Stacjonarna szkoła coachów - the art & science of coaching

O szkoleniu

Szkoła Coachów „The Art & Science of Coaching” to rozpoznawalny na całym świecie kurs coachingu prowadzony przez Erickson Coaching International. Akredytacja International Coach Federation jest gwarancją jego jakości i punktem wyjścia dla profesjonalnej certyfikacji absolwentów programu.

Międzynarodowa szkoła coachingu The Art & Science of Coaching – studia czy szkolenie coachingowe?

Szkoła Coachów The Art & Science of Coaching organizowana przez Wszechnicę UJ, to szkolenie coachingowe, oparte na najlepszych praktykach coachingowych, prowadzone przez certyfikowanych coachów, międzynarodowych trenerów coachingu, praktyków z dużym doświadczeniem. Przekazywana w ramach programu metodologia pracy opiera się na założeniach podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, inspirowanego praktyką terapeutyczną Miltona Ericksona stosowaną m.in. przez Erickson Coaching. Studia i szkolenia akredytowane przez International Coach Federation są gwarancją kształcenia zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Szkoła coachingu Wszechnicy UJ i Erickson Coaching International pozwala uzyskać pogłębione zrozumienie roli coacha i specyfiki relacji coachingowej oraz proponuje uniwersalną strukturę dla sesji i całego procesu coachingu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Poprawisz efektywność i skuteczność realizowania celów poprzez słuchanie, budowanie partnerskiej relacji oraz świadome wdrażanie zmiany.
 • Doskonalisz umiejętność wspierania procesu uczenia się, budowanie samoświadomości, wspierania samodzielności i zaangażowania pracowników.
 • Zyskujesz certyfikat rozpoznawalny na całym świecie. Szkoła Coachów posiada międzynarodową akredytację International Coach Federation oraz Erickson Coaching International.
 • Inwestujesz w uniwersalne kompetencje – budowanie samoświadomości i wspieranie autorefleksji, możliwość wykorzystania wielu rolach zawodowych, życiu osobistym.
 • Poszerzasz perspektywę – lepsze rozumienie rzeczywistości, odnajdywanie sensu, głębsze rozumienie siebie.
Kto powinien wziąć udział?

Dla kogo jest Szkoła Coachów?

 • Początkujących coachów, którzy chcą zdobyć gruntowne, warsztatowe przygotowanie do samodzielnej pracy coachingowej;
 • Menedżerów i liderów, poszukujących możliwości wspierania motywacji, samodzielności i odpowiedzialności pracowników;
 • Specjalistów HR, zainteresowanych wdrożeniem coachingu w organizacjach;
 • Doświadczonych coachów, zainteresowanych podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach, szukających spójnej metodologii i jeszcze bardziej skutecznych narzędzi pracy;
 • Scrum Masterów, Product Ownerów, którzy chcą wzmocnić w zespołach zaangażowanie, budowanie postawy odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz uruchamiać twórcze zasoby;
 • Profesjonalistów pracujących z ludźmi, trenerów, konsultantów, psychologów, terapeutów, facylitatorów, pracowników służb medycznych, prawników i innych którzy poszukują nowych możliwości zawodowego, osobistego rozwoju i chcą korzystać w swojej pracy z elementów podejścia coachingowego.

Program szkolenia

Moduł I

INSPIRACJA

 • 4 dni / 34 h
 • Fundamenty i założenia profesjonalnego coachingu
 • Podstawowe założenia coachingu;
 • Umiejętności komunikacyjne coacha;
 • Struktura rozmowy coachingowej;
 • Zawieranie kontraktu i definiowanie rezultatów sesji;
 • Wykorzystanie wyobraźni i zmiany perspektywy;
 • Wprowadzenie w profil kompetencji ICF;
 • Formułowanie pytań coachingowych.

Moduł II

WDROŻENIE

 • 4 dni / 34 h
 • Coaching planowania i tworzenia rozwiązań
 • Wyznaczanie priorytetów;
 • Planowanie i zarządzanie czasem;
 • Wspieranie twórczości i projektowania rozwiązań;
 • Wewnętrzny krytyk i poszukiwanie wsparcia;
 • Mistrzostwo i wspieranie wytrwałości w uczeniu się;
 • Długofalowa relacja coachingowa.

Moduł III

ZAANGAŻOWANIE

 • 4 dni / 34 h
 • Coaching wartości i samoświadomości
 • Odkrywanie i doświadczanie wartości;
 • Kulturowy i społeczny aspekt wartości;
 • Pogłębianie motywacji i praca ze strategiami motywowania siebie;
 • Stawianie wyzwań i prowokowanie;
 • Radzenie sobie z obiekcjami.

Moduł IV

INSPIRACJA

 • 4 dni / 34 h
 • Integracja – wielopoziomowe budowanie sukcesu
 • Doskonalenie i integracja umiejętności;
 • Rozpoznawanie kompetencji coachingowych; przygotowanie do dalszej pracy rozwojowej i certyfikacji;
 • Projektowanie własnej praktyki coachingowej;
 • Rozpoznawanie potrzeb i preferencji klientów;
 • Wspieranie klientów w definiowaniu i docenianiu sukcesu życiowego/zawodowego.

Czas trwania

4 moduły, każdy trwający 4 dni
Moduł I - 20-23 kwietnia 2023
Moduł II - 18-21 maja 2023
Moduł III - 16-18 czerwca 2023
Moduł IV - 13-16 lipca 2023

Moduł I - 6-9 maja 2023
Moduł II - 1-4 czerwca 2023
Moduł III - 30 czerwca - 3 lipca 2023
Moduł IV - 29 lipca - 1 sierpnia 2023

Prelegenci

dr Maciej Świeży

Programme Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

Odpowiadam za rozwój oferty szkoleniowej Wszechnicy UJ. Współpracuję z naszymi klientami w kompleksowych projektach doradczych dotyczących projektowania strategii i zmiany kultury organizacyjnej. Szkolę rozwijających się trenerów i coachów, dostarczając im praktycznej wiedzy psychologicznej.

Obszary specjalizacji:

Pracuję z zespołami liderów, zapraszając ich do rozmowy o przyszłości organizacji, którą kierują i pomagając we wspólnym kształtowaniu jej kultury. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną.

Projektuję narzędzia i standardy związane z rozwojem zawodowym trenerów oraz tworzeniem w organizacji warunków sprzyjających uczeniu się i wymianie doświadczeń. Jestem współautorem Małopolskich Standardów Usługi Edukacyjno-Szkoleniowej, a także profili kompetencyjnych, programów szkoleniowych i narzędzi zarządzania wiedzą.

Wskazuję praktyczne zastosowania wiedzy psychologicznej w wielu dziedzinach życia ? m.in. w zarządzaniu, szkoleniach, coachingu, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Prowadzę krótkie, inspirujące wystąpienia dotyczące tych obszarów. Pracuję w Polsce i za granicą: jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International, a także jednym z instruktorów programu School of Thinking prowadzonej przez Vrije Universiteit Brussel.

 

Artur Krupa

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Tworzę we Wszechnicy UJ programy rozwojowe, które odpowiadają na biznesowe wyzwania naszych klientów. Dokładam wszelkich starań, aby programy, które realizuję były dla uczestników angażującym przeżyciem w wymiarze osobistym i okazją do doświadczenia owocnej współpracy w grupie. Konsekwentnie od wielu lat wspieram w postępie zawodowym wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju zespołów: menedżerów, trenerów, coachów i facylitatorów, liderów grup.

Obszary specjalizacji:

Tworzę inspirujące środowisko uczenia się dla uczestników szkoleń Wszechnicy UJ, szczególnie uczestników Szkoły Trenerów, Facylitatorów i Coachów.  Interesują mnie wszelkie formy pracy, które umożliwiają  optymalne wykorzystanie różnorodności i potencjału uczestników grupy. Doradzam (prowadząc mentoring i konsultacje) trenerom, coachom, facylitatorom, jak projektować efektywne procesy rozwojowe i skutecznie uzyskiwać certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe.

Konsultuję projekty rozwojowe klientów dopasowując optymalne formy pracy rozwojowej.

Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International.

We Wszechnicy UJ wszyscy kojarzą mnie z wykorzystywaniem metod psychodramatycznych  w pracy z grupą.

 

Magdalena Giec

Trener Erickson Coaching International, coach kadry zarządzającej

Jestem akredytowanym coachem PCC ICF, w latach 2012-2013 byłam członkiem zarządu i vice-prezes International Coach Federation Poland. Jestem międzynarodowym trenerem i mentor coach Erickson College International z Vancouver, pracuje w takich krajach jak Francja, Kanada, Brazylia i Indie. Jestem również wykładowcą i trenerem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Gdańsku, na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w coachingu, sztuce autoprezentacji, komunikacji, technikach koncentracji i kreatywności oraz przywództwie.

Prowadzę sesje coachingowe w języku polskim, francuskim oraz angielskim.

Jako coach współpracuje z takimi firmami jak Grupa Allegro, PayU, OLX, Agora S.A., Credit Agricole, Wrigley, MAN Accounting Center. Moimi klientami jest wyższa kadra zarządzająca, właściciele firm, przedstawiciele wolnych zawodów.

 

Jo-Ann Harris

Dyrektor ds. Szkoleń w Erickson Coaching International, coach MCC

Jestem dyrektorem ds. Szkoleń w Erickson Coaching International. Prowadzę także zajęcia The Art & Science of Coaching stacjonarnie oraz przez Internet.

Zajmuje się coachingiem od 12 lat. Po ponad 15 latach pracy na stanowisku kierowniczym oraz jako certyfikowany specjalista ds. szkoleń i rozwoju, rozpoczęłam karierę coachingową jako coach wewnętrzny współpracując z menedżerami i zespołami zarządzającymi.

Zainteresowanie rolą lidera oraz znaczenie relacji w budowaniu organizacji odnoszących sukcesy sprawiły, że rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku zarządzania. W tym czasie zostałam również certyfikowanym coachem kadry zarządzającej.

Jako akredytowany w ICF coach MCC poznałam program The Art & Science of Coaching oraz podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, które odmieniło mój sposób pracy z klientami i organizacjami, w których pracowałam.

?zkolenie Erickson Coaching oraz podejście skoncentrowane na rozwiązaniach dały mi bazę zarówno w mojej praktyce coachingowej jak i doradczej. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach zapewniło moim klientom bardzo wymierne wyniki prowadzące do przemian w ich życiu zawodowym i osobistym. W 2007 r. otworzyłam własną firmę Leading Relationships, oferując zindywidualizowane usługi szkoleniowe, rozwojowe i coachingowe. ?Wierzę, że umiejętność budowania silnych i trwałych relacji z ludźmi jest kluczem do sukcesu zawodowego i osobistego.

Jestem znana z tego, że pomagam pracownikom na wszystkich poziomach organizacji odnieść sukces poprzez budowanie relacji zarówno w organizacji, jak i z zewnętrznymi interesariuszami. Jestem także mówcą w The Canadian Association of Professional Speakers oraz mistrzem wystąpień publicznych w Toastmasters International.

 

Halka Balackova

Trener Erickson Coaching International, Coach PCC

Pracuje w obszarze szkoleń i rozwoju od 1994 roku, kiedy uzyskałam tytuł MBA na Uniwersytecie Durham w Wielkiej Brytanii. Od tego czasu prowadziłam wiele projektów szkoleniowych i rozwojowych z klientami takimi jak: Ogilyy & Mather, Deloitte CZ, DB Schenker, CSOB, Telefonica O2, RFE/RTL, Aspire Sports i wieloma innymi. Posiadam ponad 5500 godzin szkoleniowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik NLP i zasad coachingu w programach transformacyjnych. W coachingu specjalizuje się w pracy z liderami, pomagając klientom osiągnąć większą efektywność. Od 2007 roku prowadzę Szkołę Coachów w Czechach, Słowacji, Portugalii i Polsce. W 2010 roku uzyskałam poziom PCC ICF ze zrealizowanymi ponad 1200 godzinami coachingowymi.

Moją misją jest wspieranie rozwoju potencjału ludzkiego, a także pomoc jednostkom i zespołom w osiągnięciu długoterminowego wzrostu.

W wolnym czasie trenuje Aikido, japońska sztukę walki, w którym osiągnęłam trzeci Dan Hombu Dojo. Niedawno ze swoim partnerem życiowym rozpoczęłam nowy eksperymentalny program Aikido w przywództwie. Łączy on sztuki walki z zasadami coachingu i jest zaprojektowany specjalnie dla liderów. Uprawiam także wiele innych sportów, lubię ogrodnictwo, podróże i literaturę.

Posługuje się płynnie językiem czeskim, angielskim, francuskim i rosyjskim.

 

dr Zerrin Baser

Trener Erickson Coaching International, Coach MCC

W swojej karierze mam doświadczenie zawodowe w zakresie polityki zdrowotnej i zarządzania projektami jako trener i coach. Jestem lekarzem, certyfikowanym coachem MCC ICF, międzynarodowym trenerem Erickson w dziedzinie transformacyjnego zarządzania zmianami oraz coachem kadry zarządzającej. Zarządzałam projektem finansowanym przez Bank Światowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jak również projektami finansowanymi przez UE, a także pełniłam funkcję doradcy technicznego WHO w zakresie polityki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Jestem zaangażowana w tworzenie nowych partnerstw między sektorami pozarządowym, biznesowym i rządowym. Pracowałam jako menedżer krajowy w międzynarodowej firmie The Futures Group International z siedzibą w USA. Zainteresowanie rozwojem osobistym i organizacyjnym skłoniło mnie do szkolenia z NLP z dr Richardem Bandler’em, a w 2004 roku założyłam własną praktykę szkoleniową i doradczą opartą na NLP.

Obecnie, jako Starszy trener w Erickson Coaching International, prowadzę szeroką gamę programów Solution-Focused Coaching, w tym The Art & Science of Coaching, Explore Coaching, High Performing Team Training oraz NLP dla coachów. Prowadzę również szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, efektywnej komunikacji, relacji międzyludzkich, relacji międzyludzkich i biznesowych, wzorców zachowań, rozwiązywania problemów, kreatywności, identyfikacji celów życiowych, zarządzania sukcesem oraz zarządzania percepcją.

Mam za sobą ponad 2.500 godzin coachingów, z czego większość to coaching kadry zarządzającej oraz rozwój liderów nowej generacji. Pracuje na arenie międzynarodowej z firmami z takich sektorów jak: motoryzacyjny, IT i finansowy. Moja głęboka motywacja wynika z tego, że jest świadkiem pozytywnych zmian w ludziach i w organizacjach w kierunku osiągania ich celów.

 

Carla Benedetti

Międzynarodowy trener Erickson Coaching International, Coach PCC

Po 15 latach doświadczenia w zarządzaniu i HR, ukończyłam pierwszy program coachingu korporacyjnego i w 2007 roku rozpoczęłam praktykę szkoleniową i coachingową.

Jestem trenerem i członkiem International Coach Federation. W latach 2012 – 2013 zasiadałam w zarządzie włoskiego oddziału ICF.

Współpracuje z menedżerami i profesjonalistami, którzy chcą poprawić wydajność, efektywność i jakość życia. Obszary wiedzy eksperckiej w mojej praktyce szkoleniowo-coachingowej obejmują m.in.: transformacje miejsc pracy, innowacje w zakresie przedsiębiorczości, szkolenia w zakresie ustalania celów, przywództwo i rozwój organizacyjny.

Realizowałam innowacyjne projekty dla menedżerów i przedsiębiorców wraz z międzynarodowymi mówcami, takimi jak John Whitmore.

Wśród różnych programów i usług oferuje specjalne szkolenia z zakresu miękkich umiejętności, które obejmują sztukę teatralną, która okazała się doskonałym źródłem nauki i inspiracji. Zaangażowana jestem również w promowanie coachingu, który obejmuje projekty coachingu społecznego, zaprojektowane dla instytucji publicznych we Włoszech.

 

Kim Leischner

Przedsiębiorca, profesjonalny mówca, trener i coach PCC

Posiadam ponad 20 lat doświadczenia w pracy dotyczącej procesów grupowych, przywództwa, eksperymentalnego nauczania oraz rozwoju osobistego i zawodowego. Działam na arenie międzynarodowej projektując i dostarczając szerokie spektrum pakietów i programów coachingowych dla rozwoju osób i organizacji. Od 2002 do 2007 roku z dużym powodzeniem prowadziłam własną firmę szkoleniową, działającą w Hong Kongu i Chinach. Wśród jej klientów znaleźli się Swire Coca-Cola, Bonaqua, ING, eBay Hong Kong, EPCOS, Lexus Nexus oraz wiele międzynarodowych szkół w Hong Kongu i Chinach. Obecnie prowadzę własną firmę w Kanadzie.

Jako członek międzynarodowego zespołu trenerów Erickson International Coaching, prowadzę osobiście i drogą online programy Erickson College International. Uwielbiam prowadzić zajęcia ?The Art and Science of Coaching?, ponieważ za każdym razem obserwuje, że aspekt transformacyjny szkolenia ma rzeczywisty wpływ na podejście kursantów do kwestii tak zawodowych, jak i osobistych. Stosuje profesjonalne, skoncentrowane na kliencie i na wynikach podejście we wszystkich aspektach swojej pracy. Wykorzystuje swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności, aby wpływać na wzmocnienie liderów, zespołów oraz na każdego, kto jest gotowy wynieść siebie lub swoją organizację na wyższy poziom.

 

Lynn Skotnitsky

Międzynarodowy trener Erickson Coaching International, członek ICF, Neurolinguistic Practitioner

Mam ponad 25 lat doświadczenia w pracy konsultingowej w Kanadzie i za granicą. W pracy skupiam się na takich aspektach jak: tworzenie możliwości rozwojowych w przywództwie, komunikacji i adaptacji międzykulturowej, różnorodności i zaangażowaniu. Pracuje zarówno z organizacjami i grupami jak i jednostkami. Będąc zaangażowaną w promowanie społeczeństwa, gdzie przywództwo jest współdzielone a różnorodność jest wartością, zajmowałam stanowiska zarządzające w wielu organizacjach non-profit oraz promowałam inicjatywy mające na celu wprowadzenie społecznych usprawnień.

Pracowałam w 11 krajach (m.in. Kanada, USA, Meksyk, Kostaryka i Tajlandia) projektując i prowadząc warsztaty, projekty grupowe, sesje planowania strategicznego, konsultacje dla firm. Mam doświadczenie pracy w sektorach: rządowych, edukacji, służby zdrowia, finansów, planowania społecznego i turystyki. Moje kompetencje poświadczają dyplomy i certyfikaty takie jak: stopień magistra ?Adult Education and Organization Development? na Uniwersytecie w Toronto, licencjat z socjologii i antropologii oraz szkolenia z zakresu zarządzania w biznesie, komunikacji międzykulturowej, mediacji i facylitacji. Mój styl pracy cechuje pozytywna energia, kreatywność, empatia i radość. Uczestnicy wychodzą z moich szkoleń zainspirowani, z nowym spojrzeniem na ich własny styl uczenia, oraz z większym poczuciem pewności siebie. Jestem promotorką tworzenia takiego świata, gdzie każdy będzie miał możliwość rozwoju.

 

Predrag Jovanović

Międzynarodowy trener Erickson Coaching International, coach MCC

Jestem trenerem Erickson College International od 2009 roku. Prowadzę kurs The Art and Science of Coaching oraz kursy biznesu oferowane przez ECI w Serbi. Jako coach MCC pracowałem i byłem mentorem dla setek klientów indywidualnych w Europie południowo-wschodniej. Jestem znany ze swego dynamicznego podejścia i umiejętności pomocy swoim klientom w osiąganiu sukcesu poprzez budowanie pozytywnych i dobrych relacji zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Zanim zostałem zawodowym trenerem i coachem, przez 7 lat pracowałem jako sprzedawca i menedżer sprzedaży dla Arrow Electronics w Serbii i Czarnogórze oraz  jako kierownik działu sprzedaży na południowo-wschodnią Europę dla Omron Electronic Components.

Mój obszar specjalizacji to min.: rozwój organizacji, rozwój osobisty a także coaching w biznesie. Dzięki swoim umiejętnościom i doświadczeniu potrafię szybko zidentyfikować jak pomóc klientowi osiągnąć kolejny (wyższy) poziom w rozwoju oraz wspierać swoich klientów w przemianie ich życia. Jako Dyrektor Atria Group SEE, prowadziłem różnorodne szkolenia trenerskie. Mam wykształcenie techniczne wierzę, że daje mi ono umiejętność ustrukturyzowanego myślenia, wytrwałość i elastyczność, które są niezwykle istotne w obecnej pracy.

 

Richard Hyams

Międzynarodowy trener Erickson Coaching International, Program Developer, PCC I Professional Life Mastery Coach

Najważniejszym aspektem mojego życia zawodowego jest misja pobudzania innych do osiągania mistrzostwa w zakresie efektywnego wykorzystania zdolności komunikacyjnych oraz wyjątkowych cech osobistych jako źródła siły. Jako Trener, Mentor Coach pomaga innym w prezentowaniu się i tworzeniu dobrze przygotowanych seminariów dających wyjątkowe rezultaty. Jako Life Mastery Coach, wykorzystuje swoją wiedzę coachingową, aby wspierać jednostki w pokonywaniu strachu, skutecznie angażować emocje i korzystać z cech osobistych jako źródła siły.

Jako Trener i Facylitator wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu technik Accelerated Learning, swoje doświadczenie w sportach teatralnych, a także ogromną wiedzę na temat ludzkiej doskonałości.

Jestem znany z dynamicznego i aktywizującego stylu prowadzenia szkoleń. Moje doświadczenie szkoleniowe obejmuje ponad 1.500 godzin zajęć z zakresu rozwoju osobistego i programów komunikacyjnych, takich jak Art and Science of Coaching i NLP Certification.

Moje kwalifikacje obejmują NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, NLP Trainer, Ericksonian Hypnotherapy Certification, jak również Certified Professional Solution-Focused Coach. Jestem twórcą programu Explore Coaching. Prowadzę szkolenia w formie zdalnej i stacjonarnej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

brak danych

Kraków

Sławkowska 10

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
16 200
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena promocyjna
zgłoszenie 7 tygodni przed wybranym terminem
15 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ulica i nr: Sławkowska 10
 • Kod pocztowy: 31-016
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6750002236

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-016 Kraków, Polska Sławkowska 10

Organizator

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-016 Kraków, Polska
Sławkowska 10
woj. małopolskie
Wszechnica jest jednostką pozawydziałową Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszą misją jest dostarczanie uczącym się ludziom i organizacjom najwyższej jakości usług szkoleniowych poprzez przekuwanie potencjału intelektualnego UJ na efektywne metody i nar...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!