Szkolenie Lean Six Sigma Green Belt

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu przekazać słuchaczom niezbędną wiedzę oraz umożliwić im zdobycie nowych praktycznych umiejętności obejmujących posługiwanie się narzędziami z zakresu usprawniania procesów oraz cyklu doskonalenia DMAIC (Define – Zdefiniuj, Measure – Zmierz, Analyse – Analizuj, Improve – Usprawnij, Control – Skontroluj) na poziomie Green Belt i ich zastosowanie w projekcie usprawniającym realizowanym przez każdego ze słuchaczy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Zrozumiesz istotę filozofii Lean oraz Six Sigma
 • Poznasz skuteczne narzędzia do usprawniania procesów i rozwiązywania problemów
 • Zastosujesz w praktyce wiedzę zdobytą w trakcie kursu do rozwiązania rzeczywistego problemu organizacji i uzyskania policzalnych korzyści
 • Zdobędziesz umiejętność mapowania oraz analizy przebiegu procesu
 • Poznasz zasady identyfikowania wymagań klientów procesu
 • Dowiesz się jak zbudować system pomiaru efektywności procesu
 • Nauczysz się identyfikowania marnotrawstwa w procesach i przedsiębiorstwie
 • Poznasz cyklu doskonalenia DMAIC
 • Zdobędziesz umiejętność diagnozy i identyfikacji przyczyn źródłowych problemów i wąskich gardeł w procesie
 • Dowiesz się, które narzędzia zastosować do rozwiązania problemu i eliminacji marnotrawstwa
 • Poznasz zasady analizy danych pomiarowych i główne narzędzia służące do analizy i prezentacji danych
 • Dowiesz się jak ocenić zdolność procesu do spełnienia wymagań Klienta
 • Dowiesz się jak przeprowadzić analizę procesu i ocenić stabilność procesu
 • Pozyskasz wiedzę o tym, które narzędzia zastosować do rozwiązania problemu i eliminacji marnotrawstwa
 • Poznasz inne osoby zafascynowane Lean Six Sigma i nawiążesz nowe znajomości
 • Wymienisz poglądy, doświadczenia i przemyślenia z innymi praktykami
Kto powinien wziąć udział?

Specjaliści procesowi, Project Managerowie, kadra managerska, kierownicy średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, inżynierowie i analitycy procesów, pełnomocnicy do spraw jakości, osoby usprawniające i zarządzające procesami, specjaliści odpowiadający za wdrożenie programu jakości w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

Zakres szkolenia:

1.Lean Management – wprowadzenie
– Geneza Lean Manufacturing
– Podstawowe elementy filozofii Lean
– Idea ciągłego doskonalenia – KAIZEN
– Cele transformacji, ramy organizacyjne oraz kluczowe role i odpowiedzialności
2. Typy marnotrawstwa – 7 typów strat +1
– Klasyfikacja typów marnotrawstwa
– Przykłady typów marnotrawstwa
– Ćwiczenie – identyfikacja marnotrawstwa
3. Mapowanie strumienia wartości
– Zjawisko silosów w przedsiębiorstwach i jego konsekwencje
– Pojęcie i zasady identyfikacji strumienia wartości
– Technika mapowania Makigami
– Zasady ustalania czasów Lead Time oraz Cycle Time oraz Processing Time
– Ćwiczenie praktyczne
4. Analiza mapy strumienia wartości
– Identyfikacja wąskich gardeł oraz VA/NVA
– Takt Time oraz wykres Yamazumi
– Zasady balansowania procesu
5. Przegląd narzędzi i technik eliminacji marnotrawstwa (Kanban, SMED, TPM, Poka Yoke, Jidoka, Standaryzacja, 5S)
6. Identyfikacja problemów
– Zasady identyfikacji problemów
– Podstawowe błędy przy identyfikacji problemów i ich konsekwencje
– Ustalanie priorytetów dla problemów – macierz Eisenhowera
7. Metody rozwiązywania problemów
– Cykl PDCA,
– Metoda 8D (osiem dyscyplin),
– Raport A3
– DMAIC
8. Wprowadzenie do Six Sigma
– Geneza Six Sigma
– Główne zasady i cele
– Model x-ów i y-ów
– Fazy w cyklu DMAIC i typowe narzędzia
9. Faza Define – omówienie
– Cele i produkty fazy
– Project Charter
10. Pojęcie procesu i identyfikacja procesu
– Mapa SIPOC
– Ćwiczenie – SIPOC
11. Pozyskiwanie głosu Klienta
– Pojęcie VOC – Voice of Client/Customer
– Identyfikacja VOC – ćwiczenie
– Analiza wymagań Klienta
12. Faza Measure – wprowadzenie
– Cele i główne produkty fazy
– Przegląd typowych narzędzi
13. Zasady tworzenia mierników dla pomiaru procesu
– Rodzaje mierników
– Pojęcie CTQ oraz drzewo CTQ
– Plan zbierania danych – budowa i zawartość
14. Mapowanie szczegółowe procesu
– Zasady mapowania i organizacja zespołu
– Metoda mapowania Flow Chart oraz notacja BPMN 2.0
15. Faza Analyse – wprowadzenie
– Cele i główne produkty fazy
– Przegląd typowych narzędzi
16. Zasady ustalania przyczyn źródłowych problemu
– Podejście do identyfikacji potencjalnych przyczyn źródłowych
– Diagram Ishikawy
– Metoda 5Why
– Diagram Pareto
17. Analiza FMEA
– PFMEA – analiza procesu
– DFMEA – analiza projektu/wyrobu
18. Wprowadzenie do Minitab
– Budowa aplikacji
– Przygotowanie danych do analizy
19. Ocena stabilności procesu
– Pojęcie stabilności
– Run Chart
– I-MR
20. Ocena rozkładu danych
– Histogram – budowa i zastosowanie
– Podstawowe miary: mediana, kwartyle , wariancja, odchylenie standardowe, rozstęp
– Identyfikacja rozkładu danych
21. Zdolność jakościowa procesu
– Pojęcie zdolności jakościowej
– Wskaźniki zdolności: Cp, Cpk, PPM, DPMO, Yield
– Obliczanie zdolności krótko i długookresowej z wykorzystaniem Minitab
22. Badanie zależności pomiędzy zmiennymi
– Korelacja – pojęcie i rodzaje korelacji
– Wykres Scatter Plot
23. Regresja liniowa
– Model regresji liniowej
– Ocena regresji i zastosowanie modelu do predykcji
– Test statystyczny zależności pomiędzy zmiennymi
– Parametr R-Square
24. Stratyfikacja i segmentacja danych
– Czynniki stratyfikacji i segmentacji danych
– Wykres Box Plot
– Wykres Pareto
25. Podstawowe testy statystyczne i ich zastosowanie
– Test for Equal Variances
– Test One Way ANOVA
– Test Median Mood’a
– Test normalności danych
26. Zasady próbkowania
– Strategie próbkowania
– Obliczanie wielkości próbki
27. Regresja wielokrotna (wielu zmiennych) – wprowadzenie
– Regresja wielokrotna – zastosowanie
– Przykład modelu z wieloma zmiennymi
28. Analiza danych z wykorzystaniem Minitab – ćwiczenia praktyczne
29.Faza Improve – wprowadzenie
– Cele i główne produkty prac
– Przegląd narzędzi
30. Technika DOE – Design of Experiments
– Eksperyment pełnoczynnikowy z 2 zmiennymi na 2 poziomach
– Eksperyment pełnoczynnikowy z 3 zmiennymi na 2 poziomach
– Wykorzystanie modelu do predykcji
– Eksperymentowanie – ćwiczenie praktyczne
– Analiza wyników ćwiczenia
31. Techniki generowania pomysłów
– Rodzaje burzy mózgów
– SCAMPER
– 6 Kapeluszy de Bono
– Macierz decyzyjna (kryteriów)
– MoSCoW
– Diagram How-How
32. Technika 5 S
– Etapy 5S
– Wizualizacja
– Obszary korzyści
– Problemy wdrożeniowe i przeciwdziałanie
– Gra 5S
33. Planowanie i organizacja wdrożenia usprawnień
– Plan wdrożenia
– Harmonogram wdrożenia
– RACI
– Ustalanie odpowiedzialności i zasad monitowania postępów
– Zasady komunikacji
– Raportowanie postępów i zarządzanie odchyleniami
34. Pilotaż
– Cele i obszary do pilotażu
– Organizacja i podsumowanie wyników pilotażu
35. Standaryzacja procesu
– Zasady standaryzacji
– Formy standaryzacji procesu
– Wdrażanie nowych standardów
– Ocena skuteczności i monitorowanie funkcjonowania standardu
36. Zabezpieczanie przed błędami
– Poka Yoke
– Jidoka i system andon
37. Faza Control – wprowadzenie
– Cele i główne produkty fazy
– Przegląd typowych narzędzi
38. Podsumowanie wyników projektu
– Ustalenie zdolności procesu
– Ustalenie korzyści z usprawnienia procesu
39. Plan kontroli procesu
– Budowa i zastosowanie planu kontroli procesu
– Karty kontrolne dla danych ciągłych – X-bar R oraz X-bar-S – omówienie
– Karty kontrolne dla danych atrybutowych : u, c, np, p – omówienie
– Audytowanie procesu
40. Zakończenie projektu
– Komunikacja wyników projektu
– Archiwizacja dokumentacji projektowej
41. Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet
42. Test końcowy

Czas trwania

Szkolenie trwa 8 dni - 64h 

 

Prelegenci

Certyfikowany Master Black Belt z kilkunastoletnią praktyką biznesową, kierownik projektów oraz programów jakości, doświadczony trener.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM
Centrum Żoliborz

Warszawa

Pl. Inwalidów 10

woj. mazowieckie

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM

Rejestracja

wczesna rejestracja
Obowiązuje przy zgłoszeniu najpóźniej 3 tygodnie przed szkoleniem
6 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje indywidualne
Zapisz się
późna rejestracja
6 600
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje indywidualne
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu 48 godzin potwierdzimy jego przyjęcie i przekażemy informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Open Horizon Consulting Sp z o.o. Sp.k.
 • Ulica i nr: Młyńska 5/9
 • Kod pocztowy: 61-729
 • Miejscowość: Poznań
 • Numer NIP: 7831738456

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Open Horizon Consulting Sp z o.o. Sp.k.
61-729 Poznań, Polska Młyńska 5/9

Organizator

Open Horizon Consulting Sp z o.o. Sp.k.
61-729 Poznań, Polska
Młyńska 5/9
woj. wielkopolskie
Jesteśmy liderami w dziedzinie szkoleń oraz doradztwa związanego z zarządzaniem i usprawnianiem procesów biznesowych, specjalizując się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw na całym świecie. Dostarczamy najwyższej jakości usługi...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!