Transgraniczne przemieszczanie odpadów

O szkoleniu

Jeśli Twoja firma planuje wejść na rynek międzynarodowy w zakresie obrotu odpadami lub już w nim uczestniczy – i chcesz zadbać o to, aby nie naruszała przepisów w tym zakresie, czym mogłaby narazić się na sankcje prawne i finansowe oraz pogorszenie wizerunku – to szkolenie jest dla Ciebie.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

 

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • Firmy wywożące lub przywożące odpady do Polski lub zainteresowane tą dzielnością
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska / specjaliści ds. ochrony środowiska
 • Osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami / specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • Sprzedawcy, pośrednicy w obrocie odpadami i surowcami wtórnymi
 • Firmy transportujące odpady
 • Pełnomocnicy i konsultanci w zakresie ochrony środowiska
 • Wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką

Program szkolenia

Program szkolenia:

 • Wstęp (przedstawienie się, zebranie oczekiwań, prezentacja programu)
 • Wprowadzenie merytoryczne
  • Podstawowe akty prawne na poziomie globalnym, europejskim i krajowym
  • Podstawowe definicje
  • Podmioty biorące udział w transgranicznym przemieszczaniu odpadów oraz organy nadzoru
  • Klasyfikacja odpadów (kody odpadów, lista zielona i bursztynowa)
  • Procesy odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania
 • Zasady i obowiązki
  • Wymogi dla transportu odpadów
  • Zasady transgranicznego przemieszczania odpadów w obrębie Wspólnoty Europejskiej i poza jej obszar
  • Procedura informowania dla odpadów z listy zielonej (np. tworzywa sztuczne, złom, sztuczka szklana, makulatura, opony)
  • Procedura uprzedniego zgłoszenia i zgody z listy bursztynowej (odpady niebezpieczne, pojazdy, tworzywa sztuczne, zmieszane odpady komunalne )
  • Gwarancje finansowe i niefinansowe
  • Sprzeciw wobec planowanego międzynarodowego przemieszczenia odpadów
  • BDO – wpis do rejestru i prowadzenie ewidencji odpadów
  • SENT – rejestracja, zgłoszenia i wypełnianie formularzy
  • Sprawozdawczość do GIOŚ
 • Kontrole i odpowiedzialność karna w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów
  • Czym jest nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów
  • Kontrole transgraniczne przemieszczanie odpadów
  • Postępowanie w przypadku stwierdzenia nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów i zwrot odpadów
  • Konsekwencje naruszenia przepisów – sankcje karne
 • Perspektywy zmian w przepisach dotyczących TPO w świetle planowanych przepisów UE
 • Zakończenie: sesja pytania i odpowiedzi, analiza przypadków, podsumowanie

Czas trwania

Godziny szkolenia:

 • 8.15-15.00

Prelegenci

Jacek Zatoński - Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, w tym śladu węglowego.
Posiada wiedzę ekspercką m.in. w dziedzinach: obliczania śladu węglowego, zmian klimatu, gospodarki odpadami, ekoinnowacji, geograficznych systemów informacyjnych (mapy, analizy przestrzenne), systemów zarządzania środowiskowego, społecznej odpowiedzialności biznesu i BHP.
Absolwent Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym samym wydziale uzyskał również tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie geografii.
Od 2006 roku aktywny zawodowo w branży ochrony środowiska. Obejmował stanowiska związane z pracami laboratoryjnymi, geologicznymi, opracowaniami dokumentacji przyrodniczej i dokumentów strategicznych dla gmin, analizami GIS, obsługą firm, wolontariatem pracowniczym itp. Dzięki pracy na różnych stanowiskach oraz współpracy zarówno z biznesem, administracją jak i organizacjami pozarządowymi posiada szeroką wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Od 2008 roku zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony środowiska (ponad 4000 godzin szkoleniowych). Przeszedł roczne szkolenie trenerskie Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (160 godz.). W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na interakcje uczestników, specjalizuje się także w grach symulacyjnych, które sam tworzy.

 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting

Rejestracja

Cena podstawowa
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w wydarzeniu i zobowiązania do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
2. Opłata realizowana jest przelewem na wskazane na fakturze pro forma konto bankowe.
Fakturę pro forma przekażemy zgłaszającemu mailowo na 7 dni przed datą wydarzenia.
3. Płatność z tytułu uczestnictwa w wydarzeniu wymagana jest przed wydarzeniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki. Prosimy o odpowiednią adnotację w polu uwagi podczas
wypełniania formularza zgłoszenia.
4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
5. Brak udziału w wydarzeniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku
zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
6. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego wydarzenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze wydarzenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
7. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie wydarzenia, a także zmiany terminu i miejsca wydarzenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji wydarzenia.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych!

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
 • Ulica i nr: Krasińskiego 13
 • Kod pocztowy: 40-019
 • Miejscowość: Katowice
 • Numer NIP: 9542299856

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
40-019 Katowice, Polska Krasińskiego 13

Organizator

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
40-019 Katowice, Polska
Krasińskiego 13
woj. śląskie
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji od ponad 30 lat działa na rzecz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Namawiamy do podejmowania działań z tego zakresu i udowadniamy, że działania takie mogą przynieść firmom wy...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!