Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem - dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron w zespole. Szkolenie stacjonarne lub online.

O szkoleniu

Czy wiesz, że opisany w tym miejscu kurs jest częścią Akademii Menadżera?

Akademia Menadżera to starannie skomponowany cykl szkoleń dedykowanych kierownikom i liderom zespołów, który w kompleksowy sposób rozwija umiejętności i kompetencje konieczne menadżerom do osiągania założonych celów w niepewnych czasach BANI i VUCA. Programy rozwojowe z serii Akademii Menadżera gwarantują dostęp do najaktualniejszej wiedzy z obszaru zarządzania i wzbogacają warsztat uczestniczących w szkoleniach liderów o nowoczesne instrumenty zarządzania. Akademia Menadżera wszechstronnie kształci liderów w taki sposób, by byli oni gotowi do podejmowania najtrudniejszych wyzwań współczesności i obejmuje m.in. takie tematy jak: delegowanie i monitorowanie zadań, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem w zmianie czy feedback z elementami feedforward.

Dlaczego warto szkolić się w pełnym cyklu warsztatów Akademii Menadżera?

 • cykl gwarantuje kompleksowe ujęcie treningu i wyszkoli Cię we wszystkich najważniejszych dla roli lidera aspektach;
 • kursy wchodzące w skład projektu dopełniają się wzajemnie i rozszerzają wiedzę w kluczowych dla skutecznego zarządzania obszarach – zyskujesz dostęp do całości wymaganej od liderów wiedzy!;
 • szkolenia z Akademii Menadżera mają zindywidualizowany charakter i są każdorazowo dostosowywane do Twoich potrzeb szkoleniowych;
 • możesz liczyć na wsparcie specjalistów z różnych dziedzin i poddać wielokierunkowej weryfikacji swój styl zarządzania dzięki korzystaniu ze szkoleń prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin;
 • jako Uczestnik Akademii Menadżera zyskujesz dostęp do większej liczby benefitów.

Talenty Gallupa okazują się niezwykle pomocne w procesach zarządzania zespołem i otwierają przed menadżerem nowe możliwości w obszarze rozwoju własnej kariery, a także nowe szanse na zwiększenie efektywności budowanego przez niego zespołu. Szkolenie „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron” to kurs szyty na miarę potrzeb współczesnego świata i realiów, w których liderzy muszą dziś działać. Warsztat oferuje nowe, odświeżone i pogłębione podejście do zarządzania, w tym zarządzania talentami i wyposaża managerów w nowoczesne i sprawdzone narzędzia usprawniające pracę kierowniczą.

Szkolenie poświęcone Talentom Gallupa pozwala Kursantom dogłębnie poznać wyniki wieloletniej pracy Instytutu Gallupa na temat talentów i sposoby ich wykorzystania w pracy menadżerskiej oraz procesach samorozwoju. Otwarty kurs „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron” nauczy Cię świadomie zarządzać swoją karierą i zrozumieć, jak rozpoznawać przejawy talentów oraz umiejętnie wykorzystać je w realizacji codziennych zadań w sytuacjach prywatnych i zawodowych, w których pożądana jest wysoka skuteczność i efektywność osobista. Szkolenia z talentów Gallupa pokażą Ci również, jak rozpoznawać przejawy talentów u pracowników i wykorzystywać „produktywność” drzemiących w zespole talentów do poprawy wyników zespołu i jego efektywności. Przygotowany przez nas otwarty kurs „Talenty Gallupa w zarządzaniu…” to warsztat skoncentrowany na treningu praktycznych umiejętności, w którym dominuje nauka poprzez doświadczanie i działanie. Ćwiczenia pojawiające się w toku warsztatu są każdorazowo dostosowywane do sytuacji życiowej i zawodowej Uczestników zajęć, uwzględniają ich faktyczne potrzeby szkoleniowe i nawiązują do ich doświadczeń. O dobór odpowiednich ćwiczeń, przykładów oraz treści prezentowanego szkolenia dla menadżerów dba doświadczone grono eksperckie – współpracujący z nami certyfikowani trenerzy, którzy od lat z sukcesami prowadzą profesjonalne kursy z zarządzania zespołem oraz Talentów Gallupa.

Wyspecjalizowane szkolenie dla menadżerów poświęcone Talentom Gallupa jest częścią obszernego cyklu kursów dedykowanych liderom i menadżerom: Akademia Menadżera. Akademia Menadżera to interdyscyplinarny program rozwojowy przygotowany z myślą o wielokierunkowym rozwoju osób piastujących stanowiska kierownicze, który wprowadza Kursantów w tajniki różnych dziedzin związanych z zarządzaniem zespołem, w tym m.in. nowoczesne koncepcje dotyczące samorozwoju i kształtowania własnej ścieżki kariery. Szkolenia „Talenty Gallupa w zarządzaniu…” mogą być realizowane jako odrębne kursy  dla osób zainteresowanych tematyką talentów lub też jako element całościowego programu kształcącego kompetencje i umiejętności niezbędne liderom i szefom zespołów, tj. Akademii Menadżera. Szkolenie realizujemy w dwóch trybach – jako wygodny w organizacji kurs online oraz tradycyjny warsztat stacjonarny nastawiony na bezpośrednią interakcję i wymianę doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Szkolenie przeprowadzone jest dla osób, które odbyły wcześniej konsultację indywidualną!

Dlaczego warto wziąć udział?

Kurs „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem…” wyposaży Cię w sprawdzoną wiedzę o:

 • użyteczności talentów w świecie zmienności BANI;
 • talentach i sposobach ich rozpoznawania;
 • rozwoju bazującym na mocnych stronach;
 • różnicach pomiędzy talentem a mocną stroną;
 • metodach pracy nad talentami, które zmieniają je w mocne strony.

Szkolenie z Talentów Gallupa pozwoli Ci rozwinąć wyspecjalizowane umiejętności:

 • rozpoznawania i rozumienia talentów;
 • rozpoznawania przejawów talentów;
 • wykorzystywania sposobów pracy z talentami;
 • wykorzystywania talentów w codziennych zadaniach.

Warsztat pozwoli Ci pogłębić kluczowe dla roli lidera kompetencje związane z:

 • planowaniem działań z uwzględnieniem swoich talentów;
 • doskonaleniem umiejętności związanych z analizą mocnych stron;
 • poszukiwaniem narzędzi i sposobów efektywniejszego wykorzystania talentów w życiu codziennym.

Otwarte szkolenie „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron” umożliwia pozyskanie certyfikatu poświadczającego ukończenie profesjonalnego kursu dla managerów w Human Skills. Szkolenie wchodzi w skład cyklu Akademia Menadżera i jako element tego nowatorskiego programu rozwojowego dla liderów jest jednym z niezbędnych elementów kształcenia elitarnych umiejętności i kompetencji charakteryzujących skutecznego lidera czasów BANI i VUCA.

Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Osoby, które pragną rozpoznać i zrozumieć swoje talenty.
 • Osoby, które chcą nabyć umiejętności z zakresu rozpoznawania przejawów talentu zarówno u siebie jak i u innych.
 • Osoby, które chcą nauczyć się wykorzystywać własne talenty w zarządzaniu zespołem.
 • Osoby, które chcą doskonalić umiejętności związanych z analizą mocnych stron.

Program szkolenia

Program, formę prezentowanego szkolenia oraz jego agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Szkolenie: „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron”

Rozpoczęcie szkolenia: wprowadzenie do tematu warsztatu i omówienie jego celów, diagnoza potrzeb Kursantów w obszarze identyfikacji Talentów i wykorzystania własnego potencjału, omówienie spraw organizacyjnych, kontrakt.

Moduł I. Znajomość talentów – dlaczego i do czego jest mi potrzebna?

 • Mam talent! – Ty masz talent i ja mam talent.
 • Do czego są mi potrzebne talenty?
 • Świat BANI – czym jest? Jak odnaleźć się w zmiennej rzeczywistości? – nadziej i obawy.
 • Kryzys zaangażowania wśród pracowników – najnowsze dane wynikające z badań Instytutu Gallupa.
 • Tradycyjne podejście do rozwoju a podejście bazujące na talentach.

Moduł II. Talenty wg. Gallupa – czym jest talent?

 • „Znana osoba” – talenty jako narzędzie osiągania sukcesu.
 • Talent – co to jest? – metafora obrazkowa.
 • 5 przejawów talentu – materiał filmowy i jego analiza, ćwiczenie 5 pytań.
 • Czy każdy ma talent? – definicja talentu wg. Gallupa.
 • Utalentowani szefowie i pracownicy – jak talenty wpływają na budowanie efektywnych zespołów?
 • Talenty a mocne strony – różnice.
 • 5 reguł pracy z talentami.

Moduł III. Talenty wg. Gallupa – moje talenty

 • Talenty dla każdego – jak mówić o własnych talentach, kiedy inni nie znają koncepcji Gallupa?
 • Jaki jest mój talent? – unikalność moich talentów – praca z TOP 5.
 • Indywidualna analiza własnych TOP 5
 • Mapa talentu.
 • Koło talentowe – przejawy i przykłady talentów w moim życiu.

Moduł IV. Talenty wg. Gallupa – praca z talentami

 • „Oczekiwania w roli” – moja rola zawodowa.
 • Dynamika i unikalność moich talentów.
 • Instrukcja obsługi: produktywność talentów.
 • Domeny – co mówią o moim TOP 5 – analiza indywidualna.
 • Jak budować partnerstwa talentowe?
 • Świadome wykorzystanie talentów – unikalny wkład w zespół.
 • Praca nad Indywidualnym Planem Wykorzystania Talentów.

Zakończenie kursu: podsumowanie najważniejszych zagadnień, wnioski, usystematyzowanie wiedzy. Opracowanie przez Kursantów osobistych planów rozwoju na podstawie Planu Wykorzystania Talentów. Ewaluacja zrealizowanego projektu szkoleniowego. Dla zainteresowanych: rekomendacje eksperta dotyczące dalszych kroków szkoleniowych i doboru kursów.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień.

Czas trwania

 • 09:00 Rozpoczęcie szkolenia.
 • 16:00 Zakończenie szkolenia.
 • W trakcie przerwy kawowa oraz obiadowa.

Prelegenci

Marta Orzeł
Trenerka biznesu. Coach grupowy. Certyfikowana konsultantka Talentów wg. Instytutu Gallupa. Certyfikowana konsultantka Extended DISC.

PROFIL TRENERKI:

 • Wspiera liderów organizacji podczas tworzenia i wdrażania programów rozwojowych oraz w całym procesie komunikacji z pracownikami. Specjalizuje się w szkoleniach dla menedżerów, efektywności osobistej, typologii zachowań DISC® i pracy opartej na mocnych stronach wg Gallupa.
 • Od 2005 r prowadzi szkolenia. Doświadczenie w biznesie zdobyła pracując w firmie motoryzacyjnej, doradczej i szkoleniowej.
 • Projektując procesy rozwojowe spotyka się ze stwierdzeniami: „u nas jest inaczej”, „u mnie to nie zadziała”.  Dlatego najpierw analizuje branżę i konkretne sytuacje, a dopiero potem tworzy programy (także wielomodułowe np. 116 szkoleń dla branży budowlanej, trzyletni projekt Akademii Zarządzania).
 • Pracuje z ludźmi na potencjalne i mocnych stronach, bo tylko tak można zbudować mistrzostwo i realizować cele w zmieniającej się rzeczywistości.
 • Wspólna praca z klientem opiera się na szukaniu rozwiązań korzystając z najlepszych praktyk, narzędzi, wiedzy i doświadczeniu trenerki i uczestników.

JEJ KLIENCI DOCENIAJĄ JĄ ZA TO, ŻE MA DLA NICH CZAS, BO:

 • Słyszy ich oczekiwania,
 • Odradza działania zbędne i wskazuje te które przyniosą oczekiwany efekt,
 • Pokazuje inne perspektywy/możliwości,
 • Wspólnie z klientem projektuje proces rozwojowy
 • Pomaga wdrożyć zmiany
 • Działa na potencjalne i mocnych stronach.

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Angażowanie pracowników;
 • Budowanie autorytetu lidera;
 • Zarządzanie przez cele;
 • Zarządzanie sytuacyjne wg. Blancharda;
 • Współpraca w zespołach;
 • Zarządzanie w zmianie;
 • Motywowanie;

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.

Rejestracja

Cena katalogowa
*Cena dotyczy badania 5 Talentów – przy zakupie 34 Talentów +295 zł netto
1 744
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 798 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena katalogowa
*Cena dotyczy badania 5 Talentów – przy zakupie 34 Talentów +295 zł netto
1 644
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 695 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. Oczywiście przyjmiemy Twoje zgłoszenie również na dzień przed realizacją. 
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne. Przygotuj serię pytań - co jest dla Ciebie ważne. 
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie. Jest możliwość płatności przelewem oraz gotówką lub kartą płatniczą. 
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia. Jest możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie się na inny termin w miarę możliwości. 

BUR, KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Human Skills
 • Ulica i nr: Widok 18/2
 • Kod pocztowy: 00-023
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 6721761910

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska Widok 18/2

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r., 2022 r. oraz ponownie w 2023r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!