System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) – dla organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie, którego celem jest zaznajomienie uczestników z wymaganiami stawianymi organizacji Part CAMO w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz wrażania SMS-a.

Dlaczego warto wziąć udział?

W wykładach uwzględniono aspekty nietypowe wynikające z charakteru działalności organizacji CAMO oraz uwzględniono aspekty czarnych łabędzi i innych sytuacji kryzysowych w planie zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy organizacji lotniczych, personel nominowany i personel kierowniczy na wszystkich szczeblach oraz personel jakości, audytorzy i działu HR.

Program szkolenia

 • Co to jest SMS i jakie z niego wynikają korzyści?
 • W jaki sposób budujemy bezpieczeństwo – SMS jako element systemu
 • Wypadki lotnicze spowodowane przez producenta (studium przypadku)
 • Podstawy prawne, elementy i słownik SMS-a  
 • Zarządzanie ryzykiem, budowa matrycy ryzyka 
 • Identyfikacja, opis i ocena zagrożeń (ćwiczenia)
 • Zagadnienia współpracy z klientem, audytów statków powietrznych i wyprzedzające monitorowanie bazy zgłoszeń (CBZ + ECCAIRS)
 • Polityka bezpieczeństwa i polityka Just Culture
 • Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie lotniczym i jej aspekty społeczne 
 • System zgłaszania wewnętrzny i zewnętrzny
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Narzędzia stosowane w SMS-e (FMEA / BOWTIE)
 • Pomiary w SMS-ie i współczynniki SPI
 • Promocja bezpieczeństwa i komunikacja
 • Szkolenie w tym asymilacja szkolenia w zakresie czynnika ludzkiego
 • Zarządzanie zmianą i inne nowe procedury i ich asymilacja z aktualną wersja MOE
 • Dokumentowanie SMS-a
 • Wdrażanie SMS w organizacji lotniczej i rozwój SMS-a w organizacji
 • Zagadnienia specyficzne dla produkcji: współpraca z operatorami, organizacjami obsługowymi i właścicielami projektu, monitorowanie reklamacji i zgłoszeń bezpieczeństwa, zabezpieczanie dokumentacji w przypadku wypadku, monitorowanie badania zdarzeń i incydentów
 • Integracja systemów zarządzania
 • Komórka SMS w strukturze organizacji, personel nominowany, kompetencje i odpowiedzialność
 • Przegląd bezpieczeństwa i ciągłe doskonalenie w tym zarządzanie czynnikiem ludzkim

Czas trwania

2 dni

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 750
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia oraz dokonania określonej w warunkach opłaty na konto bankowe wskazane na fakturze proforma.

Otrzymanie przez Organizatora karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Sudhara Polska, należąca do spółki Sudhara International Company Sp. z o.o., a Zamawiającym i oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE OTWARTE

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa.

Organizacje będący już klientami firmy Sudhara Polska są zobowiązani do dokonania płatności na podstawie otrzymanej faktury za zrealizowane szkolenie w terminie 14 dni od zakończenia szkolenia.

Organizacja/Zgłaszający, którzy dotychczas nie byli klientami firmy Sudhara Polska są zobowiązani do dokonania płatności za szkolenie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia i przesłania dowodu wpłaty na adres ksiegowosc@sudharapolska.com.

Cena za szkolenie otwarte nie obejmuje kosztów zakwaterowania dla Uczestników szkolenia.

WARUNKI REZYGNACJI ZE SZKOLENIA OTWARTEGO

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (e-mailem) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA OTWARTEGO/ ODWOŁANIE SZKOLENIA OTWARTEGO

Sudhara Polska zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia. W przypadku takiej zmiany, zamawiający szkolenie zostanie o niej poinformowany najpóźniej na 7 dni przed dotychczasowym terminem rozpoczęcia szkolenia. W przypadku zmiany lub odwołania przez Organizatora określonego terminu szkolenia, organizacja zgłaszająca/uczestnik szkolenia może uzyskać zwrot całości wpłaconej kwoty lub wybrać inny termin szkolenia.

Na 7 dni przed organizacją szkolenia otwartego organizator szkolenia wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Sudhara Polska
 • Ulica i nr: Ligocka 103
 • Kod pocztowy: 40-568
 • Miejscowość: Katowice
 • Numer NIP: 6423090083

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Sudhara Polska
40-568 Katowice, Polska Ligocka 103

Organizator

Sudhara Polska
40-568 Katowice, Polska
Ligocka 103
woj. śląskie
Zajmujemy się doradztwem technicznym (inżynieryjnym), wdrażaniem systemów, szkoleniami i outsourcingiem. Jesteśmy doświadczonym zespołem ludzi z ogromną pasją do tego, co robimy, do naszej pracy. dlatego współpracujemy tylko i wyłącznie z trenerami...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!