System INTRASTAT 2021

O szkoleniu

Zgodnie z przepisami prawa celnego do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT zobowiązana jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Obowiązek przekazywania informacji dotyczy tych podmiotów, u których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych.

Ze względu na zmiany oraz BREXIT na szkoleniu przedstawimy kluczowe informacje w temacie INTRASTAT, wymaganych dokumentów, przedstawimy jak poprawnie dokonać zgłoszeń oraz koniecznych formalności.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do osób fizycznych lub osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które są podatnikami VAT i realizują wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Program szkolenia

BREXIT – wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

 • zmiany przepisów INTRASTAT;
 • odprawy celne – nowe zasady i obowiązki dla przedsiębiorców;
 • wyjście Wielkiej Brytanii na podstawie umowy – następstwa prawne dla przedsiębiorców;
 • twarde wyjście z Unii Europejskiej;

System INTRASTAT:

 • informacje ogólne, zadania statystyki wewnątrzwspólnotowej dotyczącej obrotu towarowego;
 • cel i zasady obowiązku sprawozdawczego w zakresie wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej;
 • obowiązek sprawozdawczy w przypadku prowadzenia handlu towarami z państwami członkowskimi Unii Europejskiej;
 • instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT;
 • Rozporządzenie Min. Finansów w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych; z dnia 23.02.2018 roku (Dz.U poz.409);

Ustalanie obowiązku sprawozdawczego:

 • osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT;
 • przedstawicielstwo;
 • wysokość progów statystycznych na rok 2021;
 • wykorzystywanie danych podatkowych z deklaracji VAT do badania poprawności danych przekazanych w deklaracji INTRASTAT (zakres porównywanych danych, przyczyny rozbieżności dostarczanych informacji);

Zasady wypełniania deklaracji INTRASTAT

Reguły wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT:

 • zasady formalne;
 • zasady merytoryczne;
 • instrukcja wypełniania deklaracji INTRASTAT;

Planowane zmiany w systemie INTRASTAT w latach kolejnych:

 • zmiana docelowa;
 • działania zmierzające do osiągnięcia planowanych zmian; zasady wypełniania pola 22 deklaracji INTRASTAT;

Nomenklatura Scalona (CN) Taryfa Celna:

 • zasady klasyfikowania towarów według CN;
 • uzupełniające jednostki miary;
 • nowe funkcjonalności;

Formuły INCOTERMS® 2020:

 • zasady wypełniania pola 12 deklaracji INTRASTAT;
 • różnice pomiędzy Incoterms® 2010, a Incoterms® 2020;

Zmienione zasady korygowania zgłoszeń INTRASTAT:

 • systemowe badanie poprawności deklarowanych danych;
 • korygowanie deklaracji (w przypadku zastąpienia uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT, anulowania pozycji towarowej lub jej dopisania, zmiany poszczególnych danych w pozycjach zgłoszenia INTRASTAT);
 • zawieszenie działalności firmy;

System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe)

Konieczność dopełnienia niezbędnych formalności w zakresie działania na portalu www.puesc.gov.pl:

 • wniosek o nadanie uprawnień;
 • migracja danych z poprzednich systemów;

Część praktyczna, czyli pytania i odpowiedzi, oraz wypełnianie deklaracji INTRASTAT w przypadku m.in.:

 • dokonywania zgłoszenia towarów w wywozie i przywozie (w tym towarów będących przedmiotem uszlachetniania);
 • korekty deklaracji (dopisywanie i anulowanie pozycji towarowych, zmiana danych);
 • zgłoszenia „zerowego”;
 • zwrotów towarów;
 • transakcji trójstronnych;
 • stosowania uproszczeń;

Dyskusja pytania i odpowiedzi

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Trener KDK Info.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • 30-dniowa opieka trenera
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: KDK Info Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Al. Jerozolimskie 133/12
 • Kod pocztowy: 02-304
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 9521870033

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

KDK Info Sp. z o.o.
02-304 Warszawa, Polska
Al. Jerozolimskie 133/12
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!