Tajemnica przedsiębiorstwa - zapewnij bezpieczeństwo poufnych informacji firmy. Szkolenie stacjonarne lub online.

O szkoleniu

Szkolenia prawne poświęcone tajemnicy przedsiębiorstwa to warsztaty szczególnie użyteczne dla pracowników sektora biznesowego. Z myślą o wsparciu osób stykających się z różnego rodzaju informacjami, które mogą być pojmowane jako tajemnica przedsiębiorstwa, przygotowaliśmy prezentowane poniżej otwarte szkolenie. Prawo nakazuje pracownikom chronić tajemnice firmy. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa pojawia się w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w Dyrektywie UE. Ochrona poufnych danych, które zwykle są wielką wartością firmy, leży ponadto w interesie każdego przedsiębiorstwa i jego pracowników. Otwarte szkolenia z prawa „Tajemnica przedsiębiorstwa” mają na celu przybliżyć Kursantom definicję tajemnicy oraz wynikającą z jej istnienia odpowiedzialność. Ujawnienie danych objętych tajemnicą traktowane jest jako działanie na szkodę firmy, za co grożą poważne konsekwencje finansowe bądź prawne. Przygotowane przez naszych ekspertów kursy prawa pozwalają pracownikom poznać skuteczne sposoby zapobiegania ujawnieniu tajemnic przedsiębiorstwa, które poprawiają bezpieczeństwo ich samych, a także zabezpieczają interes zatrudniającej ich firmy.

Otwarty kurs „Tajemnica przedsiębiorstwa” ma charakter teoretyczno-praktycznego szkolenia – prawo analizujemy w czasie warsztatu w taki sposób, by Kursanci potrafili właściwie rozumieć przepisy i prawidłowo je stosować. Naszym priorytetem jest to, aby opracowane przez naszych ekspertów szkolenia prawne przekładały się na praktyczne rozwiązania z obszaru zarządzania informacjami poufnymi, które Kursanci będą mogli stosować w celu ochrony tajemnic przedsiębiorstwa. Warsztat „Tajemnica przedsiębiorstwa” to wysokiej jakości profesjonalne szkolenie – prawo wykładają na kursie trenerzy legitymujący się prawniczym wykształceniem, a standard warsztatu oraz aktualność wiedzy prezentowanej w toku zajęć są przez nas na bieżąco monitorowane.

Szkolenie otwarte „Tajemnica przedsiębiorstwa” realizujemy w dwóch wariantach. Dzięki temu nasi Klienci mogą swobodnie decydować, w jakich okolicznościach chcą poznawać obowiązujące ich prawo. Szkolenia online z tajemnicy przedsiębiorstwa polecamy wszystkim, dla których podróż do placówki szkoleniowej byłaby kłopotliwa lub zbyt czasochłonna. Kursy stacjonarne realizowane w naszym warszawskim centrum szkoleniowym rekomendujemy natomiast zwolennikom bezpośredniej interakcji i wymiany doświadczeń. Serdecznie zapraszamy do zapisów na prezentowany kurs oraz pozostałe eksperckie szkolenia z prawa dostępne w naszym najnowszym katalogu szkoleń!

Dlaczego warto wziąć udział?

Otwarty kurs „Tajemnica przedsiębiorstwa” wyposaża Kursantów w specjalistyczną wiedzę o:

 • sposobach zapobiegania ujawnianiu tajemnic przedsiębiorstwa;
 • aspektach prawnych tajemnicy przedsiębiorstwa, m.in. działaniach, które może podjąć przedsiębiorca, gdy dojdzie do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • rozwiązaniach dotyczących zarządzania poufnymi informacjami.

Prezentowane szkolenie z zarządzania informacjami poufnymi rozwija praktyczne umiejętności:

 • zapobiegania naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez odpowiednie zabezpieczanie informacji poufnych;
 • naprawienia szkody wynikającej z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Szkolenie „Tajemnica przedsiębiorstwa” pogłębia wartościowe kompetencje związane z:

 • rozwiązywaniem problemów związanych z ochroną tajemnic przedsiębiorstwa;
 • zarządzaniem poufnymi informacjami.

Kurs pozwala Uczestnikom warsztatów dogłębnie poznać aktualnie obowiązujące krajowe i unijne prawo. Szkolenia z tajemnicy przedsiębiorstwa powinny być traktowane jako obligatoryjny komponent programów szkoleniowych dla pracowników mających dostęp do poufnych danych, specjalistów zajmujących się wdrożeniami zabezpieczeń chroniących tajemnice przedsiębiorstwa, managerów, pracowników administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • Menedżerowie.
 • Członkowie zarządu.
 • Właściciele firm.
 • Pracownicy jednostek samorządowych.
 • Pracownicy administracji publicznej.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

Program szkolenia

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów kursu i potrzeb szkoleniowych osób przybyłych na szkolenie – prawo do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnica służbowa, metody zarządzania informacją poufną itp.

09:00 – 13:00

Moduł I. Obowiązujące przepisy prawa. Zasady uczciwej konkurencji.

Moduł II. Prawa przedsiębiorcy w ochronie informacji.

Moduł III. Tajemnice prawnie chronione.

 • Tajemnica przedsiębiorstwa.
 • Dane osobowe.
 • Tajemnica służbowa.

Moduł IV. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 15:00

Moduł V. „Lojalność” pracownika wobec pracodawcy.

 • Poznaj kluczowe zapisy w umowach o pracę.
 • Dowiedz się, jaka jest odpowiedzialność pracownika.

Moduł VI. Odpowiedzialność prawna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Moduł VII. Tajemnica przedsiębiorstwa a prawo zamówień publicznych.

 • Dowiedz się, co i kiedy można wyłączyć z jawności ofert?

Zakończenie kursu. Podsumowanie informacji o tajemnicy przedsiębiorstwa i odpowiedzialności za jej ochronę sformułowanej przez obowiązujące prawo. Szkolenia z powyższej tematyki kończą się wydaniem certyfikatu ukończenia kursu w Human Skills.

Czas trwania

 • 09:00 Rozpoczęcie szkolenia.
 • 15:00 Zakończenie szkolenia.
 • W trakcie przerwy kawowa oraz obiadowa.

Prelegenci

Marcin Sobota
Prawnik. Trener biznesu.

DOŚWIADCZENIE:

Podczas swojej pracy zawodowej zdobył wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, prasowego postępowania administracyjnego etc.

Przeprowadza audyty dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa.  Był członkiem komisji przetargowych.

Był jednym z partnerów (wraz z Radą OPZZ) Województwa Łódzkiego i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej w projekcie pn. „Kompetentne kadry związkowe województwa łódzkiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.16 PO WER: usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Jest autorem jednego z rozdziałów podręcznika dla członków dialogu społecznego w ramach projektu, pn „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego”, pt. „Prawo samorządowe dla uczestników dialogu społecznego”.

Jest autorem jednego z rozdziałów podręcznika dla członków dialogu społecznego pt. „Ustawa o dostępie do informacji publicznej”, w ramach Projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego”.

W ramach Projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego” jest autorem szkoleń  e-learningowych dla członków dialogu społecznego w następującej tematyce:

 • „Zasady działania i uprawnienia organów samorządowych i rządowych – kompendium wiedzy dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych”.
 • „Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – niezbędne informacje dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych”.
 • W ramach projektu, pn „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego” jest autorem szkoleń e-learningowych, pt: „Dostęp do informacji publicznej dla uczestników dialogu społecznego”.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
  w Warszawie, Wydział Prawa.
 • Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.

Rejestracja

Cena katalogowa
868
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 895 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
Ceny promocyjne na zakup szkoleń otwartych z oferty - ważne do 29.02.2024r.
775
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 799 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. Oczywiście przyjmiemy Twoje zgłoszenie również na dzień przed realizacją. 
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne. Przygotuj serię pytań - co jest dla Ciebie ważne. 
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie. Jest możliwość płatności przelewem oraz gotówką lub kartą płatniczą. 
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia. Jest możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie się na inny termin w miarę możliwości. 

BUR, KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Human Skills
 • Ulica i nr: Widok 18/2
 • Kod pocztowy: 00-023
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 6721761910

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska Widok 18/2

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r., 2022 r. oraz ponownie w 2023r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!