Sztuczna inteligencja (AI) w działalności badacza - narzędzia

O szkoleniu

Generatywna sztuczna inteligencja szybko stała się kluczowym elementem zestawu narzędzi wykorzystywanych przez badaczy. Narzędzia te mogą być używane przez naukowców reprezentujących wszystkie obszary oraz dyscypliny. Można je spożytkować do pracy z tekstem, czyli pisania publikacji czy wniosków grantowych, ale też do obróbki danych, generowania wizualizacji, tworzenia prezentacji i slajdów, zarządzania zespołami itd.
Szkolenie omawia takie właśnie narzędzia po to, aby uświadomić badaczom, jak mogą ułatwić sobie pracę oraz zaoszczędzić czas. Spotkanie uwzględnia przy tym etyczny wymiar wykorzystania sztucznej inteligencji. Trzeba bowiem z nią pracować w odpowiedni sposób, to znaczy tak, aby nie „produkować” wytworów niskiej jakości oraz sobie nie zaszkodzić. To czy badacze wykorzystają narzędzia AI z korzyścią dla siebie oraz w sposób etyczny, zależy od ich umiejętności – te wyrabiane są podczas spotkania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie ma na celu:

 • Pokazanie, co mogą osiągnąć naukowcy, wykorzystując narzędzia GPT.
 • Wskazanie, jakie narzędzia sztucznej inteligencji (AI) można wykorzystać, aby skutecznie pisać publikacje naukowe – od artykułów badawczych do przeglądów literatury.
 • Zwrócenie uwagi na narzędzia AI, które pozwolą szybko uporać się z zapoznaniem się z zawartością setek publikacji naukowych oraz dotrzeć do nowych źródeł.
 • Wyjaśnienie i pokazanie, jak zarządzać zespołami przy pomocy oprogramowania wykorzystującego AI.
 • Omówienie narzędzi AI z różnych perspektyw, tj. zwrócenie uwagi na ich słabe oraz mocne strony.
 • Wyrobienie umiejętności obsługiwania różnych narzędzi AI służących naukowcom we wszystkich podejmowanych czynnościach naukowych.
 • Uświadomienie badaczom, jak wykorzystywać narzędzia AI z korzyścią dla siebie oraz zwrócenie uwagi na to, jak zaszkodzić można swojej reputacji, jeśli używa się ich nieumiejętnie.
 • Zwrócenie uwagi na to, jakie narzędzia (i jak) można wykorzystać w działalności dydaktycznej.

W trakcie szkolenia wyżej wymienione zagadnienia będą zaprezentowane praktycznie. Prowadzący pokaże liczne narzędzia, dzięki którym uczestnicy nabędą odpowiednie kompetencje.

Kto powinien wziąć udział?
 • Osoby zainteresowane publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych czasopismach.
 • Badacze zainteresowani tym, jak oszczędzać czas podczas prowadzenia badań oraz unikać żmudnych i rutynowych działań naukowych.
 • Badacze chcący doskonalić umiejętności prowadzenia badań, pisania artykułów naukowych, raportowania z wykorzystaniem różnych narzędzi AI.
 • Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji prezentowania siebie środowisku naukowemu i promowania swoich badań.
 • Naukowcy wahający się, czy używać AI ze względów etycznych.
 • Osoby chcące sprawnie wykrywać, czy ktoś inny używał narzędzi AI w swojej pracy.

Program szkolenia

 1. Narzędzia AI a pisanie publikacji
  • Czy AI to tylko ChatGPT?
  • Jak samodzielnie wyszukiwać narzędzia AI?
  • Podstawowe zasady dotyczące „współpracy” z AI, czyli jak poprawnie jej używać, żeby się nie zawieść i nie marnować czasu.
  • Przegląd najważniejszych narzędzi AI związanych z pisaniem: jak napisać artykuł wykorzystując AI (od pomysłu do tekstu)?
  • Jak zrobić to etycznie i tak, aby sobie nie zaszkodzić, czyli kiedy AI jest dobrym narzędziem, a kiedy nasza praca staje się niesamodzielna?
  • Jak wykrywać plagiaty przy pomocy AI?
  • Jak się dowiedzieć, czy dany artykuł został napisany przy pomocy AI – narzędzia.
  • Narzędzia językowe, czyli tłumaczenie, sprawdzanie tekstu, proponowanie odpowiednich sformułowań itd.
 2. Narzędzia AI do porządkowania, streszczania i wyszukiwania zasobów
  • Naukowe wyszukiwarki AI.
  • Menadżery bibliografii bazujące na AI.
  • Asystenci AI pomagający wyszukiwać i cytować źródła, podsumowujący publikacje, tworzący konspekty, wyjaśniający związki między pojęciami, wyjaśniający przyczyny i skutek zjawisk, itp.
  • Przeglądy literatury – jak sobie ułatwić życie wykorzystując narzędzia AI.
  • Narzędzia dobierania czasopism odpowiednich dla naszych publikacji.
  • Narzędzia dostosowujące manuskrypt do wymogów danego wydawcy.
  • Narzędzia formatowania cytowań.
  • Narzędzia zamiany artykułów w audiobooki.
  • Narzędzia do transkrypcji.
  • Narzędzia streszczające filmy.
  • Narzędzia pozwalające zarządzać zasobami sieciowymi (na przykład streszczać strony WWW).
 3. Narzędzia AI do pisania wniosków grantowych oraz bazujące na AI narzędzia do zarządzania zespołami badawczymi
  • Narzędzia pomagające przygotować draft wniosku.
  • Narzędzia (AI) do zarządzania projektami, czyli jak automatyzować rutynowe zadania, poprawiać komunikację i upraszczać pracę?
  • W jaki sposób zapobiegać opóźnieniom, optymalizować zasoby i kończyć projekty na czas?
  • Narzędzia posiadające opcję asystenta cyfrowego „samodzielnie” delegującego zadania i zarządzającego projektami.
  • Inne funkcjonalności omawianych narzędzi oraz ich słabe strony.
 4. Narzędzia AI do wizualizacji oraz prezentacji
  • Narzędzia zamieniające tekst w grafikę.
  • Generowanie obrazów na podstawie opisów.
  • Tworzenie ilustracji, zdjęć, okładek, tapet czy filmów.
  • Narzędzia AI do tworzenia prezentacji.
  • Narzędzia AI do tworzenia infografik i posterów.
 5. Narzędzia AI pomocne w dydaktyce (krótki dodatek)
  • Upraszczanie procesu oceniania.
  • Narzędzia planowania zajęć i inne.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Piotr Siuda

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o mediach; profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu, groznawstwem oraz naukometrią. Autor kilku monografii, między innymi książki wydanej przez PWN: „Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko”. Publikował w wielu pismach indeksowanych w Web of Science (np. „Journal of Computer Mediated Communication”, „Critical Studies in Media Communication”, „International Journal of Cultural Studies”). Koordynator szeregu projektów badawczych, obecnie prowadzi projekt NCN OPUS 22 pt. „Sieci kłącza, obieg znaczeń i treści oraz konteksty offline internetowego handlu narkotykami”. Wcześniej kierował zadaniami „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!