Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-zarzadzania-kryzysowego-74268-id36

Informacje o szkoleniu

 • Specjalista zarządzania kryzysowego


  ID szkolenia: 74268
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel***** Radisson Blu
  Straszewskiego 17
  31-101 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  I dzień szkolenia od 10.00 do 18.00,
  II dzień szkolenia od 09.00 do 17.00.
  Każdy dzień obejmuje 8 godzin lekcyjnych (45 min.) oraz krótkie przerwy kawowe i jedną przerwę obiadową (30 - 45 min.).
 • Organizator szkolenia:

  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Kronikarza Galla 4 lok. 9
  30-053 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie merytorycznie przygotowujące do zawodu1). Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: Kod zawodu nr: 2422272)

Umiejętności zdobyte podczas szkolenia (synteza)

Osoba przeszkolona:

- zapobiega sytuacjom kryzysowym zagrażającym zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku

- uruchamia działania służb ratowniczych

- usuwa skutki sytuacji kryzysowych oraz niesie pomoc poszkodowanym

- odtwarza zasoby infrastruktury krytycznej

- odpowiada za sprawny przepływ informacji między organami i strukturami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe

- opracowuje procedury reagowania kryzysowego

Jesteś na etapie podejmowania decyzji o dalszej swojej przyszłości? Chcesz rozpocząć nowy etap w życiu? Zastanawiasz się co dalej? A gdyby tak zaproponowano Ci, że będziesz mógł pomagać słabszym gdy tego oczekują? Gdybyś dostał propozycję pracować w zawodzie gdzie każdy dzień jest inny i przynosi coraz to nowe wyzwania? Praca, w której decydować o ważnych rzeczach będzie Twoja wiedza, doświadczenie, opanowanie i umiejętność podejmowania decyzji nawet w największym stresie. Będziesz mógł współpracować z policjantami, strażakami, żołnierzami, funkcjonariuszami Straży Granicznej, ratownikami medycznymi, energetykami, gazownikami i wieloma innymi pracującymi codziennie w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom. I w tej pracy teraz przeciwnikiem będzie los i żywioł.

Choć brzmi niewiarygodnie jest taka możliwość. To praca na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną czy sprawami obronnymi. Szkolenie poprowadzi ktoś kto to wszystko przeszedł. Kto kiedyś stanął przed dylematem: Co dalej? Znalazł tę odpowiedź w zawodzie specjalisty do spraw zarządzania kryzysowego. Dzięki temu unikalnemu doświadczeniu transformacji z żołnierza w cywila wie, jak ukierunkować i pomóc w przetransformowaniu wiedzy na nowy grunt. 

To co zdecydowanie wyróżnia szkolenie, to zrównoważony przekaz wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

W części teoretycznej główny wysiłek skupiony jest przekazaniu wiedzy kreującej świadomość potencjalnych wyzwań z jakimi możemy się spotkać w czasie pracy na takim stanowisku. Punkt ciężkości części praktycznej skupiony jest na praktycznej nauce wykonywania dokumentów, które nie są ujęte w żadnym programie studiów a fizycznie wykonuje się je niemal codziennie w czasie pracy na stanowiskach związanych z zawodem specjalisty do spraw zarządzania kryzysowego. Szkolenie daje unikalną wiedze i umiejętności praktyczne oparte na doświadczeniu trenera, których nie nabędziecie na żadnym innym szkoleniu czy studiach.

 

Czego na pewno nauczą się Państwo w ramach treningu? 

Nauczycie się jak w Polsce działa system zarzadzania kryzysowego, ochrony ludności i pozamilitarny podsystem obronny. Nauczycie się jakie kompetencje posiadają poszczególne elementy tych systemów. Nauczycie się jak konstruować przekaz medialny w sytuacjach kryzysowych. Zdobędziecie umiejętność opracowywania ocen ryzyka zagrożeń, sporządzania planów wymaganych przepisami w obszarze zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych. Będziecie potrafili dokonać oceny ryzyka zagrożeń dla miasta, gminy, powiatu czy województwa. Uświadomicie sobie jak dobrze jesteście przygotowani do pracy w tym zawodzie.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia: 

Wykłady interaktywne, dyskusje problemowe, pokazy multimedialne, praktyczne wykonywanie dokumentów, studium przypadku, analizy zdarzeń aplikacyjnych.

Szkolenie skierowane jest do:

Funkcjonariuszy służb i żołnierzy tych w służbie, byłych i tych kończących służbę a poszukujących nowej drogi na cywilnym rynku pracy, absolwentów studiów bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie kryzysowe którzy swoją przyszłość wiążą z podjęciem pracy w zawodzie specjalista do spraw zarzadzania kryzysowego. 

Program szkolenia:

Szkolenie teoretyczno-praktyczne

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
16 godzin lekcyjnych

I. System ochrony ludności i zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce – podmioty ich rola i zadania, obieg informacji

II. Rola i miejsce organów administracji publicznej w systemie obronnym państwa

III. Rola i zadania centrów zarządzania kryzysowego w systemie ochrony ludności

IV.Procesy planistyczne w obszarze zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej w organach administracji publicznej

 1. Planowanie cywilne
 2. Planowanie operacyjne
 3. Planowanie funkcjonowania obrony cywilnej

V. Ocena ryzyka w zarządzaniu kryzysowym

VI. System szkolenia organów administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej

VII. Zasady finansowania zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej

VIII. Infrastruktura krytyczna w Polsce

IX. Zasady współpracy z mediami w sytuacjach kryzysowych

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  
15 godzin lekcyjnych

I. System ochrony ludności i zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce - podmioty ich rola i zadania, obieg informacjI

Zadanie praktyczne: Opracowanie siatki bezpieczeństwa dla aplikacyjnej gminy, powiatu, województwa

II. Procesy planistyczne w obszarze zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej w organach administracji publicznej

 1. Planowanie cywilne.
  Zadanie praktyczne: Opracowanie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych.
   
 2. Planowanie operacyjne.
  Zadanie praktyczne: Opracowanie wybranych elementów planu operacyjnego funkcjonowania gminy, powiatu w czasie zagrożenia zewnętrznego.
   
 3. Planowanie funkcjonowania obrony cywilnej
  Zadanie praktyczne: Opracowanie karty pracy realizacji zadania obrony cywilnej (KRZOC)

III. Ocena ryzyka w zarządzaniu kryzysowym

Zadanie praktyczne: Opracowanie oceny ryzyka dla wybranych zagrożeń na podstawie aplikacyjnej sytuacji wyjściowej.

IV. System szkolenia organów administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej

Zadanie praktyczne:

 1. Opracowanie planu szkolenia gminy
   
 2. Opracowanie programu szkolenia powiatu

V. Zasady współpracy z mediami w sytuacjach kryzysowych
    Zadanie praktyczne: Opracowanie komunikatu prasowego dla aplikacyjnego zdarzenia.

 

CZĘŚĆ EWALUACYJNA

I. Omówienie

II. Teoretyczny test wiedzy

Informacje o prelegentach:

Dariusz Krzysztofik

Specjalista ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, oficer dyplomowany w rezerwie, doświadczony trener w obszarze bezpieczeństwa.

Oficer dyplomowany w rezerwie - weteran z bagażem 26 lat służby wojskowej, praktyk zarządzania kryzysowego, wykładowca studiów podyplomowych (przedmioty „Obrona cywilna”, „Administrowanie bezpieczeństwem”), doświadczony trener z zakresu komunikacji kryzysowej ,zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, zaproszony jako ekspert do oceny użyteczności symulatora zarządzania kryzysowego w ramach polsko-greckiego projektu „Neptune - Anticipation of Blue Economy Cascading”.

Dlaczego szkolę?

Bo wiedza to potęga. Bo wierzę, że człowiek wyedukowany jest sprawniejszy w działaniu. Bo nie raz widziałem jak niewiedza i ignorancja prowadzi prosto na dno przepaści gdzie czasem ceną bywało ludzkie życie. Bo spłacam osobisty dług wobec moich nauczycieli  i dowódców, którzy kiedyś przekazali mi wiedzę i dzięki nim jestem gdzie jestem i tym kim jestem.  Bo jestem wierny zasadzie: ”dorobek przyjąć, pomnożyć i przekazać”. 

Doświadczenie

Z pierwotnego wykształcenia żołnierz-dowódca w specjalności budowa i eksploatacja rakiet bliskiego zasięgu.
Z praktyki specjalista ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.
Weteran operacji poza granicami kraju, uczestnik misji pokojowych w Iraku. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Szkoły NATO w Oberammergau.
Absolwent studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi oraz w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w specjalności przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym.

W czasie służby wojskowej służył dwukrotnie w Iraku (2004 rok – szef sekcji operacyjnej w 2 Grupie Bojowej w Karbali, na przełomie 2005/2006 roku Szef Wydziału Ochrony Wojsk w Oddziale G3 Operacyjnym Sztabu MND CS) uczestnicząc w ponad 80 akcjach bojowych. W ramach Wojskowych Zespołów Zadaniowych uczestniczył w akcjach zwalczania skutków powodzi w 1997 roku w rejonie Wrocławia oraz 2010 w Sandomierzu.

Po zakończeniu służby pracował w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jako specjalista ds. szkolenia obronnego oraz kierował Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie, a następnie w Urzędzie Miasta Lublin jako Główny Specjalista ds. ćwiczeń i szkoleń obronnych.

Od wielu lat prowadzi zajęcia z przedmiotu „Administrowanie Bezpieczeństwem” w ramach studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz przedmiotu „Obrona Cywilna” na studiach podyplomowych przygotowujących nauczycieli przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa” organizowanych.
Wielokrotnie był zapraszany przez uczelnie lubelskie do wygłoszenia wykładów o tematyce zwalczania terroryzmu, zagrożeń i bezpieczeństwa. Prowadzi szeroką działalność edukacyjno-szkoleniową w obszarze spraw obronnych i zarządzania kryzysowego współpracując z wieloma samorządami i instytucjami. Jest autorem kursu „Komunikacja kryzysowa” który pomimo upływu 3 lat wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem (w kilkunastu edycjach uczestniczyło już ponad 100 osób z takich instytucji i firm jak PKO S.A., NBP, Metro Warszawa, PKP Cargo, itp.).

W ramach działalności społecznej prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą z zakresu zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach oraz unikania zagrożeń. Zwycięzca odcinka i uczestnik Wielkiego Finału w teleturnieju „1 z 10”. 

Ważniejsi klienci

SuccessPoint w Warszawie, Narodowy Bank Polski w Warszawie, „Metro Warszawskie” Sp. z o.o., Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Warszawa Uniwersytet Przyrodnicy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Starostwa Powiatowe w Lublinie, Opolu Lubelskim, Biłgoraju, Kraśniku, Poleski Park Narodowy, Straż Miejska w Milanówku, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, OR KRUS Lublin, Zarząd Dróg i Mostów Lublin, NIK Oddział Lublin, 

Hobby

Książka, historia, lotnictwo, ogród.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2280 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

- Autorskie materiały szkoleniowe
- Certyfikat ukończenia szkolenia
- Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)

Dostępne zniżki:

 • 100 zł rabat za dwie osoby
 • 200 zł rabat za trzy osoby
 • Piąta osoba gratis rabat za cztery osoby
 • 100 zł rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia (od całości zamówienia)
 • 10% Na szkolenia w Krakowie, dla posiadaczy Krakowskiej Karty

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.
 2. Po jego otrzymaniu będziemy się kontaktować z Państwem, potwierdzać udział oraz przekazywać informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz zasad płatności.

Wydarzenie: Specjalista zarządzania kryzysowego