spłacam osobisty dług wobec moich nauczycieli  i dowódców, którzy kiedyś przekazali mi wiedzę i dzięki nim jestem gdzie jestem i tym kim jestem.  Bo jestem wierny zasadzie: ”dorobek przyjąć, pomnożyć i przekazać”. 

Doświadczenie

Z pierwotnego wykształcenia żołnierz-dowódca w specjalności budowa i eksploatacja rakiet bliskiego zasięgu.
Z praktyki specjalista ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.
Weteran operacji poza granicami kraju, uczestnik misji pokojowych w Iraku. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Szkoły NATO w Oberammergau.
Absolwent studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi oraz w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w specjalności przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym.

W czasie służby wojskowej służył dwukrotnie w Iraku (2004 rok – szef sekcji operacyjnej w 2 Grupie Bojowej w Karbali, na przełomie 2005/2006 roku Szef Wydziału Ochrony Wojsk w Oddziale G3 Operacyjnym Sztabu MND CS) uczestnicząc w ponad 80 akcjach bojowych. W ramach Wojskowych Zespołów Zadaniowych uczestniczył w akcjach zwalczania skutków powodzi w 1997 roku w rejonie Wrocławia oraz 2010 w Sandomierzu.

Po zakończeniu służby pracował w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jako specjalista ds. szkolenia obronnego oraz kierował Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie, a następnie w Urzędzie Miasta Lublin jako Główny Specjalista ds. ćwiczeń i szkoleń obronnych.

Od wielu lat prowadzi zajęcia z przedmiotu „Administrowanie Bezpieczeństwem” w ramach studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz przedmiotu „Obrona Cywilna” na studiach podyplomowych przygotowujących nauczycieli przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa” organizowanych.
Wielokrotnie był zapraszany przez uczelnie lubelskie do wygłoszenia wykładów o tematyce zwalczania terroryzmu, zagrożeń i bezpieczeństwa. Prowadzi szeroką działalność edukacyjno-szkoleniową w obszarze spraw obronnych i zarządzania kryzysowego współpracując z wieloma samorządami i instytucjami. Jest autorem kursu „Komunikacja kryzysowa” który pomimo upływu 3 lat wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem (w kilkunastu edycjach uczestniczyło już ponad 100 osób z takich instytucji i firm jak PKO S.A., NBP, Metro Warszawa, PKP Cargo, itp.).

W ramach działalności społecznej prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą z zakresu zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach oraz unikania zagrożeń. Zwycięzca odcinka i uczestnik Wielkiego Finału w teleturnieju „1 z 10”. 

Ważniejsi klienci

SuccessPoint w Warszawie, Narodowy Bank Polski w Warszawie, „Metro Warszawskie” Sp. z o.o., Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Warszawa Uniwersytet Przyrodnicy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Starostwa Powiatowe w Lublinie, Opolu Lubelskim, Biłgoraju, Kraśniku, Poleski Park Narodowy, Straż Miejska w Milanówku, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, OR KRUS Lublin, Zarząd Dróg i Mostów Lublin, NIK Oddział Lublin, 

Hobby

Książka, historia, lotnictwo, ogród.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Szkolenie w siedzibie Klienta
za grupę do 10 os.
8 640
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Do podanej ceny szkolenia zostaną doliczony koszty logistyczne uzależnione od lokalizacji miejsca szkolenia.
 • W przypadku chęci realizacji szkolenia poza siedzibą firmy, na Państwa życzenie, przedstawimy kilka propozycji obiektów w których mogłoby się ono odbyć.
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłącze 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji swoich pracowników zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do szkoleń.
REALIZUJEMY SZKOLENIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH i POZYSKANYCH PRZEZ KLIENTA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS).

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Avenhansen Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Podłącze 31
 • Kod pocztowy: 30-218
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6772295062

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłącze 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!