Transfer danych osobowych do USA

O szkoleniu

13 lipca 2023 r. Komisja Europejska wydała decyzję o adekwatności USA w ramach programu Data Privacy Framework. Na podstawie decyzji, w oparciu o art. 45 RODO, podmioty z Unii mogą przekazywać dane osobowe do jednostek w USA, które dokonały samocertyfikacji w ramach programu Data Privacy Framework. Dzięki tym zmianom znikają problemy związane z korzystaniem z usług amerykańskich dostawców, w tym usług analitycznych czy chmurowych. Na szkoleniu podsumuję najważniejsze konsekwencje wynikające z decyzji KE dla transatlantyckiego przekazywania danych osobowych.

Celem szkolenia jest pozyskanie aktualnej wiedzy na temat możliwości przekazywania danych z Unii do USA i obowiązków przekazującego dane, umiejętność dokonania oceny czy dochodzi do transferu danych osobowych.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do:

 • IOD,
 • specjalistów ds. ochrony danych osobowych,
 • prawników, radcowów prawnych, adwokatów,
 • compliance officerów,
 • specjalistów ds. compliance
 • specjalistów ds. marketingu, HR, IT, obsługi klienta, administracji zajmującej się ochroną danych osobowych.

Program szkolenia

 1. Co to jest transfer danych osobowych?
 2. Podstawy prawne przekazywania danych poza EOG.
 3. Różnice pomiędzy europejskim, a amerykańskim systemem ochrony danych na gruncie orzecznictwa TSUE.
 4. Konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Schrems II.
 5. Jak wykonać TIA (Transfer Impact Assessment)?
 6. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Data Privacy Framework.
 7. Transfery do USA po decyzji KE w sprawie DPF - obowiązki przekazującego dane.

Czas trwania

10.00 - 14.00

Prelegenci

Piotr Kalina

Radca prawny, partner w GRC Legal, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów prywatnych i publicznych oraz zarządzaniu zespołem i projektami. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, zagadnieniach e-commerce, prawie konsumenckim oraz marketingu. Rekomendowany prawnik w rankingu dziennika Rzeczpospolita 2023 w kategorii Ochrona prywatności i danych osobowych. Piotr Kalina pracuje z międzynarodowymi i krajowymi grupami kapitałowymi, w tym z branży handlowej i produkcyjnej, sieciami franczyzowymi oraz sklepami internetowymi. Doradzał w budowaniu modeli biznesowych dla największych platform, programów lojalnościowych oraz przełomowych rozwiązań sieci autonomicznych sklepów opartych o rozwiązania sztucznej inteligencji, a także nowoczesnych metod dystrybucji i sprzedaży towarów i usług. Piotr Kalina jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz wykładowcą na studiach podyplomowych i prelegentem na uznanych konferencjach branżowych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu danych osobowych w Polskiej Akademii Nauk oraz z zakresu prawa nowoczesnych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – w obu przypadkach z wynikiem bardzo dobrym.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena promocyjna
zgłoszenia min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!