Stopień II – Samodzielny księgowy

O szkoleniu

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 241103).
Szkolenie przygotowuje do zdobycia nst. kwalifikacji:
- samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- znajomość poszczególnych sprawozdań, takich jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa,
- sporządzanie sprawozdań z działalności jednostki oraz z przepływu środków pieniężnych,
- opracowanie ewidencji aktywów trwałych,
- znajomość inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków, pojęcia: koszty oraz kapitały, fundusze i rezerwy, zespoły kont,
- znajomość ogólnych przepisów w prawie podatkowym, prawie pracy, prawie gospodarczym.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób, które znają podstawy rachunkowości i chciałyby poszerzyć wiedzę i kwalifikacje w zawodzie.

Program szkolenia

Moduł I   Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej

1. Zagadnienia organizacji rachunkowości    
2. Zagadnienia IT    
3. Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki    
4.  Rozrachunki    
5.  Materiały i towary    
6.  Niefinansowe aktywa trwałe    
7.  Inwestycje i zobowiązania finansowe    
8. Kapitały (fundusze) własne    
9. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe    
10. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej    
11. Wynik finansowy    
12. Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego    
13. Zasady zawodowej etyki w rachunkowości 
   
Moduł II   Prawo podatkowe

1. Podatek od towarów i usług (VAT)    
2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej a opodatkowanie dochodów    
3. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)    
4. Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników (PIT)    
5. Podatki kosztowe i opłaty    
6. Wybrane problemy Ordynacji podatkowej
    
Moduł III Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

1. Prawo pracy    
2. Prawo ubezpieczeń społecznych    
3. Prawo gospodarcze    

Czas trwania

09.01 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
10.01 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
23.01 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
24.01 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
30.01 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
31.01 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
06.02 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
07.02 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
20.02 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
21.02 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
27.02 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
28.02 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
06.03 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
13.03 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
14.03 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
20.03 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
21.03 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
28.03 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
10.04 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
11.04 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
17.04 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
18.04 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
24.04 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
25.04 - niedziela , godz: 09:00 - 15:00
08.05 - sobota , godz: 09:00 - 15:00
09.05 - niedziela , godz: 09:00 - 12:00

Prelegenci

trener SEKA S.A.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

50-214 Wrocław

Kaszubska 8

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena
brutto za osobę
4 200
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: SEKA S.A.
  • Ulica i nr: Paca 37
  • Kod pocztowy: 04-386
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 1130122021

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

SEKA S.A.
04-386 Warszawa, Polska
Paca 37
woj. mazowieckie
Od 1988 roku prowadzimy nadzór, szkolenia i doradztwo z prawa pracy współpracując z polskimi i zagranicznymi firmami z różnych sektorów gospodarki oraz instytucjami rządowymi i publicznymi. Nasi klienci to ponad 450 firm zatrudniających. Od początku ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!