Sprawozdanie finansowe – jak prawidłowo sporządzić?

O szkoleniu

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - KURS: 32 GODZINY ĆWICZEŃ I WYKŁADÓW

Podczas zajęć uczymy jak przygotować i sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat.

 • Poznasz w praktyce wszystkie etapy związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych i zasady właściwego sporządzania sprawozdań finansowych.
 • Będziesz wiedział, co powinna zawierać prawidłowa informacja dodatkowa wraz z notami?
 • Kurs o sprawozdaniach finansowych we wszystkich typach podmiotów, w tym również sprawozdaniach finansowych podlegających badaniu przez biegłego rewidenta.

Zajęcia są ukierunkowane na praktyczną wiedzę poświęconą zagadnieniom przygotowania i sporządzania sprawozdania finansowego popartą licznymi przykładami i praktycznymi ćwiczeniami mi.in. rozliczania wyniku finansowego.

Dlaczego warto wziąć udział?

Sprawozdanie finansowe to coś więcej niż tylko bilans. Podczas zajęć:

 • dowiesz się, jak wyceniać składniki majątku na potrzeby bilansu,
 • poznasz zasady tworzenia not do informacji dodatkowej,
 • przećwiczysz rozliczanie wyniku finansowego.

Nasz kurs to optymalny czas i koszt szkolenia potwierdzonego imiennym certyfikatem (Certyfikat z kodem zawodu 241103 – Specjalista ds. rachunkowości).

Kto powinien wziąć udział?

Na warsztaty sporządzania sprawozdania finansowego zapraszamy przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą takich jak firmy handlowe i produkcyjne, jednostki usługowe, podmioty samorządowe, jednostki sfery budżetowej oraz spółdzielnie i biura rachunkowe.

Podczas szkolenia kompleksowo zgłębisz tajniki sporządzania sprawozdania finansowego a udział w kursie rekomendujemy księgowym, pracownikom działów finansowo-księgowych podmiotów gospodarczych (firm, przedsiębiorstw) oraz właścicielom biur rachunkowych i osobom w nich odpowiedzialnych za sprawy związane z rachunkowością.

Program szkolenia

Kurs dla wszystkich typów podmiotów sporządzających sprawozdanie finansowe, w tym również podlegających badaniu przez biegłego rewidenta.

Główne punkty agendy kursu sporządzania sprawozdania finansowego

 • Sprawozdanie finansowe, kryteria ustawowe, terminy sporządzenia oraz zatwierdzenia, rodzaje sprawozdań finansowych, elementy i możliwe uproszczenia przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
 • Proces inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych, procedury oraz zakres procesu inwentaryzacyjnego, terminy oraz dokumentacja, inwentaryzacja aktywów trwałych, rzeczowych składników obrotowych, rozrachunków i rozliczeń międzyokresowych, a także czynności i procedury związane z prawidłowym zamknięciem ksiąg.
 • Wycena składników aktywów, pasywów, rozrachunków i stanów zasobowych w walutach obcych  na potrzeby bilansu i ich prezentacja.
 • Rachunek zysków i strat, konstrukcja i rodzaje oraz omówienie różnic, ustalanie wyniku finansowego w zależności od wariantu sprawozdania finansowego, powiązania pozycji rachunku zysków i strat z planem kont.
 • Wycena aktywów i pasywów na potrzeby sprawozdania finansowego wraz z ich ukazaniem w informacji dodatkowej.
 • Przychody i koszty w sprawozdaniu finansowym, kwalifikowanie do odpowiednich okresów sprawozdawczych danego roku obrotowego i przypadki prezentacji na przełomie lat.
 • Ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą i kalkulacyjną.
 • Prezentacja podatku dochodowego od osób prawnych w sprawozdaniu finansowym.
 • Omówienie wprowadzenia do sprawozdania finansowego i polityki rachunkowości.
 • Zasady przygotowania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, informacje i objaśnienia do bilansu, do rachunku zysków i strat, omówienie najważniejszych not do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
 • Zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym wpływające na sprawozdanie finansowe, zdarzenia wymagające i niewymagające korekty, możliwość dokonania zmian przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz zasady korygowania błędów zawartych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program na stronie internetowej Polbi.

Czas trwania

32 godziny ćwiczeń i wykładów. Kurs – Sprawozdanie finansowe w praktyce księgowej we wszystkich typach podmiotów. Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa.

Prelegenci

Maciej Derwisz
Doświadczony wykładowca ukierunkowany na nowoczesne formy szkolenia oparte na case-study i wykorzystaniu potencjału intelektualnego uczestników szkoleń (tzw. szkoła fińska).

Maciej Derwiszw Polbi od ponad 25 lat szkoli specjalistów pracujących w finansach, rachunkowości, księgowości. Z jego wiedzy korzystają właściciele i pracownicy: biur rachunkowych, kancelarii podatkowych, mniejszych i większych przedsiębiorstw, korporacji, jednostek budżetowych i samorządowych.

Maciej jest wykładowcą powszechnie lubianym, ma niezwykły, naturalny dar przekazywania posiadanej wiedzy. Zajęcia prowadzi w interesujący sposób umiejętnie wiążąc teorię z praktyką. Zawsze perfekcyjnie przygotowany, punktualny, uprzejmy i życzliwy.

Posiada wrodzone predyspozycje do bycia idealnym wykładowcą: empatię, cierpliwość i poczucie humoru. Uczestniczki i uczestnicy szkoleń doceniają jego pasję i zaangażowanie.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TERMIN: 25 CZERWCA 2024 - 11 LIPCA 2024
Kurs w godz. 17:30-20:45, 32h zajęć, 8 spotkań: 25, 27 czerwca oraz 1, 3, 4, 8, 10, 11 lipca 2024 roku.
➤ Uczestniczysz w szkoleniu online prowadzonym na żywo.
➤ Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.
➤ Możesz korzystać z komputera, laptopa, tabletu lub smartfona.
➤ Potrzebujesz głośniki lub słuchawki, stabilne łącze i przeglądarkę internetową.
➤ Nie musisz instalować żadnego oprogramowania.

Dołącz do grupy, zgłoś swój udział już teraz – Zapraszamy, Zespół Polbi

Rejestracja

Cena za jedną osobę
1 338
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 380 zł)
 • udział w zajęciach
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Oferujemy odroczone terminy płatności za faktury.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem. Oferujemy odroczone terminy płatności za faktury.

Terminy płatności za faktury

 • Termin płatności – 14 dni. Przedsiębiorcy i firmy dokonują wpłaty na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
 • Termin płatności – 21 dni. Jednostki budżetowe i samorządowe dokonują wpłaty na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
 • Wpłata przed szkoleniem. Osoby prywatne (osoby fizyczne) dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia lub kursu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Polbi Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Aleje Jerozolimskie 65/79
 • Kod pocztowy: 00-697
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260033660

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polbi Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Polska Aleje Jerozolimskie 65/79

Organizator

Polbi Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Polska
Aleje Jerozolimskie 65/79
woj. mazowieckie
Jesteśmy firmą szkoleniową. Działamy od 1994 r. Prowadzimy kursy i szkolenia. Zespół Polbi tworzą ludzie z pasją, nasze motto brzmi „Uczymy tego, na czym się znamy”, a naszą misją jest dzielenie się wiedzą. Nasze specjalizacje to między i...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!