Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-okresowe-bhp-dla-pracownikow-zatrudnionych-na-stanowiskach-robotniczych-74682-id151

Informacje o szkoleniu

 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych


  ID szkolenia: 74682
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja Inne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych
  Wały Piastowskie 1 "ZIELENIAK" XIII p.
  80-854 Gdańsk
  Godziny zajęć (czas trwania):
  08:30 - 15:00
 • Organizator szkolenia:

  SEKA S.A.
  Paca 37
  04-386 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Korzyści:

Poznanie najnowszych uregulowań prawa pracy, wiedzy o bezpiecznym zachowaniu przy posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu stanowiska pracy.

Zapoznanie się z zasadami ergonomii, regulacji dot. zachowań na wypadek pożaru oraz organizacji pomocy przedlekarskiej. 

Zapoznanie się z zasadami określania ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy.

Szkolenie skierowane jest do:

 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Program szkolenia:

 1. regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
 2. zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy;
 3. zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
 4. okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Informacje o prelegentach:

trener SEKA S.A.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 100 zł brutto za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych