Systemowe podejście do projektów przemysłowych

O szkoleniu

Każdy zakład przemysłowy realizuje projekty. Projekty rozumiane bardzo szeroko – od wielkich przedsięwzięć, jak budowa nowej fabryki, przez projekty decydujące o funkcjonowaniu organizacji, jak na przykład te dotyczące mediów energetycznych, do często drobnych, lecz niezwykle istotnych zmian operacyjnych.

To, co je wiąże, to przede wszystkim specyfika – są to bowiem projekty przemysłowe.

Klasyczne zarządzanie projektowe bywa niewystarczające do właściwego przeprowadzenia tak skomplikowanych i specyficznych projektów, jakimi są projekty przemysłowe. Nie uwzględnia ono wielu tematów i obszarów, których zawarcie w przygotowaniu projektu przekłada się na ogromną minimalizację strat, zarówno w obszarze czysto kosztowym, jak i pośrednio kosztowym, jak czas trwania projektu i zasoby ludzkie.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • BUDOWA NOWEJ FABRYKI
 • ROZBUDOWA ZAKŁADU
 • OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
 • ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW
 • BUDOWANIE KULTURY PROJEKTOWEJ
 • MODERNIZACJA I MODYFIKACJA MAJĄTKU TECHNICZNEGO
 • REALIZACJA PROJEKTU PRZEMYSŁOWEGO
Kto powinien wziąć udział?

Nasze MASTERCLASS kierujemy do:

 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zakładów
 • Dyrektorów Działów Inwestycji i PMO (Project Management Office)
 • Dyrektorów Operacyjnych
 • Dyrektorów Technicznych
 • Menedżerów Działów Technicznych/UR
 • Menedżerów ds. Infrastruktury
 • Menedżerów Produkcji 
 • Menedżerów Projektów i Portfeli Projektów
 • Liderów Projektów
 • Kierowników, Koordynatorów Facility
 • Osób prowadzących lub przygotowujących się do prowadzenia projektów przemysłowych

Program szkolenia

WIODĄCE TEMATY:

 • narzędzia OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI i ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW inwestycyjnych
 • czego brakuje popularnym metodykom projektowym do efektywnego zarządzania projektami przemysłowymi?
 • rola Interim Project Managera w PODWYŻSZANIU EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI na przykładzie projektu rozbudowy zakładu produkcyjnego ZRÓWNOWAŻONY rozwój i ESG
 • SKUTECZNE WDRAŻANIE ZMIAN w zakładzie przemysłowym z wykorzystaniem podejścia projektowego
 • efektywna OPTYMALIZACJA PROCESÓW POPRZEZ PROJEKTY – dlaczego wiele projektów optymalizacyjnych nie kończy się sukcesem?
 • certyfikacja CE linii produkcyjnych – jak UNIKNĄĆ KOSZTOWNYCH BŁĘDÓW?
 • zero wypadków – jak osiągnąć cel nadrzędny każdego projektu przemysłowego?
 • DOBRE PRAKTYKI przy projektowaniu obiektów przemysłowych
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)  

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Dominik Bosek

Architekt prowadzący w BEG Ingénierie Polska

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Architektury, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń. Od ponad 20 lat pracownik BEG Ingénierie Polska na stanowisku Architekta prowadzącego. Swoje długoletnie doświadczenie w branży wykorzystuje jako Architekt prowadzący, odpowiedzialny za koordynację prac projektowych wszystkich branż oraz wspierając Klientów firmy BEG Ingénierie Polska w doborze i weryfikacji rozwiązań wizualnych oraz technicznych na każdym etapie projektu.

Piotr Brajer

Członek Zarządu, Co-Founder, TS CERT Sp. z o.o.

Jest absolwentem technikum elektronicznego w Koszalinie. W 2012 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera Politechniki Gdańskiej na kierunku Automatyka i Robotyka. Podczas swojej pracy zawodowej uzyskał szereg certyfikatów potwierdzających umiejętności, szczególnie podczas cyklu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego procesów pod patronatem UDT organizowany przez Politechnikę Warszawską i Politechnikę Gdańską. Posiada międzynarodowy certyfikat jako CMSE® Certified Machinery Safety Expert potwierdzający jego kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn realizowany przez TUV. Tematyką bezpieczeństwa maszyn zajmuje się od 2011 roku. Jego praca inżynierska polega głównie na wsparciu w certyfikacji maszyn oraz ocenie ich stanu bezpieczeństwa od fazy projektowania, przez budowę, aż do bezpiecznej eksploatacji. Największe doświadczenie zebrał w zakresie bezpieczeństwa maszyn pakujących, cel zrobotyzowanych oraz maszyn do obróbki metali. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa funkcjonalnego i systemów sterowania oraz opracowaniu koncepcji bezpieczeństwa. Uczestniczy w międzynarodowych projektach budowy nowych maszyn oraz integracji linii produkcyjnych na terenie Unii Europejskiej oraz poza nią. Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym dzieli się prowadząc szkolenia z zakresu bezpieczeństwa maszyn.

Daniel Dziedzic

Wiceprezes, EkoEnergia Polska Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej na wydziale Elektrotechnika, Automatyka i Informatyka. Z firmą EkoEnergia Polska związany od ponad 7 lat. Urodzony 1980 roku w Kielcach. Projektant i kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane w zakresie projektowania, kierowania i nadzorowania robotami bez ograniczeń w zakresie Instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych. Ekspert i pasjonat OZE z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu inwestycji elektrycznych i fotowoltaicznych takich jak: farmy PV, instalacje OZE dla zakładów przemysłowych i budynków indywidulanych. Posiada Certyfikat UDT w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz Uprawnienia (eksploatacja i dozór) SEP E+D bez ograniczeń napięciowych. Z tematyką odnawialnych źródeł energii związany od 2013 roku. Promotor szerzenia edukacji w zakresie OZE wśród młodzieży. Kwalifikacje pedagogiczne i 4 letnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. W latach 2018-2020 opiekun-mentor 2 letniego innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego dla klas TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach w ramach programu „Uczeń Zawodowiec”. Ukończył na WSKSiM (obecnie AKSiM) w Toruniu, Studia Podyplomowe na kierunku: Master of Business Administration(MBA).

Robert Grudziąż

Architekt Prowadzący – Zastępca Dyrektora Biura Projektów w BEG Ingénierie Polska.

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Architektury oraz Warszawskiej Szkoły SGGW o specjalności Architektura Krajobrazu. Architekt z uprawnieniami do projektowania, posiada dodatkowo uprawnienia rzeczoznawcy ds. Higieniczno-Sanitarnych oraz BHP. Od ponad 20 lat pracownik BEG Ingénierie Polska, od dwóch lat na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Projektów. Swoje doświadczenie wykorzystuje jako Architekt prowadzący, odpowiedzialny za koordynację prac projektowych przy wiodących projektach firmy BEG Ingénierie Polska, dla klientów z sektora przemysłowego, logistycznego, handlowego oraz biurowego. Pełni funkcję BIM managera w oprogramowaniu Revit, oraz posiada długoletnie doświadczenie pracy w zespołach międzynarodowych.

Anna Jamroziak-Bereza

Adwokat, AJB Kancelaria Adwokatów i radców prawnych Anna Jamroziak-Bereza i wspólnicy spółka komandytowa

Jako adwokat specjalizuje się w prawie gospodarczym w szczególności inwestycjach budowlanych, obsługując podmioty zaangażowane w proces inwestycyjny zarówno inwestorów, głównych wykonawców jak i biura projektowe. Z tego też względu obecnie pisze doktorat międzynarodowy o temacie „ A NEW LAW DOCTRINE IN THE EUROPEAN UNION REGARDING TO DIGITALISATION, ROBOTICS AND ESG IN INVESTMENT SECTOR FOR PROJECTS VALUED OVER 2 MILLION EUROS.” Jej kancelaria od 4 lat laureatem Orłów Prawa. W tym roku zdobyła nagrodę lidera najwyższej jakości usług prawniczych oraz statuetkę Business Women 2022r. Oprócz kancelarii prowadzi także spółkę zajmująca się działalnością szkoleniową, wykładała m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pomysłodawczyni i propagator umów win-win w stosunkach gospodarczych.

Krzysztof Janusz

Co-founder & Chief Marketing & Sales Officer, Qvistorp S.A.

Pasjonat IT i nowych technologii. Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami, przywództwa personalnego, rozwoju biznesu i sprzedaży. Uczestniczył w dziesiątkach projektów związanych z transformacją cyfrową, o skali sięgającej kilkunastu mln EUR. Na przestrzeni ostatnich lat pracował dla takich firm jak Nokia, IBM, IGT. W 2016 roku uczestniczył we wprowadzeniu na rynek marki intive, a w latach 2015-2017 odpowiadał w niej za sprzedaż i rozwój biznesu na rynkach polskim i międzynarodowym. Od kilku lat związany ze startupem technologicznym Qvistorp, gdzie odpowiada za strategię i rozwój spółki. Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Nauk Stosowanych w Dreźnie.

Tomasz Jasiński

Kierownik Działu Projektów i Inwestycji, Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.

Menadżer z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami. Odpowiedzialny za realizację złożonych i interdyscyplinarnych przedsięwzięć w Polsce, UE, Australii. Prowadził projekty związane z relokacją oraz instalacją linii produkcyjnych w przemyśle elektronicznym oraz spożywczym. Posiada doświadczenie zarówno w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, jak i transformacyjnymi np. w Utrzymaniu Ruchu. Dzięki temu wie, które aspekty projektu są kluczowe dla wszystkich interesariuszy, co przekłada się na sukces danego projektu.

Cezary Korenc

Architekt – Dyrektor Działu Projektowego w BEG Ingénierie Polska

Absolwent francuskich szkół architektonicznych: École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette i École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville oraz École Nationale Supérieure d’architecture w Nantes. Architekt od 25 lat związany z firmą BEG Ingénierie Polska. Od 10 lat na stanowisku Dyrektora Działu Projektowego zarówno w Polsce jak i w Europie Wschodniej. Odpowiedzialny jest za wielobranżową koordynację projektów z sektora przemysłowego, logistycznego, handlowego oraz biurowo-mieszkaniowego, w Polsce i za granicą.

Jakub Lasota

Co-founder & Chief Executive Officer, Qvistorp S.A.

Od ponad 15 lat zajmuje się problematyką podejmowania decyzji inwestycyjnych w biznesie. Uczestniczył w dziesiątkach projektów w roli analityka, menedżera i doradcy, odpowiadając za ocenę efektywności ekonomicznej planowanych inicjatyw. Z doświadczenia wie, że wzrost biznesu musi być napędzany nowymi przedsięwzięciami, a zdolność organizacji do osiągania sukcesu związanego z podejmowanymi projektami zaczyna się od fazy decyzyjnej. Wzrost powinien opierać się o portfele projektów, które muszą być nie tylko opłacalne same w sobie, ale także powiązane z długo-terminowymi celami strategicznymi organizacji. Z jego inicjatywy powstał QVISTORP GROWTH – platforma technologiczna, która umożliwia realizacje obranej strategii w organizacjach przez odpowiednie zarządzanie portfelem projektów. Wyznawca i propagator kultury biznesowej „no b/s”, opartej na transparentności, współpracy i duchu przedsiębiorczości. W życiu zawodowym najbardziej inspiruje go praca z ludźmi o otwartym i nieszablonowym sposobie myślenia oraz wykorzystanie nowych technologii w biznesie.

Dorota Szczepanik-Gurgul

Prezes, JUL-TOM Sp. z o.o.

Zarządza projektami w zakresie BHP z ramienia inwestorów i generalnych wykonawców w różnych gałęziach przemysłu. Skutecznie zarządza bezpieczeństwem na placu budowy. Prowadzi audyty, wdraża i nadzoruje procedury bezpiecznego wykonywania prac przez co nie dopuszcza do powstawania wypadków w nadzorowanych obszarach. Ekspertka w zakresie przepisów BHP, Audytor Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP i biegła sądowa. Przeprowadziła tysiące dochodzeń powypadkowych oraz wydała setki opinii dla kancelarii prowadzących sprawy karne w zakresie linii obrony zarzutów prokuratorskich na skutek wypadków. Opracowała wiele opinii jako biegła sądowa w zakresie wypadków w procesach budowlanych i produkcyjnych. Absolwentka wydziału Inżynierii zarządzania bezpieczeństwem pracy UZZM w Lubiniu. Audytor Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Specjalista wypadko-znawca CAM (CAUSE ANALYSIS METHODS). Instruktor praktycznej nauki zawodu oraz wykładowca kierujący pracownikami i uczniami w zakładzie pracy.

Tomasz Tkacz

Dyrektor Zarządzający, ADVANCED TECHNICAL SERVICES Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2008-2016 Kierownik Działu Utrzymania Ruchu w jednej z wiodących firm z branży lotniczej MTU Aero Engines Polska z siedzibą w Jasionce k. Rzeszowa. W tym czasie odpowiedzialny m. in. za serwis maszyn, infrastrukturę budynku oraz prowadzenie zmian layoutu. Członek zespołu odpowiedzialnego za budowę i późniejszą rozbudowę zakładu wraz z instalacją maszyn oraz infrastruktury towarzyszącej. Od 2016 roku współwłaściciel i Dyrektor Zarządzający w Advanced Technical Services, firmie świadczącej usługi w zakresie relokacji i UR.

Dariusz Weber

Dyrektor Zarządzający, PRIMEBERG Engineering Sp. z o.o.

Menadżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w przemyśle. Zarządzał spółkami z branży produkcyjnej i usługowej, piastując stanowiska takie jak: Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu. Reorganizował struktury oraz doskonalił procesy w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw, m.in. w zakupach, logistyce, utrzymaniu ruchu, produkcji, kontroli jakości. Ekspert w zakresie zarządzania projektami przemysłowymi, współtwórca metodyki Industrial Project Management (IPM). Posiada wiedzę z zakresu takich metodologii, jak: Lean Manufacturing, Six Sigma, TPM. Zbudował nowoczesną strukturę przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie zarządzania technicznego i realizacji projektów przemysłowych. Wdrażał procedury efektywnego zarządzania obszarami operacyjnymi przy wykorzystaniu znanych metodologii i strategii. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej i studiów MBA. Praktyk – wykładowca MBA i Akademii Zarządzania Technicznego. Menadżer wielu projektów przemysłowych i optymalizacyjnych realizowanych m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Rumunii. Jako Dyrektor Generalny zakładu produkcyjnego organizował biuro projektowe odpowiedzialne za rozbudowę zakładu. Doświadczony konsultant i Interim Manager. Realizuje funkcje wsparcia i doradztwa w samej inicjacji i wstępnej organizacji projektów, jak również częściowego bądź kompleksowego zarządzania. W ramach Interim Management przyjmował funkcje m. in. Dyrektora Technicznego, Menadżera Projektów rozbudowy zakładów produkcyjnych, Menadżera Projektów optymalizacji obszarów operacyjnych.

Michał Wenelski

Lead Lean Specialist Eastern Europe, Vestas Poland Sp. z o.o.

Manager wielu projektów optymalizacyjnych w obszarach operacyjnych przy użyciu narzędzi Lean i Six Sigma oraz nowoczesnej metody zarządzania projektami opartą o Industrial Project Management (IPM). Posiada doświadczenie w projektowaniu i przeprowadzaniu transformacji organizacji w oparciu o filozofię Lean. Specjalizuje się w usprawnianiu procesów poprzez optymalizację przepływu, podnoszenie poziomu jakości i redukcję marnotrawstw. Jest entuzjastą podejścia systemowego, opartego na procesach. W swoich projektach opracowuje narzędzia dostosowane do potrzeb i profilu Klientów. Posiada doświadczenie zarówno w lokalnych jak i globalnych projektach w różnych branżach oraz w zarządzaniu krosfunkcjonalnymi i multikulturowymi zespołami. Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
4 650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 7% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 7% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
za zgłoszenia do 10.02
4 350
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 7% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 7% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Movida conferences s.k.
 • Ulica i nr: al. Ujazdowskie 16 lok. 60
 • Kod pocztowy: 00-557
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010053467

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Movida conferences s.k.
00-557 Warszawa, Polska
al. Ujazdowskie 16 lok. 60
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!