Szkolenie wyjazdowe: Trudne Przypadki w Naliczaniu Płac – jak sobie z nimi radzić w praktyce - Sopot, Hotel SOPOTORIUM**** Medical Resort

O szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego zaprezentowane zostaną przypadki najczęściej popełnianych błędów płacowych, ze wskazaniem ich prawdopodobnych przyczyn i sposobów unikania w przyszłości.

Dodatkowo wskazane zostaną trudne scenariusze zdarzeń płacowych wpływających na wyliczenie wartości wynagrodzenia do wypłaty dla pracownika.

Dlaczego warto wziąć udział?

Praktyczny charakter szkolenia pozwala uczestnikom uporządkować posiądą wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń w różnych sytuacjach, ze szczególnym wskazaniem przypadków, w których trudno jest od razu znaleźć właściwy sposób postępowania lub nie sposób ustrzec się popełnienia błędów. Zagadnienia wyjaśnione zostaną
w przystępny sposób. Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów to tylko część korzyści, jakie towarzyszą udziałowi w tym szkoleniu. 

Szkolenie zorganizowane będzie w Sopocie w Hotelu SOPOTORIUM**** Medical Resort, który znajduje się w zacisznej dzielnicy miasta tuż przy Sopockich Błoniach zaledwie kilka kroków od brzegu Bałtyku – wyjątkowa lokalizacja to gwarancja udanego wypoczynku w otoczeniu natury i szumu fal.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką płac.

Program szkolenia

Program szkolenia:

1. Lista trudnych (a może niewygodnych) pytań przy sporządzaniu listy płac.

 • Co zrobić z błędnie wystawionym zwolnieniem lekarskim?
 • Jak ustalać okres zasiłkowy, gdy mamy wątpliwości?
 • Jak stosować oświadczenia pracownicze?
 • Co zrobić z dokumentami z poprzednich okresów?
 • Jak naliczyć podstawę zasiłkową przy zmianie wymiaru etatu, gdy pracownik ma składniki za okresy dłuższe niż 1 miesiąc?
 • Jak obliczyć wartość potrącenia z wynagrodzenia i z zasiłku, gdy mamy do czynienia z egzekucją niealimentacyjną?
 • Co zrobić, gdy pracownik otrzymał podwyżkę z datą wsteczną?
 • Jak skorygować błędnie naliczone składki ZUS.
 • Jak rozliczyć wypłatę, gdy popełnimy „czeski błąd”?
 • Co zmienia na liście płac nowa wartość wynagrodzenia minimalnego?

2. Więcej niż jedna lista płac w miesiącu – jak naliczyć wypłatę z kilku tytułów?

 • Gdzie i jakie zastosować koszty uzyskania przychodu?
 • Co zrobić z narastającą podstawą opodatkowania i oskładkowania?
 • Składka zdrowotna obniżana do wysokości zaliczki na podatek.
 • Umowy cywilno-prawne zawierane z własnym pracownikiem i ich wpływ na listy płac.

3. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia.

 • Dodatek za pracę w porze nocnej przy zmieniającym się wynagrodzeniu minimalnym.
 • Brak wynagrodzenia urlopowego przy jednorazowych składnikach obligatoryjnych wypłacanych za okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 • Godziny nadliczbowe za poprzedni okres.
 • Ekwiwalent urlopowy po terminie.

4. Fakultatywne składniki wynagrodzenia – jak je uwzględniać w podstawach naliczeń.

 • Skąpe zapisy w regulaminie wynagradzania a lista płac z zasiłkiem chorobowym.
 • Brak ewidencji odbioru świadczeń rzeczowych a limity zwolnień składkowo-podatkowych.
 • Jak uniknąć pomyłek przy wliczaniu premii i dodatków do podstaw urlopowych, gdy mamy tzw. „premię uznaniową”?
 • Kiedy stosować potrącenia dobrowolne, gdy nasze potrącenia opierają się na ujęciu kwoty wolnej od potrąceń w wysokości 100% wynagrodzenia minimalnego netto?
 • Kiedy stosować potrącenia ze świadczeń z ZFŚS?
 • Jak wyliczyć maksymalną kwotę potrącenia przy potrąceniach różnego rodzaju?

5. Przychody zwolnione od podatku i składek – gdzie popełniamy błąd?

 • Przekroczenie limitu zwolnień.
 • Błędne określenie podstawy opodatkowania lub oskładkowania świadczeń korzystających z częściowego zwolnienia składkowego lub podatkowego.
 • „Przesunięcie” daty przekazania pracownikowi świadczeń z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Nadpłacone składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

6. Jakie błędy popełniamy najczęściej i na jakie pytania musimy znać odpowiedź by ich unikać?

 • Jaką dokumentację powinniśmy zgromadzić od osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?
 • Dlaczego nie możemy zapominać o ZUS Z-15 A lub Z-15B?
 • Skąd brać dane o podstawie składek emerytalno-rentowych nowozatrudnionego pracownika?
 • Jak śledzić wykorzystanie limitów zwolnień podatkowych, by ich nie przekroczyć?
 • Czy zawsze możemy w przyszłym miesiącu potrącić nadpłacone wynagrodzenie bez zgody pracownika?
 • Jak rozliczać pracownika po ustaniu zatrudnienia?
 • Jak obliczyć wartość wynagrodzenia za czas przepracowany, gdy w danym miesiącu mamy zarówno zmianę stałej stawki miesięcznej i nieobecność bez zachowania prawa do wynagrodzenia?
 • Jak uwzględnić wynagrodzenie w podstawie zasiłkowej, gdy pracownik korzystał z urlopu opiekuńczego albo zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych?
 • W jaki sposób dopełniać wartość składników zmiennych do podstawy ekwiwalentu, by uwzględnić nieobecności w okresie poprzedzającym miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu pieniężnego?
 • Co zrobić z wypłaconym wynagrodzeniem urlopowym, gdy pracownik w czasie urlopu rozchorował się?
 • Dlaczego wypłata zasiłku opiekuńczego komplikuje się, gdy pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego w trakcie opieki, a kilka dni wcześniej zakończył pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego?
 • Jak poprawnie dokumentować prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego?
 • Czy urlop wychowawczy faktycznie nie powoduje żadnych naliczeń płacowych?
 • W jaki sposób ustalać podstawę wymiaru, gdy pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego lub absencji chorobowej w pierwszym miesiącu pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego?
 • Jak rozliczyć zatrudnienie pracownika w trakcie miesiąca lub rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego?
 • Dlaczego istotne jest ustalanie czy dany pracownik korzysta ze świadczeń w naturze, gdy jego wynagrodzenie za pracę podlega zajęciom na podstawie tytułów wykonawczych?
 • Kiedy rozliczyć zwolnienie lekarskie, które ma status „do wyjaśnienia”?
 • Co zrobić z podstawą zasiłkową po korekcie podstawy naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

Czas trwania

Szkolenie w dniach 19 - 21.06.2024

Harmonogram szkolenia:

Dzień pierwszy 19.06.2024:

od 14.00                        przyjazd i obiad
15.00 – 18.30                zajęcia
od 19.00                        kolacja

Dzień drugi 20.06.2024:

09.00 – 14.00              zajęcia
14.30 – 15.30              obiad
od   15.30                    czas wolny
od 19.00                      kolacja

Dzień trzeci 21.06.2024:

09.00 – 12.00               zajęcia
12.00 – 13.00               obiad i wyjazd

Prelegenci

Prowadząca

Elżbieta MŁYNARSKA – WEŁPA, Ekspertka ds. kadrowo-płacowych.

Menedżer, konsultant i trener posiadający ponad 15-letnie doświadczenie w HR. Absolwentka Wydziału Zarządzania UW oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii UW oraz MBA dla HR w Akademii Koźmińskiego, a także licznych kursów i szkoleń z zakresu HR i prawa pracy. Doświadczenie menedżerskie zdobywała tworząc i zarządzając działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i firmach  outsourcingowych. Odpowiadała zarówno za obszary administracji personalnej, wynagrodzenia i benefity w wewnętrznych działach HR, jak również za obsługę i relacje z klientami firm outsourcingowych oferujących usługi administracji kadrowo-płacowej. Wieloletni praktyk HR, łączący doświadczenie menedżerskie zdobyte w „dwóch światach HR: wewnętrznym i zewnętrznym”, ekspert w zakresie znajomości prawa pracy i naliczania wynagrodzeń, specjalizuje się w projektach doradczych z obszaru HR oraz szkoleniach z zakresu prawa pracy i list płac oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Prowadzone przez nią szkolenia cieszą się bardzo dobrą opinią uczestników.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel SOPOTORIUM**** Medical Resort

81-731 Sopot

Bitwy pod Płowcami 52

woj. pomorskie

Rejestracja

Udział stacjonarny
2 650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa

 1. Organizatorem szkolenia jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. ul. Jasna 11 A, 05-506 Wilcza Góra, KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051.
 2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (mailowo skan) lub rejestracja przez Internet na stronie https://dom-wiedzy.pl/ .
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia, kursu, konferencji zgłaszający powinien dokonać wpłaty w terminie zgodnym z potwierdzeniem, nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 5. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
 6. Jeden dostęp online oznacza udział online jednej osoby.
 7. W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, kursu lub konferencji, jednak nie później niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia uczestnik nie zostanie obciążony kosztami. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 100% wartości szkolenia, kursu lub konferencji.
 8. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji z winy organizatora koszty zostaną zwrócone w 100%. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji nie z winy organizatora uczestnikowi zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia, kursu, konferencji.
 9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Wilczej Górze, ul. Jasna 11A w celach marketingowych oraz wysyłanie do mnie ofert drogą elektroniczną. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie, a także przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
 10. Administratorem danych osobowych jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051. Dane przetwarzane są w celu i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
 • Ulica i nr: ul. Jasna 11A
 • Kod pocztowy: 05-506
 • Miejscowość: Wilcza Góra
 • Numer NIP: 5213687495

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra, Polska ul. Jasna 11A

Organizator

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra, Polska
ul. Jasna 11A
woj. mazowieckie
Szanowni Państwo, jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w organizacji najwyższej jakości konferencji, kursów i szkoleń dla szeroko rozumianych działów HR, obejmując zakresem obszary: prawa pracy, płac, ochrony danych osobowych i ZZL. Se...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!