Train the Trainer

O szkoleniu

Zakres kompetencji, jakie powinien posiadać trener wewnętrzny jest bardzo szeroki, a tradycyjne szkoły trenerów pomagają rozwinąć tylko część z nich. Trener wewnętrzny, to nie tylko ktoś, kto wkroczy na salę i przeprowadzi atrakcyjny warsztat; to ktoś, kto niesie na swoich barkach odpowiedzialność za STAŁE podnoszenie wiedzy i umiejętności Twoich pracowników, a także dba o wysoki poziom ich motywacji. Rola trenera wewnętrznego nie kończy się za zamkniętymi drzwiami sali szkoleniowej; to po zakończonym szkoleniu zaczyna się najważniejsza i najcięższa część jego pracy.

Stworzenie atrakcyjnych materiałów pomocniczych, monitoring wdrażania zmian, sesje indywidualne z pracownikami, udzielanie informacji zwrotnej, współpraca z kadrą menedżerską, to tylko ułamek zadań, jakie podejmuje trener wewnętrzny. Do pełnienia tej niełatwej roli przygotują Uczestników nasi najlepsi eksperci, którzy mają w zanadrzu nie tylko wiedzę teoretyczną, ale sami pełnią lub pełnili tę ważną w organizacji funkcję.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie specyfiki uczenia się dorosłych
 • Nabycie umiejętności przygotowania procesu szkoleniowego krok po kroku
 • Poznanie najbardziej efektywnych metod pracy edukacyjnej z dorosłymi
 • Poznanie zasad tworzenia materiałów szkoleniowych oraz sprawnego przejścia przez proces organizacji szkolenia w środowisku swojej firmy
 • Poznanie podstaw procesu grupowego, dzięki którym poznają względnie stałe etapy rozwoju grupy i dowiedzą się, jak na danych etapach pracować
 • Opanowanie kompetencji niezbędnych do zbudowania autorytetu i efektywnej realizacji całego procesu szkoleniowego
 • Nabycie umiejętności świadomego dobierania form pracy grupowej
 • Poznanie istoty i techniki aktywnego słuchania
 • Przećwiczenie najlepszych metod autoprezentacji i przemawiania przed publicznością
 • Nabycie umiejętności ewaluacji realizowanych działań szkoleniowych oraz analizy kluczowych wskaźników (tzw. KPI’s)
 • Poznanie ścieżki monitorowania pracowników realizowanej z pozycji osoby niebędącej ich przełożonym
 • Poznanie podstawowego modelu GROW oraz etapów rozmowy coachingowej
 • Poznanie zasad instruktażu, coachingu oraz coachingu indywidualnego
 • Przećwiczenie udzielania informacji zwrotnej – najważniejszej miękkiej umiejętności w pracy trenera
 • Poznanie znaczenia filmu edukacyjnego na tle całościowo ujętych procesów szkoleniowych, poznanie jego celów i funkcji
 • Poznanie zasady pisania scenariusza filmu edukacyjnego

Korzyści dla organizacji

 • Skuteczniejsze badanie potrzeb szkoleniowych pracowników
 • Lepsza współpraca trenera wewnętrznego z bezpośrednimi przełożonymi, kadrą zarządczą oraz innymi działami powiązanymi z biznesem
 • Proaktywna postawa trenera
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla trenerów wewnętrznych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje trenerskie
 • Dla trenerów, którzy chcą się przygotować na nowe wyzwania trenerskie, takie jak filmy edukacyjne, praca z kamerą itp.

Program szkolenia

Moduł I: Badacz – Projektant – Organizator

 • Pożądane kompetencje trenera wewnętrznego
 • Role pełnione w organizacji i standardowe zadania
 • Przebieg przygotowania procesu szkoleniowego
 • Badanie potrzeb szkoleniowych: narzędzia, metody, cel i sens
 • Analiza wyników potrzeb szkoleniowych
 • Specyfika procesu uczenia się ludzi dorosłych: cykl Kolba, style uczenia się, techniki zapamiętywania
 • Przegląd form szkoleniowych
 • Ustalanie celów szkoleniowych i dobór właściwych form
 • Projektowanie szkoleń i warsztatów w małych i średnich grupach
 • Projektowanie ćwiczeń
 • Tworzenie skutecznych materiałów szkoleniowych
 • Organizacja szkolenia w środowisku małych, średnich i dużych zespołów

Moduł II: Lider – Ekspert – Mówca – Słuchacz

 • Podstawy procesu grupowego. Jak pracuje grupa?
 • Odpowiedzialność i role pełnione przez trenera na sali szkoleniowej
 • Szkolenie – warsztat – trening: specyfika i struktura grupowych form pracy
 • Sztuka empatycznego słuchania
 • Arkana autoprezentacji i techniki wystąpień publicznych
 • Trening umiejętności trenerskich

Moduł III: Analityk – Dyplomata – Wdrożeniowiec

 • Ewaluacja szkolenia w warunkach pracy
 • Analiza kluczowych wskaźników zespołów
 • Projektowanie dalszych kroków wdrożeniowych
 • Monitoring i kontrola trenera
 • Trener jako nieformalny menedżer – zarządzanie „na boki”
 • Zasady efektywnej komunikacji
 • Proaktywność trenera wewnętrznego – jak współkreować swoje środowisko pracy
 • Najskuteczniejsze narzędzia zarządzania sobą w czasie

Moduł IV: Coach – Instruktor

 • Czym jest coaching
 • Model GROW – podstawowy schemat działań coachingowych
 • Etapy rozmowy coachingowej
 • Przegląd form pracy indywidualnej
 • Jaką formę pracy wybrać?
 •  Specyfika i zasady prowadzenia instruktażu i coachingu
 • Narzędzia pracy indywidualnej, m.in.: arkusz samooceny, koło kompetencji, pytania coachingowe
 • Model i zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Trening

Moduł V: Scenarzysta – Prezenter – Twórca

 • Nagranie krótkiego filmu z przedstawieniem siebie
 • Film edukacyjny jako ważny element w ramach procesów szkoleniowych w organizacji
 • Cele i funkcje filmu edukacyjnego
 • Jak napisać scenariusz filmu edukacyjnego
 • Warsztat pracy przed kamerą
 • Podstawy montażu filmów

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
6 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa Niedźwiedzia 29B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!