Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/tpm-kompleksowe-produktywne-utrzymanie-ruchu-71985-id2073

Informacje o szkoleniu

 • TPM - kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu


  ID szkolenia: 71985
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Nidec
  bd.
  Niepołomice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Warsztaty trwają 15h.
 • Organizator szkolenia:

  Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.
  Muchoborska 18
  54-424 Wrocław
  woj. dolnośląskie
  O firmie Inne oferty firmy
Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Totalne produktywne utrzymanie ruchu TPM
Koncepcja TPM zakłada wykonywanie konserwacji maszyn i urządzeń przez osoby je obsługujące (konserwacja autonomiczna) oraz personel utrzymania ruchu (konserwacja planowa). Celem tych działań jest utrzymanie maszyn w ruchu oraz zapewnienie ich wysokiej produktywności. Podejście to zostało zapoczątkowane w II poł. XX w. w Japonii. Obecnie TPM z powodzeniem stosuje się w różnych branżach. Jej istotą jest takie wykorzystanie wiedzy pracownika obsługującego maszynę, aby zapobiegać awariom
(nieplanowanym przestojom).

Szkolenie skierowane jest do:

ADRESACI SZKOLENIA
Osoby związane z utrzymaniem ruchu i produkcją w przedsiębiorstwie: liderzy, brygadziści, mistrzowie, kierownicy produkcji, inżynierowie procesu, kierownictwo i pracownicy działu utrzymania ruchu.

Program szkolenia:

Cel szkolenia
Poznaj w praktyce, jak radzić sobie z problemami i wyzwaniami takimi jak:

• Niska produktywność spowodowana awaryjnością maszyn.
• Psujące się maszyny i urządzenia, które nie są utrzymane w należytym porządku.
• Kondycja maszyn zależy wyłącznie od służb utrzymania ruchu.
• Pracownicy nie angażują się w proces utrzymania urządzeń, na których pracują.
• Słabo działający system zgłaszania i usuwania usterek.
• Trudności z ustalaniem priorytetów związanych z konserwacją maszyn oraz długi czas przeglądów
• Słabo działający system planowych przeglądów.


Program szkolenia
Utrzymanie parku maszynowego w ruchu nie zawsze musi oznaczać kosztowne inwestycje w nowe maszyny i urządzenia. System kompleksowego produktywnego utrzymania ruchu (TPM) to obsługa konserwacyjna maszyn i urządzeń realizowana wewnątrz przedsiębiorstwa przez operatorów i personel utrzymania ruchu. Zestaw technik TPM pozwala na efektywne utrzymanie w ruchu nawet mocno już wyeksploatowanego parku maszynowego. Przy zastosowaniu koncepcji TPM możliwe jest osiągnięcie bardzo niskiej awaryjności maszyn oraz wyeliminowanie nieplanowanych przestojów w rodukcji przy użyciu niewielkich nakładów finansowych. W porównaniu z tradycyjnym podejściem prewencyjnym, za które odpowiada personel utrzymania ruchu, w TPM do rutynowych czynności związanych z utrzymaniem maszyn angażowani są przede wszystkim operatorzy.


Korzyści dla firmy

1. Zmniejszenie liczby awarii i nieplanowanych przestojów.
2. Zmniejszenie liczby defektów związanych ze stanem maszyn.
3. Zmniejszenie liczby mikroprzestojów.
4. Podniesienie jakości produktów i bezpieczeństwa pracy.
5. Zmniejszenie nakładów na utrzymanie ruchu dla maszyn o niskim priorytecie.
6. Skrócenie czasu reakcji na problem pojawiający się na urządzeniach kluczowych.
7. Skrócenie czasu konserwacji maszyn kluczowych dla procesu.
8. Redukcja czasu usuwania awarii.
9. Optymalizacja kosztów utrzymania ruchu

Korzyści dla uczestnika

1. Umiejętność wskazania przyczyn problemów przy wprowadzaniu TPM.
2. Umiejętność obliczenia i analizy wskaźnika OEE.
3. Umiejętność wskazania czynności, które powinny trafić do autonomicznej konserwacji.
4. Umiejętność przygotowania karty autonomicznej konserwacji.
5. Umiejętność definiowania priorytetów w utrzymaniu ruchu dla maszyn i urządzeń.
6. Umiejętność klasyfikowania ewentualnych awarii czy uszkodzeń.
7. Umiejętność analizy stanu obecnego w procesie usuwania awarii i wskazanie możliwych udoskonaleń.
8. Umiejętność określania wymaganych zasobów utrzymania ruchu w odniesieniu do danej grupy urządzeń.


Szkolenie odbywa się w ramach bloku Budowanie Stabilności Procesów - część II

Polecamy inne szkolenia w ramach tego bloku:

Dzień 1 SMED - skracanie czasów przezbrojeń
Dzień 2 i 3 TPM Kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2200 zł + 23% VAT za 1 os.
 • 2000 zł + 23% VAT za 1 os. przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 1800 zł + 23% VAT za 1 os. przy zgłoszeniu min. 6 osób

Cena zawiera:

dwie przerwy kawowe, obiad, materiały szkoleniowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Cena uzależniona od liczby uczestników z jednej firmy:
liczba uczestników z jednej firmy

1 - 2 uczestników- 2 200 zł netto / za osobę
3 - 5 uczestników- 2 000 zł netto/ za osobę
6 - i więcej uczestników - 1 800 zł netto / za osobę


Wydarzenie: TPM - kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu