Strefowo kompleksowo, czyli wszystko o działalności na terenie SSE i PSI

O szkoleniu

Zwolnienie podatkowe przysługujące podmiotom działającym na terenie specjalnych stref ekonomicznych i Polskiej Strefy Inwestycji to od lat największy benefit dostępny dla przedsiębiorców. Obecnie nieco trudniej, niż w przeszłości, jest uzyskać prawo do korzystania z tej ulgi, ale ciągle nie ma dostępnego żadnego innego instrumentu, który zapewniałby inwestorom tak istotne korzyści ekonomiczne. Rozliczenia podatkowe dochodu zwolnionego mają natomiast swoją specyfikę opartą niestety w większym stopniu na interpretacjach organów podatkowych, niż na skąpych w tym zakresie przepisach. Nasi eksperci posiadający dogłębną wiedzę w zakresie rozliczeń podatkowych działalności na terenie sse i PSI podczas szkolenia opowiedzą, jak uzyskać prawo do zwolnienia podatkowego, jak go nie stracić i jak prawidłowo rozliczać dochód zwolniony.

Kto powinien wziąć udział?

księgowi; osoby zajmujące się tematyką podatków

Program szkolenia

 • Podstawy prawne działalności na terenie SSE i PSI
 • Zwolnienie podatkowe jako pomoc publiczna – konsekwencje
 • Koszty kwalifikowane – zasady rozpoznawania
 • Obliczenie puli pomocy publicznej
 • Rozliczanie przychodów i kosztów z działalności zwolnionej i opodatkowanej:
  • zasady rozpoznawania przychodów i kosztów z działalności zwolnionej i opodatkowanej
  • alokacja kosztów do poszczególnych rodzajów działalności
 • Pozostałe praktyczne kwestie związane z korzystaniem z pomocy publicznej na terenie SSE i decyzji o wsparciu:
  • dyskontowanie – zastosowanie wzoru na konkretnym przykładzie
  • łączenie pomocy publicznej z różnych źródeł – kumulacja pomocy publicznej
  • kontrole przedsiębiorstw na terenie SSE i PSI
  • proces zmiany decyzji o wsparciu lub zezwolenia
  • interpretacja ogólna, objaśnienia MF
 • Wpływ pandemii na sytuację inwestorów strefowych
 • Polska Strefa Inwestycji - zmiany w 2023

Czas trwania

09:30-14:00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa
Towarowa 28
woj. mazowieckie
Crido to wiodąca firma doradcza w Polsce działająca w obszarze podatków, prawa, biznesu i innowacji. Prowadzimy działalność od 14 lat i zatrudniamy blisko 250 pracowników skoncentrowanych na wsparciu naszych klientów w rozwoju ich biznesu w kraju i z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa przez Uczestnika w Szkoleniu jest: dokonanie przez Klienta zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego;  zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Szkoleń Online CRIDO; dokonanie opłaty za Szkolenie.

Zawarcie umowy wiążącej Organizatora i Klienta, na warunkach określonych w Ofercie oraz w Regulaminie Szkoleń Online CRIDO, następuje w momencie dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na dane Szkolenie oraz potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zgłoszeniowym, najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia. W przypadku zgłoszenia się Klienta w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia przesłane zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż na dzień przed planowaną datą Szkolenia. Dokonanie zgłoszenia później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia nie jest możliwe.

Potwierdzenie zawiera imię i nazwisko Klienta i/lub firmę, adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, dane identyfikacyjne Klienta, w tym firma oraz adres, szczegółowe informacje dotyczące Szkolenia takie jak nazwę, datę, godzinę, link do szkolenia online oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty, a także inne dodatkowe informacje dotyczące Szkolenia.

 

Opłaty i warunki płatności:

Wszystkie kwoty wymienione w Ofercie są kwotami netto, do których doliczany jest podatek VAT, wg obowiązującej stawki. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za Szkolenie w terminie maksymalnie 3 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, a w przypadku dokonania zgłoszenia po upływie tego terminu – nie później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia. Za moment płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.

Brak uiszczenia opłaty za Szkolenia i niewzięcie udziału w Szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze Szkolenia.

Klient, akceptując Regulamin Szkoleń Online CRIDO, przyjmuje do wiadomości, że faktury pro forma, faktury VAT, korygujące faktury VAT oraz duplikaty faktur i duplikaty faktur korygujących przesłane zostaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dotyczącego Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura VAT zostanie wystawiona po przeprowadzeniu Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. 

Opłaty należy dokonać na konto Organizatora wskazane w otrzymanym potwierdzeniu udziału w Szkoleniu. 

Organizator zastrzega sobie prawo wysłania wezwania do zapłaty na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa Towarowa 28
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!