Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/system-szkolen-stanowiskowych-wg-twi-60606-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


TWI to metoda zarządzania, która polega na rozwijaniu umiejętności instruowania pracowników, budowania z nimi dobrych relacji, oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy u kadry zarządzającej – kierowników produkcji, liderów, brygadzistów. Ciągłe doskonalenie standardów produkcji poparte dobrymi relacjami przełożonego z pracownikiem jest gwarantem sukcesu pracy zespołowej w przemyśle.

Celem TWI jest stworzenie efektywnego systemu szkoleń pracowników z tego, jak powinni pracować na własnych stanowiskach pracy. Dzięki TWI IP możliwe jest wprowadzenie pracy standaryzowanej. Każdy na danym stanowisku będzie pracował tak samo, według ustalonych standardów. Celem warsztatów jest nauczenie się odpowiedniego przekazywania wiedzy i umiejętności niezbędnych na danym stanowisku pracy oraz ujednolicenie pracy a ostatecznie – zwiększenie efektywności pracy.

W trakcie warsztatów uczestnicy: zdobędą podstawowe informacje na temat TWI, zdobędą wiedzę i umiejętności instruowania pracowników, doskonalenia metod pracy oraz budowy dobrych relacji w zespole, nauczą się sposobu przekazywania bezcennego doświadczenia i wypracowanych umiejętności, zdobędą niezbędną wiedzę by standaryzować i doskonalić procesy produkcyjne i/lub administracyjne.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Dzień I

1. Wstęp, przedstawienie uczestników i prowadzącego oraz wprowadzenie do tematu:
• historia TWI – geneza powstania,
• rola – instruktora TWI,
• kluczowe kompetencje instruktora TWI,
• główne etapy TWI.

2. Instruowanie pracowników (Job Instructions):
• „Standardowe metody instruowania”,
• błędy które popełniamy w trakcie prowadzenia instruktażu – zadanie symulacyjne?

3. Metoda IP, cztery kroki przygotowania szkoleń przez zwierzchnika dla podwładnych:
• arkusz Podziału Pracy – przygotowanie i możliwości wykorzystania,
• odpowiednie przygotowanie szkolonego pracownika,
• własnoręczne wykonanie pracy, którą podwładny będzie wykonywał,
• obserwowanie podwładnego podczas wykonywania danej czynności,
• zwierzchnik monitoruje postępy pracy podwładnego.

4. Warsztaty:
• przygotowanie pełnej prezentacji według poznanych zasad – praca w podzespołach.

5. Podsumowanie:
• o co warto zadbać, a czego unikać podczas prowadzenia instruktażu?

Dzięki tej metodzie bezpośredni zwierzchnicy uczą się, jak szybko i skutecznie szkolić swoich pracowników, aby ich praca prowadziła do wzrostu wydajności, eliminacji błędów i niepotrzebnego marnotrawstwa. TWI IP wymaga również od zwierzchnika dobrego i przemyślanego przygotowania się do przeprowadzenia szkolenia. Aby szkolenie odniosło sukces zwierzchnik powinien określić ramy czasowe, podział pracy wg APP (Arkusz Podziału Pracy) oraz przygotować odpowiednie narzędzia i materiały. Zadaniem przełożonego jest również odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy.

Dzień II

1. Budowanie relacji w zespole (Job Relations).

2. Jakie są typowe problemy z pracownikami i co jest ich źródłem?

3. Autorytet Instruktora TWI.

4. Zasada indywidualnego traktowania.

5. Dobre relacje z pracownikami: jak je budować i kształtować?

6. Metoda Czterech Kroków w rozwiązywaniu problemów z pracownikami:
• zdobycie wszystkich niezbędnych faktów,
• dokładne i rzetelne przemyślenie każdego potencjalnego rozwiązania, jego skutków. Wybór rozwiązania,
• podjęcie odpowiednich działań,
• sprawdzenie rezultatów.

7. Metody zapobiegania problemom w relacjach pracowniczych.

8. Zajęcia warsztatowe – studia przypadków.

9. Sesja podsumowująca warsztaty.

10. Efektywna komunikacja interpersonalna z uczniem w realiach TWI – kluczowe umiejętności instruktora:
• pytania i aktywne słuchanie,
• obawy pracowników – jak je łagodzić?
• jak zdobywać informacje o predyspozycjach ucznia do pracy?
• udzielanie informacji zwrotnej – pochwała i reprymenda,
• komunikaty pozytywne i negatywne wobec ucznia,
• analogie jako narzędzie pracy instruktora,
• motywacja instruktora i ucznia,
• wnioski do dalszego rozwoju.

Celem tej sesji szkoleń TWI jest nauka efektywnego rozwiązywania problemów, jakie występują na linii zwierzchnik – podwładny. Dzięki tej metodzie zwierzchnicy uczą się również budowania satysfakcjonujących i partnerskich relacji z podwładnymi oraz bycia nie tylko zwierzchnikami ale również partnerami swoich podwładnych.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: System szkoleń stanowiskowych wg TWI