Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-okresowe-bhp-dla-pracownikow-inzynieryjno-technicznych-74694-id151

Informacje o szkoleniu

 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych


  ID szkolenia: 74694
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych
  Podwale 45
  43-300 Bielsko-Biała
  Godziny zajęć (czas trwania):
  08:30 - 14:30
 • Organizator szkolenia:

  SEKA S.A.
  Paca 37
  04-386 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy. Uczestnik podczas szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, wiedzy w zakresie kształtowania warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństw pracy i ergonomii, nowoczesnych rozwiazań techniczno-organizacyjnych, organizacji stanowiska zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi, poznaje najnowsze techniki udzielania pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy.   Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy inżynieryjno – techniczni odbywają je nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie skierowane jest do:

pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

Program szkolenia:

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi
  i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
  w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych.
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno – organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( w szczególności urządzenia wentylacyjno – klimatyzacyjnego, urządzenia zabezpieczającego, środki ochrony indywidualnej)
 • Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  w projektowaniu.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Informacje o prelegentach:

trener SEKA S.A.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 180 zł brutto za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych