Technologie informatyczne i rynki cyfrowe w nowym prawie UE - przepisy, perspektywa regulacyjna, implikacje praktyczne

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kompleksowej i wielowątkowej inicjatywy prawodawczej UE, realizowanej w ramach nowej europejskiej strategii cyfrowej oraz strategii korzystania z danych.
Omówione zostaną zarówno przepisy już przyjęte, nowe akty prawne, jak i nieodległa perspektywa regulacyjna rysująca się na tym tle.
Z uwagi na obszerność pakietu regulacyjnego UE, a także – w zakresie niektórych, wciąż niezakończonych procesów legislacyjnych – dyskusje dotyczące rozwiązań szczegółowych, szkolenie będzie koncentrować się wokół wybranych kwestii, przypuszczalnie najistotniejszych dla powszechnego obrotu prawnego oraz zastosowań biznesowych w obszarach technologii informatycznych (usług IT/ICT). Poza wprowadzeniem w zakres i cel nowych regulacji, nowe oraz planowane regulacje zostaną omówione z uwzględnieniem przede wszystkim praktycznych ich skutków w obszarze przedsięwzięć, usług lub innych form aktywności – w tym biznesowych – opartych na technologiach informatycznych i realizowanych w środowiskach cyfrowych.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest zarówno do przedstawicieli dostawców usług IT, jak również podmiotów (prywatnych oraz publicznych) realizujących projekty IT lub będących odbiorcami usług informatycznych.

Program szkolenia

Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act), Akt o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act) – nowa pespektywa prawna dla rynków cyfrowych:

 1. Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act)
  • Odpowiedzialność usługodawców za bezprawne treści
  • Nowe obowiązki informacyjne usługodawców
  • Obowiązki notice-and-action w przypadku usług hostingu
  • Nowe obowiązki platform internetowych
  • Szczególny przypadek: bardzo duże platformy i bardzo duże wyszukiwarki
 2. Akt o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act)
  • Strażnik dostępu - kim jest i z czym się to wiąże?

Dane - nowe regulacje: Akt w sprawie zarządzania danymi (Data Governance Act), Akt w sprawie danych (Data Act)

 1. Akt w sprawie zarządzania danymi (Data Governance Act)
  • Ponowne wykorzystanie danych sektora publicznego
  • Usługi pośrednictwa cyfrowego
  • Altruizm danych
 2. Akt w sprawie danych (Data Act)
  • Zasada domyślnego dostępu do danych
  • Nowe uprawnienia użytkowników urządzeń Internet-of-Things (IoT)
  • Klauzule abuzywne w relacjach B2B
  • Przenoszalność danych

Systemy sztucznej inteligencji (AI) - Akt w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act),

 1. Akt w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act)
  • Czym (dla UE) jest AI?
  • Klasyfikacja systemów sztucznej inteligencji
  • Praktyki zakazane
  • Wymogi dotyczące systemów wysokiego ryzyka

Systemy AI a własność intelektualna – stan obecny, problemy, perspektywy.

Czas trwania

09:30-15:00

Prelegenci

Michał Barta

Radca prawny (od 2004 r.). Wspólnik w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. ITIL® (2011) Foundation.
Prawnik z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa teleinformatycznego i umów IT oraz ochrony praw własności intelektualnej. Odpowiedzialny za praktykę kancelarii Barta & Kaliński w zakresie własności intelektualnej (IP), w tym praw autorskich do programów komputerowych, kontraktów dotyczących budowy, wdrożenia i integracji systemów IT, umów dotyczących świadczenia usług informatycznych (w tym SaaS, PaaS, IaaS), obsługi przedsięwzięć e-commerce, ochrony informacji i danych osobowych, a także regulacji podatkowych dotyczących korzystania i obrotu prawami własności intelektualnej.
Wykładowca na konferencjach i szkoleniach związanych z ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!