Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/stopien-ii-samodzielny-ksiegowy-74681-id151

Informacje o szkoleniu

 • Stopień II – Samodzielny księgowy


  ID szkolenia: 74681
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych
  Kaszubska 8
  50-214 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  29.08 - sobota , godz: 09:00 - 15:45
  30.08 - niedziela , godz: 09:00 - 15:45
  05.09 - sobota , godz: 09:00 - 15:45
  06.09 - niedziela , godz: 09:00 - 15:45
  12.09 - sobota , godz: 09:00 - 15:45
  13.09 - niedziela , godz: 09:00 - 15:45
  19.09 - sobota , godz: 09:00 - 15:45
  20.09 - niedziela , godz: 09:00 - 15:45
  10.10 - sobota , godz: 09:00 - 15:45
  11.10 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
  17.10 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
  18.10 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
  24.10 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
  25.10 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
  07.11 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
  08.11 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
  14.11 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
  15.11 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
  21.11 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
  22.11 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
  05.12 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
  06.12 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
  12.12 - sobota , godz: 09:00 - 15:45
  13.12 - niedziela , godz: 09:00 - 16:30
 • Organizator szkolenia:

  SEKA S.A.
  Paca 37
  04-386 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu  specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 241103).

Szkolenie przygotowuje do zdobycia nst. kwalifikacji:

- samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- znajomość poszczególnych sprawozdań, takich jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa,
- sporządzanie sprawozdań z działalności jednostki oraz z przepływu środków pieniężnych,
- opracowanie ewidencji aktywów trwałych,
- znajomość inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków, pojęcia: koszty oraz kapitały, fundusze i rezerwy, zespoły kont,
- znajomość ogólnych przepisów w prawie podatkowym, prawie pracy, prawie gospodarczym.

Szkolenie skierowane jest do:

osób, które znają podstawy rachunkowości i chciałyby poszerzyć wiedzę i kwalifikacje w zawodzie.

Program szkolenia:

 1. Moduł I   Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej

  1. Zagadnienia organizacji rachunkowości    
  2. Zagadnienia IT    
  3. Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki    
  4.  Rozrachunki    
  5.  Materiały i towary    
  6.  Niefinansowe aktywa trwałe    
  7.  Inwestycje i zobowiązania finansowe    
  8. Kapitały (fundusze) własne    
  9. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe    
  10. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej    
  11. Wynik finansowy    
  12. Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego    
  13. Zasady zawodowej etyki w rachunkowości 
     
  Moduł II   Prawo podatkowe

  1. Podatek od towarów i usług (VAT)    
  2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej a opodatkowanie dochodów    
  3. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)    
  4. Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników (PIT)    
  5. Podatki kosztowe i opłaty    
  6. Wybrane problemy Ordynacji podatkowej
      
  Moduł III Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

  1. Prawo pracy    
  2. Prawo ubezpieczeń społecznych    
  3. Prawo gospodarcze    

Informacje o prelegentach:

trener SEKA S.A.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3900 zł brutto za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Stopień II – Samodzielny księgowy