Techniki sprzedaży - dowiedź się co jest kluczowym fundamentem dla skutecznej sprzedaży. Zmień styl sprzedaży. Szkolenie stacjonarne lub online,

O szkoleniu

Szkolenia sprzedażowe to zdecydowanie najpopularniejsze kursy w dzisiejszych czasach. Niezależnie od tego, czy Twoja organizacja oferuje produkt, usługę czy zajmuje się innego rodzaju działalnością, to więcej niż prawdopodobne, że również Twojej firmie bardzo przyda się szkolenie sprzedażowe. Skuteczna sprzedaż nie dotyczy bowiem aktualnie jedynie handlowców i usługodawców. Wszyscy w zasadzie dziś coś oferujemy innym, a fundamentem naszego powodzenia jest umiejętna prezentacja oferty i finalizacja umowy. Oferowane przez nas szkolenia ze sprzedaży i szkolenia z negocjacji to zupełnie inne niż wszystkie znane Ci dotąd kursy sprzedażowe. Patrzymy na sytuację sprzedaży bardzo szeroko, ale projektując konkretny kurs, potrafimy skupić się na konkretach i dostosować program organizowanego przez nas warsztatu ze sprzedaży do Twoich potrzeb, specyfiki Twojej firmy i jej strategicznych celów. Niezależnie więc, czy interesują Cię nowe techniki sprzedaży, czy bardziej potrzebne jest w Twojej firmie szkolenie z negocjacji, możesz nam powierzyć misję wyszkolenia Ciebie lub Twoich pracowników.

W czasie przygotowanego przez naszych ekspertów szkolenia „Techniki sprzedaży” dowiesz się, m.in. co jest kluczowym fundamentem dla skutecznej sprzedaży, jak zmienić styl sprzedaży by był efektywniejszy i jak budować silne relacje biznesowe. Nauczymy Cię słuchać klienta i dostosowywać ofertę do jego potrzeb, prowadzić sprzedaż bazującą na otwartości partnerstwa biznesowego, w naturalny sposób domykać transakcje i zdobywać polecenia do kolejnych klientów. Otwarty kurs „Techniki sprzedaży” to nasz nowy projekt szkoleniowy, który wyróżnia szczególna troska o aktualność prezentowanej podczas warsztatów wiedzy. Staramy się tak konstruować nasze szkolenia ze sprzedaży, by nie wracać w ich programach zbyt często do przestarzałych technik sprzedażowych, ale zainspirować sprzedawców i nauczyć czegoś zupełnie nowego i skuteczniej działającego w aktualnych realiach. Szkolenie „Techniki sprzedaży” to jednocześnie wyspecjalizowany warsztat, który pozwoli Twoim pracownikom uformować własny efektywny styl sprzedaży i praktyczny kurs negocjacji, które otwierają drzwi do finalizacji sprzedaży. Wybierając, oferowane przez nas szkolenia poświęcone sprzedaży zyskasz wsparcie ze strony świetnie wykwalifikowanych fachowców, doświadczonych trenerów i sprzedawców, którzy od lat prowadzą z sukcesami kursy sprzedażowe, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta. Możesz więc mieć pewność, że decydujesz się na usługę o odpowiednio wysokiej jakości. Naszą renomę i skuteczność potwierdzają zresztą liczne wyróżnienia, certyfikaty i opinie tysięcy zadowolonych Klientów.

Serdecznie zapraszamy do zapisu na powyższy kurs oraz inne nowoczesne warsztaty z pokrewnych kategorii: otwarty kurs obsługi klienta „Profesjonalna obsługa klienta”, warsztat „Negocjacje w pracy” czy szkolenie otwarte „Prospecting – nowych klientów”. Szkolenie z technik sprzedaży, kurs z negocjacji oraz szkolenie z obsługi klienta możesz przejść w naszej szkole również w wygodnej formule online! Zapraszamy!

Dlaczego warto wziąć udział?

Otwarty kurs „Techniki sprzedaży” pozwoli Ci zdobyć sprawdzoną wiedzę o:

 • warunkach efektywnego pozyskiwania klientów i wymogach skutecznej sprzedaży;
 • nowoczesnych i dobrze działających metodach prezentacji oferty;
 • nowatorskich i skutecznych technikach sprzedaży;
 • wartościowych stylach sprzedawcy (m.in. handlowiec jako doradca);
 • procesie sprzedaży i finalizacji;
 • zasadach kreowania wizerunku fachowca-sprzedawcy i budowania zaufania;
 • najważniejszych technikach negocjacji i perswazji.

Szkolenie poświęcone technikom sprzedaży pozwoli Ci zdobyć praktyczne umiejętności:

 • docierania do osób decyzyjnych w firmach/ustalania, kto jest decydentem;
 • budowania wizerunku doradcy i profesjonalisty poprzez jakość obsługi, sposób zachowania, argumentowania i dostrajania się do potrzeb rozmówcy;
 • pozyskiwania nowych klientów i finalizowania z nimi kontraktów;
 • rzetelnego diagnozowania potrzeb klienta;
 • perswazyjnej prezentacji handlowej skoncentrowanej na dostarczeniu klientowi rozwiązania;
 • operowania w rozmowie z klientem językiem korzyści, opartym na trafnie zdiagnozowanych potrzebach klientów;
 • analizowana procesu sprzedaży (jego poszczególnych składowych), zaczynając od pozyskania kontaktu do klienta, przez przygotowanie się do pierwszej rozmowy, wdrożenia podejścia opartego na słuchaniu klienta i umiejętnym zadawaniu pytań pogłębiających, prezentację rozwiązań, pracę z zastrzeżeniami, skończywszy na cementowaniu ustaleń – finalizacji;
 • budowania wiarygodności prezentowanego rozwiązania za pomocą przykładów ilustrujących efekty uzyskane w przypadku innych klientów;
 • budowania u klienta zobowiązania do działania – zmaksymalizowania poczucia, że dalsze działania w omawianym temacie wymagają pilnej uwagi klienta;
 • negocjacyjnych w aspekcie obrony ceny; efektywnego robienia ustępstw w negocjacjach; ustalenia propozycji wyjściowej i granicy ustępstw.

Otwarte szkolenia z technik sprzedaży pogłębiają kluczowe kompetencje związane z:

 • budowaniem wizerunku profesjonalisty;
 • sprzedażą i finalizacją kontraktów;
 • świadomą komunikacją i perswazją.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • Sprzedawcy.
 • Przedstawiciele handlowi.
 • Pracownicy działu sprzedaży.

Program szkolenia

Moduł I Skuteczne techniki sprzedaży. Kluczowe pytania.

 • W czym jest mocna firma (nasze produkty), którą reprezentuję?
 • Jakie korzyści ze współpracy ze mną i wykorzystania mojego produktu ma Klient?
 • Dlaczego moi klienci jeszcze nie widzą tych korzyści? Jakie ich poglądy sprawiają, że nie doceniają oni możliwości moich produktów w takim stopniu, w jakim powinni?

Moduł II Skuteczne techniki sprzedaży. Proces sprzedaży.

 • Omówienie schematu prowadzenia rozmowy handlowej z uwzględnieniem działań handlowca na poszczególnych etapach procesu:
 • działania prospectingowe – jak pozyskiwać nowych klientów?
 • planowanie wizyty + przygotowanie się handlowca
 • badanie potrzeb i sytuacji klienta
 • prezentacja handlowa – język korzyści
 • rozbijanie zastrzeżeń klienta
 • zamknięcie sprzedaży – parafraza korzyści
 • podtrzymanie kontaktu z klientem
 • pozyskanie polecenia do nowego klienta

Moduł III Skuteczne techniki sprzedaży. Planowanie wizyty u klienta. Jak należy przygotować się do rozmowy:

 • Kto w firmie klienta jest osobą decyzyjną, a kto będzie moim ambasadorem wpływu na decydenta?
 • Co wiem o kliencie? Co wiem o branży klienta? Co wiem o sytuacji klienta? Co wiem o jego preferencjach biznesowych?
 • O co muszę zapytać klienta? Jakie pytania implikacyjne chcę zadać klientowi?
 • Jakie zagadnienia powinienem poruszyć podczas rozmowy, by stworzyć sobie „trampolinę” do ukazania rozwiązań i możliwości w branży klienta?
 • Jaki jest mój cel na to konkretne spotkanie z klientem? Co chcę osiągnąć w aspekcie relacyjnym, a co w aspekcie biznesowym?
 • Jak chcę zobligować klienta do zobowiązania? Jakiego typu ma być to zobowiązanie?

Moduł IV Skuteczne techniki sprzedaży. Próba zrozumienia sytuacji klienta

 • Koniec z klasycznym modelem sprzedaży pytaj-oceń-napraw – dlaczego?
 • Na czym polega aktywne słuchanie i jak „wciągnąć” klienta do rozmowy, żeby sam sobie sprzedał nasze rozwiązanie – trening uważności
 • Budowanie zaufania w relacji z klientem – słuchanie nie jest częścią procesu zadawania pytań, lecz odwrotnie – zadawanie pytań, to element procesu słuchania
 • Droga w komunikacji z klientem oparta na współpracy i konstrukcji: słuchaj – zrozum – dołącz
 • Tworzenie pytań w celu implikowania problemów klienta i naprowadzania klienta na wartościowe rozwiązania

Moduł V Skuteczne techniki sprzedaży. Badanie potrzeb klienta

Symulacja podczas której uczestnicy zrozumieją rolę i znaczenie pytań w procesie sprzedaży. Uczestnicy przećwiczą i zrozumieją znaczenie pytań:

 • otwartych,
 • pogłębiających,
 • wytrychów,
 • przekierowujących.

Moduł  VI Skuteczne techniki sprzedaży. Prezentacja rozwiązania „Big idea”. Sztuka zmiany perspektywy postrzegania sytuacji przez klienta według
5 kroków argumentacyjnych:

 1. Przeanalizować i przedstawić racjonalne argumenty przemawiające za moją ofertą
 2. Pokazać emocjonalne korzyści dla klienta
 3. Ocenić i pokazać wpływ zmian w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami
 4. Zmaksymalizować poczucie, że dalsze działania wymagają pilnej uwagi klienta
 5. Zbudować wiarygodność za pomocą przykładów ilustrujących efekty uzyskane w przypadku innych klientów

Moduł VII Sekwencja PCK – potrzeba – cecha – korzyść

 1. Jak posługiwać się językiem korzyści podczas efektywnej prezentacji handlowej. Jak oddziaływać na wyzwalacz klienta, czyli jego główną potrzebę?
 2. Jeśli handlowiec uzyska dostęp do osoby, która nie jest decyzyjna w firmie, jednak ma ona dostęp do decydenta, to umiejętne wdrożenie kroku 4 jest istotne z punktu widzenia dalszego procesu wywierania wpływu wewnątrz firmy. Dalsze działania w tym przypadku, to wywieranie wpływu na decydenta przez rozmówcę handlowca wewnątrz struktury firmowej.

Moduł  VIII  Skuteczne techniki sprzedaży. Cementowanie ustaleń z wizyty u klienta. Jak cementować sprzedaż, by być postrzeganym jako zaufany doradca – techniki nieinwazyjnego zamykania sprzedaży:

 • parafraza korzyściowa,
 • bilans zysków i strat,
 • alternatywne zamknięcie,
 • gramy w wartości – otwartość i partnerstwo.

Moduł  IX  Skuteczne techniki sprzedaży. To jest za drogie – techniki obrony ceny

 • Uruchom lewą półkulę mózgu Klienta, czyli jak argumentować do emocji, by potrafić przekonać klientów, że cena nie jest najważniejszym kryterium wyboru.

Moduł  X Skuteczne techniki sprzedaży. Taktyki osłabienia oferenta, jak na nie reagować, czyli budowanie efektywnych kontr-taktyk

 • „mam swojego / innego dostawcę…”
 • stawianie w niedoczasie
 • „nie jestem zainteresowany współpracą na takich warunkach”
 • „muszę ciąć koszty” – straszenie konkurencją

Czas trwania

 • 09:00 Rozpoczęcie szkolenia.
 • 16:00 Zakończenie szkolenia.
 • W trakcie przerwy kawowa oraz obiadowa.

Prelegenci

Wojciech Woźniak
Trener, Konsultant, Ekspert.

PROFIL TRENERA:

 • Wojciech Woźniak to trener, konsultant w obszarze strategii, procesów i narzędzi dla sprzedaży oraz przedsiębiorca branży nowoczesnych technologii. To również ekspert sprzedaży B2B, komunikacji wewnętrznej w organizacji, strategii sprzedaży i marketingu, zarządzania zespołami rozproszonymi oraz budowania relacji z klientem.
 • Wojciech jest przede wszystkim praktykiem, dlatego w trakcie jego szkoleń i warsztatów możesz spodziewać się mnóstwa porad i przykładów z życia.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Pracował jako dyrektor sprzedaży pionu ds. kluczowych klientów w Orbico Group (dystrybutor koncernu Procter&Gamble) oraz jako dyrektor handlowy oraz dyrektor marketingu i logistyki u największych dystrybutorów farmaceutycznych: Lubfarm S.A i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Wojciech był też jednym z twórców sieci niepublicznych Policealnych Szkół Detektywów i Pracowników Ochrony.
 • Odpowiadał za realizację planów sprzedażowych liczonych w miliardach złotych rocznie. Najmniejszy zespół, którym zarządzał liczył sześć osób, największy – trzysta. Zarządzał budżetami marketingowymi liczonymi w dziesiątkach milionów złotych. Przez wiele lat był ponadto odpowiedzialny za wyszukiwanie, zakup i wdrożenie rozwiązań IT oraz kontraktowanie usług zewnętrznych (m.in. usługi logistyczne i szkoleniowe).
 • Wojciech Woźniak sam również sprzedawał do klientów personalnych branży FMCG i farmacja, takich jak największe sieci sklepów, drogerii i aptek oraz hurtownie ponadregionalne. Zarządzał organizacjami sprzedażowymi dedykowanymi do obsługi zarówno kanałów tradycyjnych jak i nowoczesnych.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE

Sama wiedza i doświadczenie to jednak nie wszystko. Ważne jest też to, w jaki sposób zostanie przekazana. Wojciech przeprowadził ponad 1200 dni szkoleń sprzedażowych i warsztatów strategicznych dla różnych zespołów w różnych firmach i branżach.

Piotr Jankowski
Trener sprzedaży, obsługi klienta. Mówca i prelegent. Certyfikowany konsultant MTQ 48 oraz Structrogram Training System.

PROFIL TRENERA:

 • Doświadczenie w latach z tego tematu: 25 praktyki zawodowej
  w tym ponad 13 lat na stanowiskach managerskich, ponad 10 000 godzin szkoleniowych z obszaru zarządzania, sprzedaży, negocjacji.  
 • Ponad 10 letnie doświadczenie w branży finansowej (w tym placówka franczyzowa banku).
 • Wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach handlowych i managerskich w międzynarodowych instytucjach.
 • Od 1996 roku dzięki pracy w międzynarodowych instytucjach oraz własnej działalności zebrał doświadczenie w obszarze rekrutacji, sprzedaży i zarządzania. Wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik aktywnej sprzedaży, rozwoju kompetencji osobistych. Posiada doskonałą znajomość specyfiki franchisingu (prowadził w tej formule placówkę bankową) i network marketingu.
 • Przedsiębiorca.
 • Trener praktyk: ponad 10 000 godzin na salach szkoleniowych, ponad 800 godzin szkoleń online.
 • Absolwent zarządzania i finansów dwóch uczelni.
 • Wykładał na wyższych uczelniach i seminariach biznesowych.
 • Prelegent na kongresach rozwojowych.
 • Autor książek:  „Radość sprzedaży”, „Alfabet Zmian”, współautor poradnika „Jak w 30 dni zwiększyć swoją efektywność.”
 • Członek Stowarzyszenia Polish Society for Training & Development.

CERTYFIKACJE/ WYKSZTAŁCENIE TRENERA:

 • Certyfikowany Trener Biznesu – Schenk Institute.
 • Certyfikowany Trener Structrogram Training System – Structogram® metodologii bazującej na analizie biostrukturalnej.
 • Konsultant MTQ48.

 

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Kierowanie zespołem.
 • Szkolenia ze sprzedaży.
 • Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów.
 • Obsługa klienta.
 • Zarządzanie sobą w czasie.
 • Sztuka wystąpień publicznych.
 • Etykieta w biznesie.
 • Structogram – system treningowy (analiza biostrukturalna).

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.

Rejestracja

Cena katalogowa
1 585
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 635 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
Ceny promocyjne na zakup szkoleń otwartych z oferty - ważne do 29.02.2024r.
1 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 495 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. Oczywiście przyjmiemy Twoje zgłoszenie również na dzień przed realizacją. 
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne. Przygotuj serię pytań - co jest dla Ciebie ważne. 
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie. Jest możliwość płatności przelewem oraz gotówką lub kartą płatniczą. 
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia. Jest możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie się na inny termin w miarę możliwości. 

BUR, KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Human Skills
 • Ulica i nr: Widok 18/2
 • Kod pocztowy: 00-023
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 6721761910

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska Widok 18/2

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r., 2022 r. oraz ponownie w 2023r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!