System INTRASTAT w 2024 roku. Szkolenie z wypełniania deklaracji INTRASTAT - przepisy i praktyka

O szkoleniu

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, dotyczącej prawidłowego wypełniania deklaracji Intrastat na Platformie PUESC. W trakcie szkolenia 50% czasu będzie poświęcone na część praktyczną.

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z zagadnieniami i realizacją przepisów, wynikających z obowiązku statystycznego dotyczącego obrotów handlowych na terenie Unii Europejskiej
 • zapoznanie uczestników z programem INTRASTAT i zasadami jego wykorzystania
Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie i aktualizację wiedzy w zakresie stosowania i raportowania informacji wymaganych do przesłania w ramach INTRASTAT, m.in. uczestnicy:

 • uzyskają praktyczne informacje związane z wypełnianiem deklaracji INTRASTAT na platformie PUESC oraz zapoznają się z obsługą aplikacji ist@t.
 • uzyskają wiedzę jak dokonać korekty zgłoszenia
 • uzyskają wiedzę jakie ma uprawnienia KAS w zakresie statystyki INTRASTAT
 • uzyskają praktyczne wskazówki i przykłady wypełniania poszczególnych pól w deklaracji INTRASTAT.
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy przedsiębiorstw i agencji celnych odpowiedzialni za składanie raportów INTRASTAT
 • osoby chcące zapoznać się z zagadnieniami statystyki obrotu handlowego na terenie UE realizowanej za pośrednictwem INTRASTAT

Program szkolenia

 1. Rola i zadania statystki handlu wewnątrzunijnego. Czym jest i do czego służy INTRASTAT
   
 2. Przepisy unijne i krajowe regulujące system INTRASTAT
   
 3. Podstawowe zasady obowiązujące dokonywania deklaracji INTRASTAT:
   
  • nowe progi statystyczne w 2024 roku dla przywozu i wywozu towarów,
  • obowiązek sprawozdawczy,
  • rodzaje obrotów handlowych podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu,
  • moment powstawania obowiązku zgłoszenia INTRASTAT
    
 4. Zgłoszenia INTRASTAT:
   
  • forma zgłoszeń INTRASTAT,
  • zgłoszenia zerowe,
  • program do generowania deklaracji INTRASTAT – ist@t
    
 5. Zasady wypełnianie poszczególnych pól zgłoszenia
   
 6. Korekty zgłoszeń INTRASTAT
   
 7. Elektroniczne dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT:
   
  • rejestracja lub aktualizacja danych w SISC,
  • sposoby uwierzytelniania komunikatów INTRASTAT (rodzaje podpisów elektronicznych)
    
 8. Sposoby przesyłania deklaracji i rodzaje komunikatów generowanych przez system Służby Celnej
   
 9. Kontrola i uprawnienia KAS w zakresie statystyki INTRASTAT:
   
  • korekta zgłoszeń INTRASTAT,
  • kary za uchybienie obowiązkom w obszarze INTRASTAT.
    
 10. Zakończenie, pytania i odpowiedzi

Czas trwania

godz. 10.00-16.00

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień związanych z przepisami celnymi i podatkowymi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena 1
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!