Szkolenie przygotowujące do egzaminu - kwalifikacja na stanowisku eksploatacji i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci gazowych "G3"

O szkoleniu

Przygotowanie do egzaminu, którego zdanie uprawnia do pracy przy eksploatacji urządzeń instalacji i sieci gazowych. Uczestnik kursu, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828; Dz. U. Nr 192 poz. 1184). UWAGA: Cena szkolenia nie obejmuję opłaty egzaminacyjnej, która stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji). W 2021r. opłata za każdy egzamin wynosi: 280zł.
Kto powinien wziąć udział?

Uczestnikiem kursu może być każda osoba, która zamierza wykonywać zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Program szkolenia

  1. Prawo Energetyczne Dz. U. Nr 54 poz. 348 z 10.04.1997 r.
  2. Gospodarka energetyczna
  3. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
  4. Przepisy i zasady dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Dokumentacja techniczna eksploatacji. Prace kontrolno-pomiarowe.
  5. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, ochrona przeciwporażeniowa prądem elektrycznym.
  6. Pierwsza pomoc poszkodowanym przy eksploatacji urządzeń i sieci gazowych.
  7. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych i wypadkowych.

Czas trwania

09:00 - 15:00

Prelegenci

trener SEKA S.A.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Wrocław

Kaszubska 8

woj. dolnośląskie

Rejestracja

cena szkolenia
brutto za osobę
280
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

SEKA S.A.
04-386 Warszawa
Paca 37
woj. mazowieckie
Od 1988 roku prowadzimy nadzór, szkolenia i doradztwo z prawa pracy współpracując z polskimi i zagranicznymi firmami z różnych sektorów gospodarki oraz instytucjami rządowymi i publicznymi. Nasi klienci to ponad 450 firm zatrudniających. Od początku ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Cena szkolenia nie uwzględnia kosztu egzaminu państwowego zdawanego przed Komisją Kwalifikacyjną nr 653 działającą przy Stowarzyszeniu Ochrony Pracy. Koszt każdego egzaminu (eksploatacja i/lub dozór), wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w danym roku w gospodarce narodowej. Szkolenie przeznaczone jest dla osób odnawiających swoje uprawnienia w zakresie eksploatacji i/lub dozoru urządzeń i instalacji gazowych. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie jest wcześniejsze nadesłanie mailem kopii wniosku o sprawdzenie kwalifikacji. Wniosek jest przekazywany przed szkoleniem przez opiekuna szkolenia ze strony SEKA S.A.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!