Transakcje łańcuchowe w obrocie transgranicznym

O szkoleniu

Podczas szkolenia omawiamy m.in.: transakcje WDT i WNT, eksport i import towarów, transakcje łańcuchowe w podatku VAT, transakcje trójstronne w ramach UE, orzecznictwo TSUE, możliwe schematy transakcji łańcuchowych.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Wykładowca szczegółowo omówi i wyjaśni przepisy z zakresu transakcji łańcuchowych, w tym transakcji trójstronnych.
 • Przedstawimy orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które jest niezbędne dla zrozumienia treści przepisów.
 • Szkolenie, poza częścią teoretyczną, będzie koncentrowało się na zaprezentowaniu i omówieniu kilkudziesięciu możliwych schematów transakcji łańcuchowych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, jak również pracowników działów handlowych i zaopatrzenia zaangażowanych w przebieg takich transakcji.

Program szkolenia

 1. Transakcje WDT i WNT:
  • definicja WDT, warunki przedmiotowe i podmiotowe,
  • warunki stosowania stawki 0% przy WDT,
  • miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
  • WDT a dostawa towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca,
  • definicja WNT, warunki przedmiotowe i podmiotowe,
  • miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
    
 2. Eksport i import towarów:
  • pojęcie eksportu towarów, eksport bezpośredni i pośredni,
  • warunki stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów,
  • import towarów oraz miejsce świadczenia przy imporcie towarów.
    
 3. Transakcje łańcuchowe w podatku VAT:
  • kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa,
  • pojęcie dostawy ruchomej i nieruchomej,
  • zasady przyporządkowania transportu w dostawie łańcuchowej,
  • reguły Incoterms i ich wpływ na określenie miejsca świadczenia przy dostawie towarów,
  • orzecznictwo TSUE dotyczące transakcji łańcuchowych,
  • transakcje łańcuchowe lądowe i morskie na przykładach,
  • możliwość stosowania stawki 0% dla polskich dostawców w transakcjach WDT i eksporcie towarów.
    
 4. Transakcje trójstronne w ramach UE:
  • uproszczenia w stosowaniu transakcji łańcuchowych w ramach UE – transakcje trójstronne,
  • warunki występowania transakcji trójstronnych,
  • prawidłowe dokumentowanie uproszczonych transakcji trójstronnych, z uwzględnieniem treści wyroku TSUE Luxury Trust Automobil,
  • wykazywanie transakcji trójstronnych uproszczonych w ewidencji VAT oraz w informacji VAT-UE,
  • transakcje trójstronne a czterech kontrahentów w łańcuchu transakcji – uproszczenia wprowadzone od 2020 r.
    
 5. Dyskusja i pytania.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ekspert z zakresu podatku vat. Wieloletni pracownik izby skarbowej, pracownik naukowo-dydaktyczny katedry finansów publicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu podatków, a przede wszystkim podatku od towarów i usług. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, czy pracowników zajmujących się sprawami finansowymi. W czasie kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych szkolił pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych, jak również pracowników organów ochrony prawnej. Trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.

Uczestnik programów akcesyjnych organizowanych przez francuską Generalną Dyrekcję Podatków i administrację podatkową Szwecji. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego w wydawnictwach specjalistycznych, jak i również w prasie codziennej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platform Zoom

Rejestracja

790
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!