Train the Trainer

O szkoleniu

Zakres kompetencji, jakie powinien posiadać trener wewnętrzny jest bardzo szeroki, a tradycyjne szkoły trenerów pomagają rozwinąć tylko część z nich. Trener wewnętrzny, to nie tylko ktoś, kto wkroczy na salę i przeprowadzi atrakcyjny warsztat; to ktoś, kto niesie na swoich barkach odpowiedzialność za STAŁE podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników, a także dba o wysoki poziom ich motywacji. Rola trenera wewnętrznego nie kończy się za zamkniętymi drzwiami sali szkoleniowej. To po zakończonym szkoleniu zaczyna się najważniejsza i najcięższa część jego pracy.

Osoby, które nie mają doświadczenia trenerskiego i są przygotowywane do tej roli oraz te, które już pracują w zawodzie jakiś czas z pewnością będą mogły czerpać z tego warsztatu dużą inspirację. Nawet jeśli zaawansowanie uczestnika będzie wyższe, będzie miał on okazję do odświeżenia wiedzy i czas na weryfikację, na ile dziś świadomie używa zasad uczenia osób dorosłych projektując swoje warsztaty. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoją skuteczność i pracować z większą świadomością poczucia wpływu i kontroli.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Poznasz i zrozumiesz procesy grupowe
 • Poznasz model Kolba uczenia osób dorosłych
 • Zdiagnozujesz swój przewodni styl uczenia się
 • Nabędziesz umiejętność projektowania konspektów szkoleń
 • Zwiększysz efektywność szkoleń, dzięki wprowadzeniu elementów szlifowania umiejętności już na warsztacie
 • Nauczysz się dobierania właściwego rodzaju aktywności do danego etapu szkolenia
 • Zrozumiesz, jakich źródeł komunikatu warto używać, by maksymalnie wykorzystać wiedzę z modelu piramidy pamięci
 • Poznasz główne reguły zapamiętywania i umiejętność wykorzystania ich w szkielecie programu
 • Będziesz wiedzieć, jak wspierać uczestników szkoleń w każdej z faz życia zespołu
 • Uświadomisz sobie, w jaki sposób wahające się zaangażowanie przy rosnących kompetencjach może zaburzać proces nauki
 • Nauczysz się stosować narzędzie socjometryczne do diagnozy poziomu wiedzy i zaangażowania grupy
 • Nauczysz się rozróżniać energetyki i lodołamacze pierwszego i drugiego stopnia

Korzyści dla organizacji

 • Skuteczniejsze badanie potrzeb szkoleniowych pracowników
 • Lepsza współpraca trenera wewnętrznego z bezpośrednimi przełożonymi, kadrą zarządczą oraz innymi działami powiązanymi z biznesem
 • Proaktywna postawa trenera
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla trenerów wewnętrznych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje trenerskie
 • Dla trenerów, którzy chcą się przygotować na nowe wyzwania trenerskie, takie jak filmy edukacyjne, praca z kamerą itp.

Program szkolenia

Moduł I: Uczenie się osób dorosłych

 • Popularne i znane nam techniki zdobywania wiedzy.
 • Cztery główne style uczenia się osób dorosłych.
 • Dobranie metody pracy do preferencji każdego ze stylów.
 • Silne strony i czułe punkty reprezentantów każdego stylu.

Moduł rozpoczyna się autodiagnozą własnego stylu uczenia się. Następnie uczestnicy poznają cztery główne style uczenia się i ćwiczą dobieranie adekwatnych do nich narzędzi szkoleniowych. Poznają też zróżnicowane potrzeby uczestników oraz ich antypatie. Dzięki temu łatwiej mogą w przyszłości rozpoznać przyczynę słabnącego zaangażowania poszczególnych osób w danych etapach aktywności warsztatów lub zrozumieć wzrost zaangażowania niektórych osób w tych samych etapach.

Moduł II: Cykl Davida Kolba w nauczaniu osób dorosłych

 • Cztery etapy pracy z dorosłymi.
 • Dostosowanie stylów uczenia się do cyklu Kolba.
 • Zaprojektowanie fragmentu szkolenia zgodnie z poznanym cyklem.

Ten moduł to zapoznanie uczestników z kluczowym w obszarze trenerskim cyklem Kolba. Połączenie go ze stylami uczenia się osób dorosłych i zrozumienie jego następujących po sobie etapów. Uczestnicy samodzielnie projektują w tym module część warsztatu w oparciu przynajmniej o dwie fazy cyklu i w ujęciu realiów własnej pracy.

Moduł III: Prawa pamięci

 • Nasze sprawdzane z autopsji metody na zapamiętywanie.
 • Inteligencja płynna i krystaliczna, jako czynnik jednoczesnego wzrostu i spadku możliwości uczenia się osób dorosłych.
 • Popularne główne prawa pamięci.
 • Piramida pamięci.
 • Znalezienie miejsca na reguły zapamiętywania w naszych szkoleniach.

Uczestnicy uświadomią lub przypomną sobie główne prawa zapamiętywania, jednak w ujęciu realiów osób dorosłych. W tym module wzmacniana jest kompetencja efektywności projektowanych szkoleń w oparciu o właściwe ćwiczenia. Jej rezultatem jest zastosowanie wiedzy w praktyce. Dzięki znajomości technik zapamiętywania i utrwalania wiedzy, w przyszłości osoby szkolone przez uczestników warsztatu, mają szansę nie tylko na zdobycie wiedzy, ale i jej utrwalenie, a niejednokrotnie przećwiczenie nowych umiejętności. W efekcie trenerzy stają się bardziej skuteczni w swojej pracy.

Moduł IV: Fazy życia grupy

 • Bruce Tuckman i jego teoria faz życia grupy.
 • Zachowania uczestników szkoleń w każdej z faz.
 • Zachowania trenerskie wspierające grupę w danej fazie.
 • Zastosowanie adekwatnego stylu trenerskiego do etapu rozwoju grupy.

Na tym etapie szkolenia zostanie przekazana niezbędna wiedza na temat ewaluacji procesów grupowych wszędzie tam, gdzie w interakcji pojawiają się minimum dwie osoby. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać daną fazę życia grupy i wdrażać zachowania, których grupa najbardziej potrzebuje w tym właśnie momencie. Dzięki temu trener lepiej zrozumie etapy możliwego spadku zaangażowania osób przez siebie szkolonych, nie dopatrując się w nich zarzutów własnej niekompetencji. Jednocześnie stanie się wsparciem dla członków grupy i pomoże jej szybciej skoncentrować się na współdziałaniu i otwartości na eksperymentowanie.

Moduł V: Zaangażowanie i kompetencje uczestników szkoleń oraz ich potrzeby

 • Wahające się zaangażowanie uczestników szkoleń wraz ze wzrostem ich kompetencji.
 • Socjometria jako narzędzie do diagnozy poziomu zaangażowania, ale i efektywności procesu szkolenia.
 • Potrzeby uczestników w początkach, środkach i końcach warsztatów.
 • Różne rodzaje energetyków i lodołamaczy na różne okazje i z różnymi rezultatami.

Moduł piąty jest lubianym przez uczestników szkolenia etapem ze względu na jego zwiększoną energetyczność. Mowa w nim o podnoszeniu energii i przełamywaniu lodów, a tym samym okazja do przećwiczenia kilku z nich. Uczestnicy dążą dzięki temu do zwiększenia świadomości celu w tego typu aktywnościach. Dowiadują się, że nie tylko charakter ćwiczenia ma znaczenie, ale i pora dnia oraz intencje każdego z nich. W przyszłości pozwala im to odczarować złą sławę energetyków i używać ich wyłącznie zgodnie z potrzebą i w zgodzie z uczestnikami ich warsztatów. Sukces bowiem tkwi nie w mnogości narzędzi, a w umiejętności dobrania tych właściwych.

Podsumowanie

 • Przypomnienie chronologicznej zawartości warsztatu.
 • Domknięcie zaparkowanych wątków.
 • Osobisty krok w przyszłość, czyli stworzenia jasnego planu działania na najbliższy czas.

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!