SSC/GBS leadership program 2023 - Zarządzanie zespołem i efektywnością centrum nowoczesnych usług biznesowych

O szkoleniu

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowym projekcie edukacyjnym rozwijającym kompetencje liderskie. Program szkolenia zawiera kompleksowy zestaw tematów, które przygotują zarządzających do wyzwań przyszłości i zbudują kompetencje nowych liderów organizacji z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. To jedyny taki program, który łączy pracę nad twardymi kompetencjami z obszaru zarządzania oraz rozwija umiejętności przywódcze.

Nowoczesne usługi biznesowe to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki w Polsce i na świecie. Polska należy do czołówki państw, gdzie od ponad 20 lat świat biznesu inwestuje z wielkim sukcesem. Inwestorów przyciąga atrakcyjna lokalizacja, dobrze przygotowani pracownicy, pożądany poziom życia i prowadzenia biznesu, wsparcie lokalnych władz, korzystne propozycje ulg i dotacji oraz dobrze ekonomicznie stojąca gospodarka. Nadchodzi jednak czas, kiedy organizacje z sektora nowoczesnych usług staną się bardziej dojrzałymi modelami operacyjnymi, funkcjonującymi w innej niż dotychczas dynamice biznesu, z nowoczesnymi technologiami i wciąż zmieniającymi się oczekiwaniami klientów.  Umiejętność zarządzania takimi centrami w zmieniających się wciąż warunkach, wymaga innych, niż do tej pory, kompetencji.

Przygotowując program przyjrzeliśmy się bardzo dokładnie wyzwaniom tego sektora, a także zapytaliśmy osoby pracujące w tej branży o ich potrzeby w zakresie szkoleń. Dzięki temu ustaliliśmy konkretne cele nasze projektu edukacyjnego:

 • budowanie kompetencji liderskich i zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych menadżerów w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości;
 • przekazanie zaawansowanej wiedzy oraz rozwój umiejętności obsługi narzędzi potrzebnych do zarządzania centrum nowoczesnych usług biznesowych, zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym;
 • wzmocnienie kwalifikacji, a w rezultacie poprawa efektywności i jakości zarządzania centrami usług biznesowych SSC/BPO/IT/R&D.
Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w szkoleniu pomoże Uczestnikom znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • jak zarządzać talentem, aby wyeliminować lukę kompetencyjną i utrzymać stabilność zespołu,
 • jak rozwijać kompetencje i umiejętności zarządzania zespołami hybrydowym,
 • jak wdrażać automatyzację/RPA/AI,
 • jak prowadzić projekty w zespołach wielo-kulturowych i wielo-pokoleniowych,
 • jak osiągać efektywność dzięki optymalizacji procesów;

Wesprze w nauczeniu się jak:

 • skutecznie wdrażać zmianę,
 • identyfikować potencjał robotyczny procesów,
 • budować angażującą strukturę organizacyjną (dopasowanie kompetencji do ról, tworzyć plany rozwoju i sukcesji),
 • zarządzać celami (i tworzyć systemy motywacyjne i premiowe);

Skłoni do zadawania sobie pytań i poszukiwania odpowiedzi:

 • jak zaadresować wellbeing (zapobieganie wypaleniu, utrzymywanie zaangażowania i wysokiego poziomu satysfakcji z pracy).
Kto powinien wziąć udział?

Przygotowany przez Rzeczpospolitą i Gekko advisoryNOW program będzie szczególnie wartościowy dla osób pracujących lub planujących rozwijać swoją karierę w centrum usług biznesowych SSC/BPO/IT/R&D na stanowiskach:

 • Team leaderów lub osób przygotowujących się do objęcia takich stanowisk,
 • Menadżerów odpowiedzialnych za transformację biznesową, efektywność operacyjną oraz jakość świadczonych usług,
 • Osób biorących udział w zarządzaniu SSC/GBS/BPO/IT/R&D.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Czwartek
30 marca 2023

Informacja ogólna

Tematy dnia:

Wprowadzenie do programu: Sektor nowoczesnych usług biznesowych -  trendy w sektorze i atrakcyjność Polski w regionie i na świecie

Strategiczne decyzje o budowie modelu biznesowego z uwzględnieniem outsourcing’u procesów biznesowych do SSC/GBS (model operacyjny, wybór procesów, lokalizacja) 

Efektywne zarządzanie strukturą organizacyjną i zespołem

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Wprowadzenie do szkolenia

Violetta Małek, MBA, Współzałożycielka i partnerka zarządzająca, Gekko advisoryNOW

 1. Wprowadzenie do programu szkoleniowego i ogólne trendy w sektorze nowoczesnych usług  
 2. Strategiczne decyzje o budowie modelu biznesowego z uwzględnieniem outsourcing’u procesów biznesowych do SSC/GBS (model operacyjny, wybór procesów, lokalizacja).

10:15

Przerwa

10:30

Jak nie przenosić procesów do SSC – na co zwrócić uwagę

Paweł Płocki, Dyrektor GBS Europe, TRUMPF

Studium przypadku.

12:00

Przerwa

12:30

Budowanie efektywnych zespołów w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

Anna Boguszewska, Dyrektor Finansowy na Europę i Bliski Wschód w Costa Coffee (The Coca-Cola Company)

 1. Potencjał różnorodności i dopasowanie kompetencji do ról jako podstawa do zbudowania dobrego zespołu  
 2. Empowerment jako sposób zarówno na motywację jak i na dobrze działający zespół  
 3. Plany rozwoju i sukcesji poszczególnych członków zespołu
 4. Zaufanie jako klucz do zespołu przyszłości.

14:00

Przerwa

14:15

Zarządzanie zespołem hybrydowym w świetle niezbędnych kompetencji przywódcy

Anna Boguszewska, Dyrektor Finansowy na Europę i Bliski Wschód w Costa Coffee (The Coca-Cola Company)

 1. Produktywność i chęć do współpracy jako główne wyzwania w pracy hybrydowej  
 2. Moc rytuałów biznesowych jako konieczne zasady w pracy z zespołem hybrydowym
 3. Zarządzanie Zespołem w kryzysie – praktyczne wskazówkiGBS (model operacyjny, wybór procesów, lokalizacja).

15:00

Zakończenie.

 

DZIEŃ II

Piątek
31 marca 2023

Informacja ogólna

Temat dnia: Zarządzanie talentem w centrum nowoczesnych usług biznesowych

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Właściwy Leadership jako wstęp do zarządzania talentami

Anna Boguszewska, Dyrektor Finansowy na Europę i Bliski Wschód w Costa Coffee (The Coca-Cola Company)

 1. Przywództwo transakcyjne czy transformacyjne - które właściwe w centrum nowoczesnych usług?
 2. Leadership oparty na neuro przywództwie jako odpowiedź na wyzwania świata VUCA 3.0
 3. Monitoring otoczenia i szybkie działanie jako niezbędne narzędzia w efektywnym Leadershipie  
 4. Inspiracja Pracowników jako nieprzerwany proces zapewaniający stabilność zatrudnienia i motywacji.

10:15

Przerwa

10:30

Talent jako dobro rzadkie

Anna Boguszewska, Dyrektor Finansowy na Europę i Bliski Wschód w Costa Coffee (The Coca-Cola Company)

 1. Tradycyjne metody identyfikacji talentów jako idealny sposób na utratę wartościowych pracowników
 2. Crowdsourcing jako efektywny sposób na identyfikację utalentowanych pracowników  
 3. Metody selekcji utalentowanych pracowników
 4. Mapa kompetencji jako narzędzie pomocne w eliminacji luk kompetencyjnych.

12:00

Przerwa

12:30

Rozwój i motywacja utalentowanych pracowników

Anna Boguszewska, Dyrektor Finansowy na Europę i Bliski Wschód w Costa Coffee (The Coca-Cola Company)

 1. Neuro przywództwo jako niezastąpiony sposób motywacji i rozwoju talentów
 2. Budowanie planów rozwoju jako odpowiedź na zaangażowanie utalentowanych pracowników
 3. Mentoring i Coaching jako narzędzia przydatne w identyfikacji potrzeb utalentowanych pracowników.

14:00

Przerwa

14:15

Wdrożenie programu rozwoju talentów w centrum nowoczesnych usług, oparte o Case Studies

Anna Boguszewska, Dyrektor Finansowy na Europę i Bliski Wschód w Costa Coffee (The Coca-Cola Company)

 1. Przygotowanie planu wdrożenia programu
 2. Kluczowa faza implementacji w całej organizacji i w poszczególnych działach
 3. Elastyczność programu jako wskaźnik sukcesu
 4. Najczęściej popełniane błędy i ich eliminacja.

15:00

Zakończenie.

 

DZIEŃ III

Czwartek
20 kwietnia 2023

Informacja ogólna

Temat dnia: Rozwój kompetencji miękkich niezbędnych do pracy w SSC/GBS/BPO/IT/R&D

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Przyszłość jest hybrydą, czyli co do lamusa, a co rozwijać

Monika Reszko, Psycholog biznesu, autorka książek „Mindset szefa” oraz „Mindf*ck szefa”

 1. Praca zdalna jako nowa rzeczywistość - case study  
 2. Idea smart working - kluczowe zasady (rezultaty, efektywność, kreatywność, work-life-balance)
 3. Hybryda dla dojrzałych – na ile moja firma/ zespół jesteśmy gotowi oddać odpowiedzialność
 4. Synergia zespołu rozproszonego.

11:00

Przerwa

11:15

Życie na miękko, czyli po co komu soft skills

Monika Reszko, Psycholog biznesu, autorka książek „Mindset szefa” oraz „Mindf*ck szefa”

 1. Mity i kity o kompetencjach miękkich
 2. Motywacja a zaangażowanie  
 3. 5 top kompetencji – autodiagnoza i plan rozwoju
 4. Co do tego mają emocje i odporność psychiczna.

12:45

Przerwa

13:15

Lider w hybrydzie – kto to, dlaczego i po co?

Monika Reszko, Psycholog biznesu, autorka książek „Mindset szefa” oraz „Mindf*ck szefa”

 1. Samoświadomość i organizacja hybrydowego lidera
 2. Model odwróconej odpowiedzialności by Reszko.

15:00

Zakończenie.

 

DZIEŃ IV

Piątek
21 kwietnia 2023

Informacja ogólna

Temat dnia: Efektywność procesowa (optymalizacja procesów z punktu widzenia workflow, systemów i kompetencji)

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Optymalizacja procesów

Paweł Płocki, Dyrektor GBS Europe, TRUMPF

 1. Od czego zacząć optymalizację procesów?
 2. Czemu ma służyć optymalizacja? 
 3. Dlaczego usprawniamy?

10:15

Przerwa

10:30

Usprawnianie

Paweł Płocki, Dyrektor GBS Europe, TRUMPF

 1. Kto usprawnia w organizacji?
 2. Jakich kompetencji potrzeba? 
 3. Polowanie na pomysły 
 4. Dane -> informacje -> wiedza.

12:00

Przerwa

12:30

Upraszczanie

Paweł Płocki, Dyrektor GBS Europe, TRUMPF

 1. Upraszczanie procesów a tworzenie potworów 
 2. Prewencja i kontrole w procesach
 3. Dlaczego wolimy reaktywność? Przykłady.

14:00

Przerwa

14:15

Efektywność procesowa

Paweł Płocki, Dyrektor GBS Europe, TRUMPF

 • Jak technologie wpływają na efektywność procesową?
 • #lowcode, #nocode, Machine Learning.

15:00

Zakończenie.

 

DZIEŃ V

Czwartek
11 maja 2023

Informacja ogólna

Temat dnia: Robotyzacja i automatyzacja procesów w SSC/GBS/BPO/IT/R&D

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Robotics

Kamil Czerniak, Business Development Team Manager, SAIO (powered by ING)

Technologia, Możliwości, Ograniczenia.

10:15

Przerwa

10:30

Robotyzacja i automatyzacja procesów – jak zacząć cz. 1

Kamil Czerniak, Business Development Team Manager, SAIO (powered by ING)

 • Procesy – mapowanie, modelowanie, optymalizacja 
 • Od pomysłu do wdrożenia – wybór procesu, analiza, wskaźniki.

12:00

Przerwa

12:30

Robotyzacja i automatyzacja procesów – jak zacząć cz. 2

Kamil Czerniak, Business Development Team Manager, SAIO (powered by ING)

 • Zasoby własne vs dostawca zewnętrzny - kompetencje 
 • Robotyzacja na przykładach w konkretnych obszarach.

14:00

Przerwa

14:15

Robotyzacja i automatyzacja procesów – jak zacząć cz. 3

Kamil Czerniak, Business Development Team Manager, SAIO (powered by ING)

 • Dobre praktyki robotyzacji
 • Sposoby na skalowanie.

15:00

Zakończenie.

 

DZIEŃ VI

Piątek
12 maja 2023

Informacja ogólna

Temat dnia: Nowoczesne technologie - Machine Learning, Large Language Models oraz AI 
Analiza potencjału robotycznego procesów

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Nowoczesne technologie cz. 1

Kamil Czerniak, Business Development Team Manager, SAIO (powered by ING)

Czym tak naprawdę są 

 • Artificial intelligence (AI)
 • Machine Learning (ML)
 • Deep Learning.

10:15

Przerwa

10:30

Nowoczesne technologie cz. 2

Kamil Czerniak, Business Development Team Manager, SAIO (powered by ING)

Zastosowanie w biznesie

 • Artificial intelligence (AI)
 • Machine Learning (ML)
 • Deep Learning.

12:00

Przerwa

12:30

Potencjał robotyczny procesów – cz. 1

Paweł Młyński, Partner Gekko advisoryNOW

 • Czym jest potencjał robotyczny procesów? 
 • Jakie są kryteria robotyzacji procesów? 
 • Jak określić potencjał robotyczny procesów?

14:00

Przerwa

14:15

Potencjał robotyczny procesów – cz. 2

Paweł Młyński, Partner Gekko advisoryNOW

Analiza potencjału robotycznego procesów na przykładach - warsztaty.

15:00

Zakończenie.

 

DZIEŃ VII

Czwartek
25 maja 2023

Informacja ogólna

Temat dnia: Skuteczne zarządzanie zmianą, wielo-kulturowością, wielo-pokoleniowością – część 1

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Człowiek a zmiana

Paweł Dudek, Ekspert Gekko advisoryNOW, Silfra Consulting oraz Thoriana w zakresie zarządzania zmianami w organizacjach i rozwoju biznesu

 • Skąd się biorą zmiany?
 • Czy można ich uniknąć lub przeczekać?
 • Rodzaje i charakterystyka zmian.

10:15

Przerwa

10:30

Organizacja a zmiana

Paweł Dudek, Ekspert Gekko advisoryNOW, Silfra Consulting oraz Thoriana w zakresie zarządzania zmianami w organizacjach i rozwoju biznesu

 • Połączenie strony technicznej i ludzkiej zmian w organizacji
 • Specyfika procesu zarządzania zmianą.

12:00

Przerwa

12:30

Kryteria sukcesu zmian – cz. 1

Paweł Dudek, Ekspert Gekko advisoryNOW, Silfra Consulting oraz Thoriana w zakresie zarządzania zmianami w organizacjach i rozwoju biznesu

 • Rola lidera i menedżerów średniego szczebla
 • Co ma zrobić Project Manager?

14:00

Przerwa

14:15

Kryteria sukcesu zmian – cz. 2

Paweł Dudek, Ekspert Gekko advisoryNOW, Silfra Consulting oraz Thoriana w zakresie zarządzania zmianami w organizacjach i rozwoju biznesu

Co zrobić, gdy pojawia się opór wobec zmian?

15:00

Zakończenie.

 

DZIEŃ VIII

Piątek
26 maja 2023

Informacja ogólna

Temat dnia: Skuteczne zarządzanie zmianą, wielo-kulturowością, wielo-pokoleniowością – część 2

Zarządzanie celami, systemy motywacyjne i premiowe

09:15

Zarządzanie celami, systemy motywacyjne i premiowe

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Skuteczne zarządzanie zmianą – cz. 1

Paweł Dudek, Ekspert Gekko advisoryNOW, Silfra Consulting oraz Thoriana w zakresie zarządzania zmianami w organizacjach i rozwoju biznesu

 • Wielo-kulturowość
 • Wielo-pokoleniowość
 • Wielo-lokalizacyjność (rozproszenie geograficzne).

10:15

Przerwa

10:30

Skuteczne zarządzanie zmianą – cz. 2

Paweł Dudek, Ekspert Gekko advisoryNOW, Silfra Consulting oraz Thoriana w zakresie zarządzania zmianami w organizacjach i rozwoju biznesu

 • Jak zaangażować pracowników na wszystkich szczeblach i we wszystkich lokalizacjach? 
 • Wybrane narzędzia metodyki zarządzania zmianą Prosci®.

12:00

Przerwa

12:30

Zarządzanie przez cele

Katarzyna Derdzińska, Ekspertka Gekko AdvisoryNow, Menedżer, doradca, trener, coach, mentor, facyllitator

 • Od idei do skutecznego wdrożenia 
 • Narzędziownik - mapa strategii, zrównoważona karta wyników, metodyka SMARTER.

14:00

Przerwa

14:15

Systemy motywacyjne

Katarzyna Derdzińska, Ekspertka Gekko AdvisoryNow, Menedżer, doradca, trener, coach, mentor, facyllitator

 • Rodzaje
 • Charakterystyka
 • Wady i zalety.

15:00

Zakończenie.

 

DZIEŃ IX

Czwartek
15 czerwca 2023

Informacja ogólna

Temat dnia: Niezawodne zarządzanie projektami w zespołach wielo-pokoleniowych i wielokulturowych

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Zarządzanie projektami – cz.1

Katarzyna Myszkowska, Ekspertka w dziedzinie zarządzania projektami, produktami i procesami skarbowymi oraz pozyskiwania finansowania

 • Definicja projektu
 • Kluczowi uczestnicy
 • Elementy i etapy projektu
 • Przykłady metodyk i narzędzi.

10:15

Przerwa

10:30

Zarządzanie projektami – cz. 2

Katarzyna Myszkowska, Ekspertka w dziedzinie zarządzania projektami, produktami i procesami skarbowymi oraz pozyskiwania finansowania

 • Specyfika zarządzania projektami
 • Rola zespołu projektowego
 • Rola lidera projektu.

12:00

Przerwa

12:30

Zespół projektowy – cz. 1

Katarzyna Myszkowska, Ekspertka w dziedzinie zarządzania projektami, produktami i procesami skarbowymi oraz pozyskiwania finansowania

 • Kompetencje
 • Wielopokoleniowość
 • Wielokulturowość
 • Zarządzanie zmianą, konfliktem, motywacją, komunikacją w projekcie.

14:00

Przerwa

14:15

Zespół projektowy – cz. 2

Katarzyna Myszkowska, Ekspertka w dziedzinie zarządzania projektami, produktami i procesami skarbowymi oraz pozyskiwania finansowania

Skuteczność w projekcie.

15:00

Zakończenie.

 

DZIEŃ X

Piątek
16 czerwca 2023

Informacja ogólna

Temat dnia: Well-being/silne poczucie dobrostanu przez pracowników kluczem do sukcesu

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Przemęczenie, czy wypalenie zawodowe

Joanna Karpeta, Ekspertka profilaktyki wypalenia zawodowego

 • Czego potrzebują pracownicy, by angażować się w pracę?
 • Czym jest wypalenie zawodowe i z czego się bierze?
 • Po czym poznać, że ludzie się wypalają?

10:15

Przerwa

10:30

Rola lidera w budowaniu dobrostanu pracowników:

Joanna Karpeta, Ekspertka profilaktyki wypalenia zawodowego

 • Kompetencje liderskie budujące zaufanie w zespole
 • Postawy lidera budujące dobrostan w zespole
 • Zachowania i rytuały budujące bezpieczeństwo w zespole.

12:00

Przerwa

12:30

Profilaktyka wypalenia zawodowego – cz. 1

Joanna Karpeta, Ekspertka profilaktyki wypalenia zawodowego

 • Granice odpowiedzialności
 • Dobór zadań do talentów pracownika
 • Angażowanie zespołu
 • Więcej feedbacku
 • Profesjonalne wsparcie.

14:00

Przerwa

14:15

Profilaktyka wypalenia zawodowego – cz. 2

Joanna Karpeta, Ekspertka profilaktyki wypalenia zawodowego

Menedżer też człowiek - jak zadbać o siebie, by się nie wypalić.

15:00

Zakończenie.

Czas trwania

10 dni

Prelegenci

Violetta Małek

MBA, Współzałożycielka i partnerka zarządzająca, Gekko advisoryNOW

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, zarządzaniu organizacjami z sektora nowoczesnych usług oraz doradztwie biznesowym. Przed założeniem Gekko advisoryNOW była dyrektorem konsultingu oraz liderem w obszarze doradztwa dla sektora nowoczesnych usług w KPMG. Pełniła funkcję szefa generalnego w firmie McCormick gdzie zbudowała Centrum Usług Wspólnych dla Regionu Europa, Daleki Wschód i Afryka. Wcześniej, była dyrektorem finansowym odpowiedzialnym za stworzenie i przeniesienie procesów księgowych w PwC w Regionie Central and Eastern Europe. Wieloletni dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach Avon Cosmetics, Avon Operations, Avon EMEA FSC (Polska i kraje nordyckie; nadzór nad regionem EMEA), TNT Express i Abbot Laboratories (Polska i Anglia).

 

Paweł Płocki

Dyrektor GBS Europe, TRUMPF

Zaczynał karierę w 2007 r. w Centrum Usług Finansowych Avon w Warszawie, kontynuował w strukturach Globalnego Centrum firmy Oriflame gdzie rozbudowywał portfolio usług wewnętrznego SSC jednocześnie zarządzając jego Operacjami w Azji. Pełnił funkcję Global Process Ownera dla obszaru Procurement oraz całego Procure to Pay. Posiada doświadczenie w budowaniu i ustawianiu nowych procesów, usprawnieniach i automatyzacji a także wdrożeniach globalnych projektów. Do końca 2017 roku Dyrektor ds. Kontraktu i Relacji z BPO w Oriflame, czynnie zaangażowany w projekt outsourcingowy Finansów i IT na wszystkich jego etapach. Obecnie Dyrektor Europejskiego GBS niemieckiej firmy TRUMPF – globalnego lidera technologii laserów przemysłowych. Od 2018 intensywnie rozwija Centrum o procesy transakcyjne jak i nietransakcyjne. Koncentruje się na nowych technologiach i ich możliwym zastosowaniu w biznesie back-office i nie tylko. Zafascynowany AI, Web 3 i ich wpływem na procesy w firmach.

 

Anna Boguszewska

Dyrektor Finansowy na Europę i Bliski Wschód w Costa Coffee (The Coca-Cola Company)

Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, w tym na najwyższych stanowiskach, takich jak Dyrektor Finansowy na Europę i Bliski Wschód w funkcji Członka Zarządu, Dyrektor Finansowy na Polskę i kraje bałtyckie czy Dyrektor Finansowy EMENA & SEA. Oprócz współpracy z Costa Coffee (The Coca-Cola Company) pracowała z takimi markami jak Avon i TNT Express International.
W swoim portfelu doświadczeń posiada sukcesy związane z otwieraniem zarówno nowych rynków jak i biznesów, fuzji i przejęć a także zmianą brandu z Coffeeheaven na międzynarodową markę Costa Coffee. Od ponad 14 lat zajmuje się na co dzień rozwojem ludzi, budowaniem międzynarodowych zespołów, poszukiwaniem talentów i prowadzeniem ich na ścieżce rozwoju zarówno zawodowego jak i osobistego. Przez wiele lat związana z Fundacją Liderek Biznesu oraz z Brian Tracy International, gdzie jest zarówno Akredytowanym Mówcą jak i Międzynarodowym Trenerem Biznesu, Mentorem Rozwoju Kariery oraz Coachem w trakcie akredytacji ICF na poziomie PCC.
Prywatnie, z pasji, właścicielka marki „Jak ogarnąć cuda? Wystarczy Być Kobietą”, podcasterka i autorka bloga dla zMęczennic, a także właścicielka firmy ABC – Anna Boguszewska Consulting, z ramienia której prowadzi autorskie projekty szkoleniowe w oparciu o swoje doświadczenie.

 

Monika Reszko

Psycholog biznesu, autorka książek „Mindset szefa” oraz „Mindf*ck szefa”

Psycholog biznesu, specjalizuje się w wykorzystaniu modeli psychologicznych w biznesie. Od ponad trzynastu lat prowadzi własną firmę, w ramach której wspiera właścicieli i ich kadrę menedżerską w świadomym realizowaniu celów. Jej praca koncentruje się na zwiększaniu efektywności, którą traktuje jako sumę wyniku finansowego oraz satysfakcji pracowników, właścicieli i klientów. Opracowuje programy rozwojowe oraz badania i raporty dla biznesu. Współpracuje z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS Oddział w Sopocie, jest Ambasadorką White Tiger fundacji Pro Progressio. Jej pierwsza książka „Mindset szefa” stała się podstawą do autorskiej Akademii dla liderów oraz podcastu o tym samym tytule. Mówi się o niej, że zadaje pytania, na które czasem trudno, ale zdecydowanie warto sobie odpowiedzieć. Więcej informacji na: www.monikareszko.com.

 

Kamil Czerniak

Business Development Team Manager, SAIO (powered by ING)

Związany z ING od ponad pięciu lat. Początkowo jako developer zajmował się automatyzacją procesów biznesowych w banku ING. Wdrażał automatyzacje w kilku krajach grupy ING, między innymi w Szwajcarii oraz Włoszech. Obecnie odpowiedzialny za rozwój strategii sprzedaży i nawiązywanie relacji partnerskich w SAIO. Oprócz samej automatyzacji interesuje się wdrażaniem mechanizmów sztucznej inteligencji w procesach biznesowych.

 

Paweł Młyński

Partner Gekko advisoryNOW

Doświadczony menadżer i lider, posiada prawie 20 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym, finansach, zarządzaniu organizacjami komercyjnymi i pozarządowymi. Współzałożyciel i partner w firmie doradczej Gekko advisoryNOW. Pracował m.in. w KPMG i PwC. Zarządzał licznymi projektami dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Realizował z sukcesem złożone projekty strategiczne, optymalizacyjne i restrukturyzacyjne. Zajmuje się wdrażaniem nowych modeli biznesowych i operacyjnych, analizami potencjału robotycznego, optymalizacją procesów i zarządzaniem finansami.

 

Paweł Dudek

Ekspert Gekko advisoryNOW, Silfra Consulting oraz Thoriana w zakresie zarządzania zmianami w organizacjach i rozwoju biznesu

Od 2022 project manager w jednej z największych firm z obszaru energetyki, robotyzacji i automatyzacji. Wcześniej w latach 2020 – 2022 Organizational Change Manager w jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie. W latach 2018 – 2020 EMEA Account Executive w Serbii, odpowiedzialny za rozwój biznesu grupy spółek z obszaru blockchain.
W latach 2016 – 2018 członek zarządu EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o., największej w regionie Europy Środkowej firmy zapewniającej pełną obsługę mailingów transakcyjnych, promocyjnych oraz komunikacji multikanałowej.
W latach 2013 – 2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu WARS S.A., przygotowując spółkę do świadczenia usług w pociągach klasy EIP Premium „Pendolino”.
W latach 2008-2011 był General Managerem odpowiedzialnym za wprowadzenie na rynek w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji brytyjskiej kancelarii prawnej Bird & Bird, wg. rankingu dziennika „Rzeczpospolita” w 2016 roku – 10 wśród 200 największych firm prawniczych w Polsce.
Karierę zawodową zaczynał w Norwich Union, gdzie pełnił szereg funkcji – między innymi sekretarza Rady Nadzorczej. W latach 2002 – 2005 pracował dla Medicover, gdzie odpowiadał za rozwój nowych produktów w regionie Europy Centralnej. W latach 2005 – 2008 współpracował z Canadian International Management Institute (wydawcą polskiej edycji magazynu „Harvard Business Review”), gdzie zajmował się rozwijaniem linii szkoleń menedżerskich.
W swojej karierze zawodowej doradzał również zarządom spółek z branży telekomunikacyjnej, obronnej oraz usług profesjonalnych. Aktywnie uczestniczył w rozwoju relacji handlowych między Polską a USA w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Od 2016 prowadzi zajęcia dla studentów MBA w Uniwersytecie Warszawskim, a od 2018 w Akademii Leona Koźmińskiego.
Aktywnie wspiera liczne Stowarzyszenia takie jak Harvard Club of Poland i Youth Business Poland.
Absolwent „Leadership Development Program” realizowanego przez Harvard Business School w Bostonie, „Blockchain Technologies: Business Innovation and Application” prowadzonego przez MIT Sloan School of Management oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Katarzyna Derdzińska

Ekspertka Gekko AdvisoryNow, Menedżer, doradca, trener, coach, mentor, facyllitator

Katarzyna ma 20-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz transformacyjnego HR. Do jej kluczowych kompetencji należą strategiczne i operacyjne doradztwo biznesowe, mapowanie procesów, definiowanie i kaskadowanie celów, transformacja i tranzycja procesów HR, rozwój organizacyjny, wynagradzanie, systemy motywacyjne, rozwój przywództwa, badanie i budowanie zaangażowania pracowników, marka pracodawcy, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą,
Była odpowiedzialna za funkcję personalną w First Data Polska S.A. i Siódemka S.A., rozwój biznesu w Aon Hewitt, jak również prowadziła Praktykę Budowania Zaangażowania w Hewitt Associates (obecnie Kincentric). Współzałożyciel MADE Solutions (obecnie FOR Solutions) - pierwszej profesjonalnej firmy konsultingowej w branży HoReCa skupiającej się na zagadnieniach strategicznych i marketingowych. Właściciel MADE PROGRESS - doradztwo, szkolenia i coaching. Od 3 lat związana z Gekko advisoryNOW realizuje projekty w zakresie transformacji biznesowej i HR.
Absolwentka Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w ESCP Business School Berlin (Diplom Kauffrau). Ukończyła Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej (Intra Warszawa) oraz Coaching (Erickson College, UJ Kraków). Sprawnie komunikuje się w języku angielskim i niemieckim. Dotychczas pracowała jako menedżer.

 

Katarzyna Myszkowska

Ekspertka w dziedzinie zarządzania projektami, produktami i procesami skarbowymi oraz pozyskiwania finansowania

Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w finansach przedsiębiorstw i bankowości. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów biznesowych, regulacyjnych i informatycznych, zarządzaniu produktami finansowymi, optymalizacji procesów, organizowaniu finansowania, zarządzaniu skarbem i centrum usług wspólnych w obszarze skarbu.
Pracowała dla firmy konsultingowej PwC, gdzie m.in. brała udział w projektach z obszaru fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków. W firmie produkcyjnej Lafarge odpowiadała za dział skarbu i pozyskiwania finansowania dla grupy kapitałowej. Pracując w bankach (Société Générale, Citi - Bank Handlowy, Bank Pocztowy) zajmowała się m.in. projektami biznesowymi, regulacyjnymi i informatycznymi, oraz sprzedażą, wdrażaniem i rozwojem produktów. W latach 1999-2004 zorganizowała, a następnie zarządzała jednym z pierwszych w Polsce SSC w obszarze skarbu. Pełniła różne role na różnych szczeblach organizacji (specjalista, ekspert, menedżer, dyrektor). Pracowała w zespołach wielopokoleniowych i wielokulturowych. Brała udział w inicjatywach wolontariatu, a w tym w projekcie edukacji finansowej dzieci i młodzieży „BAKCYL” organizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości.

 

Joanna Karpeta

Ekspertka profilaktyki wypalenia zawodowego

Autorka książki „Pokochaj poniedziałki. Jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym” wydaną przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (2018), uznaną przez internautów za najlepszą książkę psychologiczną i poradnik 2018 w kategorii „Motywacja”.
Certyfikowana coach ICC i Talentów Gallupa, coach Action Learning, dyplomowana trenerka biznesu i ekspertka profilaktyki wypalenia zawodowego z ponad 16-letnim doświadczeniem w pracy z grupami i osobami indywidualnymi. Absolwentka Praktycznej Psychologii Motywacji SWPS, podyplomowych studiów terapii i treningu grupowego UW, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz Szkoły Trenerów Biznesu.
Autorka czterech kursów on-line do samodzielnej nauki: „Jak ujarzmić stres”, „Zarządzanie sobą w czasie” , „Kształtowanie dobrych nawyków” i „Ze sobą na TAK”.
Jako trenerka i coach działa w obszarze przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i budowania dobrostanu pracowników. Pomaga ujarzmiać stres, zwiększać odporność psychiczną i uczy na nowo kochać poniedziałki. Menedżerom pokazuje jak zapalać, a nie wypalać swoich pracowników, zarządzać w oparciu o mocne strony pracowników i tworzyć rozwojowe miejsca pracy.
Posiada 9-letnie doświadczenie pracy w biznesie na stanowisku menedżerskim, co pozwala jej dostosowywać treści szkoleniowe do rzeczywistych wyzwań klientów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
przy zgłoszeniu do 13 lutego
6 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
8 400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
przy zgłoszeniu do 13 marca
7 500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego. Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
 • Ulica i nr: Prosta 51
 • Kod pocztowy: 00-838
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220103673

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa, Polska
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!