Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalistyczny-certyfikat-w-zakresie-zarzadzania-transakcjami-71331-id608

Informacje o szkoleniu

 • Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami


  ID szkolenia: 71331
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Mając na uwadze przepisy IV Dyrektywy AML instytucje finansowe będą zobligowane do aktualizacji dotychczas stosowanych mechanizmów w zakresie analizy i monitorowania transakcji klientów oraz raportowania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Kluczowym wyzwaniem staje się również zapewnienie właściwej jakości informacji towarzyszących transakcjom, zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (obowiązuje od 26 czerwca 2017r.). Ponadto sektor finansowy musi przygotować się do zmian w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku oraz kontroli przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF. Mając na uwadze konieczność dostosowania się instytucji finansowych do nowych przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, proponujemy Państwu dedykowane szkolenie "Specjalistyczny Certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych".

Program szkolenia został przygotowany przez ekspertów - praktyków współpracujących ze Stowarzyszeniem Compliance Polska.

Szkolenie skierowane jest do:

Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
- przeciwdziałania praniu pieniędzy
- przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
- compliance
- prawnych
- nadzoru i kontroli
- bezpieczeństwa
- oceny ryzyka,
- analiz i audytu wewnętrznego
Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy

Program szkolenia:

DZIEŃ I

9.30 - 10.00 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
10.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O TRANSAKCJACH POD REŻIMEM NOWEJ USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Prowadzący: Tomasz Wojtaszczyk

Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
Zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku,
Raportowanie transakcji do GIIF w świetle nowych przepisów,
Odpowiedzialność instytucji finansowych za szkody wyrządzone blokadą rachunku przedsiębiorcy,
Proces przekazywania informacji wewnątrz grupy zgodnie z wymogami Ustawy.
ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH– PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

Prowadząca: Elwira Patsiotos

Analiza przepływów pieniężnych pod kątem AML&CFT – case studies - incoming, outgoing payments,
Wykrywanie symptomów na jakie należy zwracać uwagę przy transakcjach podejrzanych – przykłady transakcji podejrzanych,
Uruchomienie procesów wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych,
Przypadki blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych – case studies,
Typologia identyfikacji przestępstw bazowych karuzeli VAT-owskich.
16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

DZIEŃ II

8.30-09.00 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
09.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI DANYCH, MONITORING TRANSAKCJI ORAZ OKRESOWE KONTROLE

Prowadząca: Paula Kopka

Zapewnienie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych w kontekście Rozporządzenia UE 2015/847 i krajowej ustawy:
- zakres stosowania Rozporządzenia 2015/847
- wymogi dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
- wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy
Monitorowanie transakcji w zakresie Sankcji:
- monitorowanie stron transakcji na listach sankcyjnych
- monitorowanie tytułów transakcji
- weryfikacja szczegółów w przypadku akredytyw, gwarancji oraz innych transakcji związanych z ryzykiem kredytowym
Zasady postępowania z alertami na podstawie praktycznych przypadków
Kontrola jakości danych i postępowanie w przypadku wykrycia braków
Kontrola okresowa przestrzegania przepisów w organizacji w zakresie monitorowania transakcji
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O NADUŻYCIACH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

Prowadzący: Stefan Bryndza

Zawiadomienia o transakcjach podejrzanych z przestępstwem lub przestępstwem skarbowym innym niż przestępstwo prania,
Zarządzanie ryzykiem nadużyć – prewencja nadużyć finansowych,
Scenariusze typowania transakcji podejrzanych - analiza na podstawie doświadczeń praktycznych – case study.
Systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach.
16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Informacje o prelegentach:

Tomasz Wojtaszczyk
Elwira Patsiotos
Paula Kopka
Stefan Bryndza

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1970 23% VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie poprzez formularz

Wydarzenie: Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami