System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja

O szkoleniu

Systemy okresowych ocen pracowniczych, w skrócie nazywane SOOP’ami działają w większości współczesnych organizacji. Choć w zależności od profilu i wielkości firmy różnią się stosowanymi arkuszami oceny, czy procedurami – to jednak łączy je wspólny cel ów systemów. Cel, którym jest ocena efektywności i potencjału pracowników, a także planowanie ich rozwoju w ramach organizacji w zbieżności z strategicznymi celami organizacji. Doświadczenie pokazuje jednak, że nawet przy bardzo przemyślanych założeniach i celach oceny, a także przy dużej staranności w opracowywaniu procesu oceny „coś” w tych systemach, kolokwialnie mówiąc, „nie działa”. A wiele firm boryka się z podobnymi problemami w trakcie realizowania SOOP. Do tych problemów można m.in. zaliczyć:

- niedopasowane, niedoprecyzowane narzędzia stosowane do oceny pracowników,
- niechęć do realizowania oceny przez menedżerów,
- lęk przed oceną u pracowników,
- lekceważące podejście do całego procesu,
- niska trafność ocen i liczne błędy w ocenianiu – brak zaufania do wyników oceny,
- sceptyczne podejście do rozmów oceniających zarówno pracowników, jak i menedżerów,
- brak wyznaczania celów dla pracowników, a także brak ich rozliczania,
- schematyczne podejście do planowania rozwoju pracowników,
- rozproszenie odpowiedzialności za ocenę, pomiędzy pracownikami, menedżerami, a działem HR.
- niewykorzystywanie wyników oceny do usprawniania organizacji i planowania rozwoju pracowników.

Celem proponowanego szkolenia jest więc z jednej strony dostarczenie wiedzy z zakresu metodologicznego opracowania SOOP, tak by ów system służył stawianym jemu celom i przekładał się na konkretne korzyści dla organizacji, działu HR, menedżerów i pracowników. Z drugiej strony celem szkolenia jest wzmocnienie uczestników w umiejętności wdrażania systemów SOOP w swoich firmach, z szczególnym naciskiem na przekonywania do tych rozwiązań różnych grup interesów i radzenia sobie, z często błędnymi, przekonaniami na temat oceny i rozwoju, wśród kardy menedżerskiej, jak i pracowników.

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności pracowników HR w obszarze wdrażania systemu ocen okresowych. Podczas warsztatu zostaną wypracowane przykładowe procedury i narzędzia, jakie mogą być stosowane w praktyce. Trener przedstawiać będzie przykłady wdrożeń ocen okresowych stosowanych w firmach.
Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

 • jakie cele można zakładać przy budowaniu systemów okresowej oceny pracowniczej? 
 • jak definiować kompetencje zawodowe, by służyły one obiektywnej, rzetelnej i trafnej ocenie potencjału pracowników? 
 • jak budować arkusz oceny – kompetencji i celów – w zależności o potrzeb organizacji? 
 • jak planować proces oceny i jak tworzyć procedurę oceny w organizacji?
 • jak realizować rozmowy oceniające w organizacji? 
 • jak przygotować menedżerów do oceny pracowników? 
 • jak przekonać pracowników, do bycia ocenianym i korzystania z wyników tej oceny? 
 • jak planować rozwój pracowników w oparciu o ocenę kompetencji? 
 • jakie korzyści dla organizacji, menedżerów i pracowników mogą płynąć z efektywnego wykorzystania SOOP w organizacji? 
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w obszarze HR, które odpowiedzialne są w firmie za wdrożenie oceny okresowej. Ponad to w zajęciach mogą wziąć udział osoby, które aktywnie będą uczestniczyć w projekcie.

Program szkolenia

 1. Ocena okresowa – cele, założenia, korzyści:
  • dlaczego organizacje decydują się na wdrażanie SOOP? 
  • korzyści z wdrażania SOOP w organizacji. 
 2. Powiązanie oceny okresowej z innymi systemami HR - opisy stanowisk pracy, rekrutacja i selekcja, zarządzanie szkoleniami, ścieżki następstw i awansów.
 3. Metodologiczne założenia opracowań wspierających realizację projektu:
  • katalog Kompetencji - definicja pojęcia "kompetencja", skale pomiarowe, sposoby opracowywania Katalogu, definiowanie kompetencji,
  • katalog Zadań - definicja pojęcia "zadanie" i "czynność", sposoby opracowywania Katalogu, definiowanie zadań,
  • katalog celów - definicja pojęcia "cel" i "wskaźnik realizacji", sposoby opracowania Katalogu.
 4. Harmonogram wdrożenia oceny okresowej.
 5. Opracowanie opisów stanowisk pracy:
  • realizacja spotkań panelowych,
  • opracowanie kompetencji specjalistycznych,
  • przyporządkowywanie kompetencji i zadań oraz określanie celów.
 6. Kadra zarządzająca i jej rola w wdrażaniu w organizacji systemu ocen:
  • zaopiniowania opracowanych katalogów - kompetencji, zadań, celów,
  • przygotowanie do realizowania oceny,
  • potencjalne trudności we współpracy.
 7. Opracowanie procedury oceny.
 8. Opracowanie wzoru arkusza oceny:
  • prezentacja różnych rodzajów arkuszy stosowanych do oceny pracowników. 
 9. Komunikacja oceny organizacji:
  • szkolenia/spotkania informacyjne dla pracowników i menedżerów,
  • pozaszkoleniowe formy informowania pracowników o ocenie,
  • błędy komunikacyjne i ich konsekwencje. 
 10. Realizacja oceny:
  • przebieg rozmowy oceniającej (ocena kompetencji i stopnia realizacji zadań, wyznaczanie zadań),
  • kalibracja ocen przez menedżerów. Rola HR w tym procesie,
  • nadzór nad przestrzeganiem procedury,
  • błędy w ocenie i ich zagrożenia, 
  • rozstrzyganie odwołań.
 11. Zebranie wyników - opracowanie raportów zbiorczych.
 12. Opracowywanie planów rozwoju pracowników po ocenie:
  • jak wykorzystywać wyniki z oceny pracowników do wspierania ich rozwoju? 
  • rozwój osób dorosłych – najważniejsze zasady,
  • szkolenia i pozaszkoleniowe formy rozwoju - coaching, działania podejmowane w miejscu pracy, programy wymiany wiedzy.
 13. Trudności w realizacji wdrożeniu SOOP w organizacji - wnioski z wdrożeń:
  • opór pracowników,
  • nie przestrzeganie procedury,
  • nieobiektywna ocena,
  • przesunięcia czasowe,
  • brak pomysłów na działania rozwojowe dla pracowników.

Czas trwania

2 dni - 16 godz.
10:00 - 17:00 - 1 dzień
9:00 - 16:00 - 2 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***

53-332 Wrocław

Powstańców Śląskich 7

woj. dolnośląskie

Hotel Novotel Marina***

80-342 Gdańsk

Jelitkowska 20

woj. pomorskie

Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****

00-811 Warszawa

Towarowa 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 1590 zł.
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Progress Project Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Światowa 22
 • Kod pocztowy: 02-229
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5252382647

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!