Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP – warsztaty

O szkoleniu

Szkolenie online "Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP – warsztaty" jest zaprojektowane, aby zapewnić uczestnikom dogłębne zrozumienie i praktyczne umiejętności w zakresie korzystania z aplikacji SHRIMP, dedykowanej do sprawozdawczości w kontekście pomocy publicznej i projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Celem głównym szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do efektywnej pracy z tą aplikacją, zrozumienie jej budowy, architektury, funkcjonalności oraz podstaw prawnych jej funkcjonowania.

Podczas intensywnego kursu uczestnicy nauczą się instalować system, logować się i sprawnie nawigować po aplikacji, a także wypełniać i zarządzać formularzami sprawozdawczymi. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty obsługi aplikacji, takie jak bezpieczeństwo systemu, zarządzanie danymi oraz wykorzystanie zaawansowanych funkcji do sporządzania dokładnych sprawozdań.

Szkolenie jest skierowane głównie do pracowników samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE, w tym księgowych, pracowników zespołów projektowych oraz kadr kierowniczych. Kurs będzie także wartościowy dla przedsiębiorców i wnioskodawców projektów unijnych, którzy chcą poprawić swoje kompetencje w zakresie sprawozdawczości i zarządzania finansami publicznymi.

Metody szkoleniowe obejmują wykłady interaktywne, dyskusje, ćwiczenia grupowe, case studies oraz rozwiązywanie realnych problemów, co gwarantuje, że uczestnicy osiągną oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje i zdobędą cenną wiedzę, którą będą mogli natychmiast zastosować w swojej pracy. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom nie tylko na zrozumienie funkcjonalności SHRIMP, ale również na efektywne zarządzanie danymi i sprawozdaniami w ramach realizowanych projektów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w szkoleniu online "Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP – warsztaty" niesie ze sobą wiele korzyści, które są istotne zarówno dla organizacji jak i indywidualnych profesjonalistów zaangażowanych w zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy UE. Oto dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu:

 1. Kompetencje w obszarze sprawozdawczości: Szkolenie zapewnia gruntowne zrozumienie zarówno technicznych aspektów aplikacji SHRIMP, jak i wymagań prawnych związanych z raportowaniem pomocy publicznej. To kluczowe umiejętności dla wszystkich instytucji korzystających z funduszy unijnych.

 2. Zwiększenie efektywności pracy: Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie i bezbłędnie korzystać z aplikacji SHRIMP do tworzenia, zarządzania i przesyłania sprawozdań. Efektywność ta przekłada się na oszczędność czasu i zasobów, co jest kluczowe w szybkim tempie dzisiejszego świata biznesu i administracji publicznej.

 3. Zmniejszenie ryzyka błędów: Poprzez naukę odpowiedniego korzystania z systemu oraz zrozumienie jego funkcji, uczestnicy zminimalizują ryzyko wystąpienia błędów w raportach, co jest istotne w kontekście przestrzegania przepisów i unikania sankcji.

 4. Rozwój zawodowy: Szkolenie to świetna okazja dla pracowników samorządów, jednostek ochrony zdrowia, przedsiębiorców, a także pracowników administracji publicznej do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Zdobyte umiejętności zwiększają ich wartość na rynku pracy i otwierają nowe możliwości kariery.

 5. Praktyczne umiejętności: Program szkolenia zakłada nie tylko zdobycie teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności poprzez intensywne ćwiczenia i case studies. Uczestnicy będą mogli od razu zastosować nabytą wiedzę w swojej codziennej pracy.

 6. Interaktywne i angażujące metody nauczania: Szkolenie wykorzystuje nowoczesne metody edukacyjne, które zapewniają, że każdy uczestnik jest aktywnie zaangażowany w proces nauki. Dzięki temu wiedza jest lepiej przyswajana i bardziej trwała.

 7. Dostępność online: Możliwość uczestnictwa w szkoleniu online pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy, które inaczej byłyby wydane na podróż i zakwaterowanie. Umożliwia to także uczestnictwo osobom z różnych części kraju, co jest szczególnie ważne dla organizacji rozproszonych geograficznie.

Szkolenie "Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP – warsztaty" jest więc inwestycją w efektywność i jakość pracy, które mają bezpośredni wpływ na sukces projektów finansowanych z funduszy UE.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie online "Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP – warsztaty" jest skierowane do szerokiego spektrum profesjonalistów i organizacji, które są zaangażowane w realizację projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Oto grupy, które najbardziej skorzystają na uczestnictwie w tym szkoleniu:

 1. Pracownicy samorządów: Osoby te często zarządzają projektami współfinansowanymi z UE i potrzebują umiejętności efektywnego raportowania i zarządzania pomocą publiczną.

 2. Jednostki podległe i ochrony zdrowia: Pracownicy tych jednostek, którzy są odpowiedzialni za realizację i sprawozdawczość projektów unijnych.

 3. Przedsiębiorcy i wnioskodawcy: Osoby fizyczne i prawne realizujące projekty dofinansowane z UE, które muszą składać regularne sprawozdania dotyczące postępu i wykorzystania środków.

 4. Pracownicy działów księgowości i zespołów projektowych: Specjaliści, dla których kluczowe jest zrozumienie mechanizmów finansowych i prawnych związanych z realizacją projektów unijnych.

 5. Pracownicy uczelni wyższych: Akademicy i administratorzy projektów naukowych i badawczych finansowanych z funduszy UE, którzy potrzebują zarządzać funduszami i raportować wyniki.

 6. Kadra kierownicza: Menadżerowie i liderzy, którzy muszą nadzorować realizację projektów unijnych w swoich organizacjach.

 7. Pracownicy administracji publicznej i innych jednostek: Osoby pracujące w instytucjach zajmujących się dystrybucją i kontrolą funduszy unijnych.

 8. Członkowie stowarzyszeń, fundacji i NGO: Przedstawiciele organizacji pozarządowych, które korzystają z wsparcia UE w realizacji swoich inicjatyw społecznych, edukacyjnych lub środowiskowych.

Szkolenie jest szczególnie wartościowe dla tych, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w pracy z aplikacją SHRIMP, ale również dla tych, którzy chcą usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę na temat zaawansowanych funkcjonalności tego systemu. Jest to znakomita okazja do zdobycia praktycznych umiejętności, które bezpośrednio przekładają się na profesjonalne zarządzanie projektami unijnymi oraz efektywne i zgodne z prawem wykorzystanie przyznanych środków.

Program szkolenia

 1. Uwarunkowania prawne dotyczące pomocy publicznej- zagadnienia ogólne w aspekcie projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020.
 2. Wprowadzenie – informacje ogólne na temat systemu SHRIMP.
 3. Wymagania techniczne i programowe systemu.
 4. Wymagania wobec użytkowników SHRIMP – login i hasło.
 5. Instalacja systemu.
 6. Logowanie do systemu i praca w aplikacji.
 7. Omówienie poszczególnych pół sprawozdania.
 8. Znaczenie ikon w aplikacji.
 9. Bezpieczeństwo systemu.
 10. Zmiana danych w sprawozdaniach przesłanych do UOKiK.
 11. Przeliczanie wartości Euro w sprawozdaniach.
 12. Przekraczania limitu de minimis w systemie.
 13. Sporządzanie sprawozdań.
 14. Duplikowanie rekordu.
 15. Wczytanie z pliku.
 16. Badanie limitu de minimis podczas weryfikacji.
 17. Sprawozdania przesłane do UOKiK.
 18. Filtrowanie przypadków pomocy.
 19. Dane historyczne dotyczące pomocy publicznej
 20. Sporządzanie sprawozdań według metody memoriałowej i metody kasowej

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych

Prelegenci

0
Michał Byliniak
Trener

Trener, kontroler, konsultant, szkoleniowiec, realizator projektów finansowanych ze środków krajowych i środków UE, ekspert oraz kontroler z zakresu funduszy europejskich. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

• Szkolenie na platformie Evenea, Teams, ZOOM
• Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
• Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s 
• Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
• Szkolenie na platformie Evenea, Teams, ZOOM
• Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
• Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s 
• Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.

Rejestracja

Cena 1
599
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
Zniżki grupowe:
 • 8.18% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 16.53% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Formularz zgłoszeniowy wypełniany przez Zgłaszającego ma formę umowy zawieranej pomiędzy Zgłaszającym a Sprzedającym. 
 2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego Sprzedający skontaktuje się ze Zgłaszającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. 
 3. Sprzedający prześle na podany przez Zgłaszającego adres e-mail potwierdzenie udziału w szkoleniu zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz szczegółowe informacje dotyczące płatności. 
 4. Płatność za szkolenie powinna zostać uregulowana przelewem na konto Sprzedającego najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed szkoleniem, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów w formie elektronicznej (lub papierowej o ile będzie tak wskazane w opisie szkolenia) oraz certyfikatu 
 5. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji ze szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@astitum.pl.)w terminie 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 
 6. Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego – nie powoduje to naliczenia dodatkowych kosztów. 
 7. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. 
 8. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu. W takiej sytuacji niezwłocznie poinformuje o tym Zgłaszającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 
 9. W przypadku zmiany terminu szkolenia Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rezygnacji. 
 10. W razie pytań i wątpliwości Sprzedający udzieli informacji pod numerem telefonu 503 438 680 oraz za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: biuro@astitum.pl 

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Astitum Konsulting Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Borów 52
 • Kod pocztowy: 66-200
 • Miejscowość: Świebodzin
 • Numer NIP: 9271906013

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin, Polska Borów 52

Organizator

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin, Polska
Borów 52
woj. lubuskie
Astitum Konsulting Sp. z o.o. to firma doradcza zajmująca się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla projektów z zakresu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, rozwoju i wdrażania innowacji, projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych. Jesteśmy ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!