Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-okresowe-bhp-dla-pracownikow-sluzby-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-i-osob-wykonujacych-zadania-tej-sluzby-74684-id151

Informacje o szkoleniu

 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby


  ID szkolenia: 74684
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja Administracja publiczna Inne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych
  Wrocławska 75
  30-011 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00 - 15:30
 • Organizator szkolenia:

  SEKA S.A.
  Paca 37
  04-386 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnik szkolenia zapoznaje się: - z nowelizacją przepisów prawa pracy - metodami i technikami prowadzenia szkoleń w zakresie bhp Aktualizuje wiedze w zakresie najnowszych metod oceny ryzyka zawodowego Zasady dokumentowania i sprawozdawczości wypadków w miejscu pracy Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby odbywają je nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie skierowane jest do:

pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Program szkolenia:

 1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP);
 2. problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy; 
 3. metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; 
 4. metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy; 
 5. nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 6. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; 
 7. analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka; 
 8. nowoczesne metody pracy służby bhp; 
 9. nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 10. zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku; 
 11. problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Informacje o prelegentach:

trener SEKA S.A.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 320 zł brutto za osobę za szkolenie w Kielach
 • 500 zł brutto za osobę za szkolenie w Krakowie

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby