Transport drogowy krajowy i międzynarodowy – umowy, ubezpieczenia, dochodzenie roszczeń (Prawo przewozowe, Konwencja CMR)

O szkoleniu

Cele szkolenia:

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników na temat:

 • prawa regulującego przewozy drogowe krajowe i międzynarodowe oraz umowę spedycji
 • ważnego dokumentu, jakim jest drogowy list przewozowy
 • zabezpieczenia swoich interesów w stosunku do spedytora i przewoźnika drogowego
 • procedur reklamacyjnych
Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie będzie pomocne w zdobyciu praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • prawidłowego wyboru spedytora i przewoźnika drogowego
 • posługiwania się dokumentami stosowanymi w transporcie drogowym
 • zachowania się w przypadku ubytku, uszkodzenia, utraty towaru czy opóźnienia w dostawie w czasie transportu drogowego
Kto powinien wziąć udział?
 • osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży
 • pracownicy firm przewozowych w transporcie drogowym
 • pracownicy firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym

Program szkolenia

 1. Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora
 • czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu
 • zakres odpowiedzialności spedytora
 • najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji, uwaga na „dziwne klauzule” i kary umowne (omówienie przypadków)
 • skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem
 • czego klient ma prawo wymagać od spedytora, a czego raczej nie
 • czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił przewoźnikowi
 • instrukcja wysyłkowa, ważne narzędzie pracy spedytora
 • reklamacje z tytułu umowy spedycji, kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik
 • problem fałszywych przewoźników i podwykonawców – procedury zaradcze
 1. Ubezpieczenia
 • OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika, a nie ładunek
 • można mieć rację, ale nie mieć pieniędzy
 • zakres ubezpieczenia CARGO
 • czy CARGO zapłaci, gdy przewoźnik odpowiada za szkodę
 • co obowiązkowo należy sprawdzić w ubezpieczeniu przewoźnika (a z reguły tego nie robi)
 1. Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów w transporcie krajowym i międzynarodowym (Prawo przewozowe, Konwencja CMR)
 • podstawy prawne
 • zakres odpowiedzialności przewoźnika
 • ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika co do wysokości odszkodowania w przewozach międzynarodowych
 • przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w towarze w czasie przewozu międzynarodowego
 • niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron), np. w Konwencji CMR kary umowne za opóźnienie w dostawie nie maja mocy prawnej
 • kto ma obowiązek załadować, rozładować towar, kto ma mocować towar na pojeździe – podstawy prawne
 • umowa to podstawa, a list przewozowy jest dowodem tej umowy
 • najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych
 • zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych
 • najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych
 • postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca
 • procedury reklamacyjne: Konwencja CMR, Prawo przewozowe (znaczące różnice)
 1. Pytania, dyskusja, podsumowanie szkolenia

 

Czas trwania

godz. 10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Niezależny ekspert w zakresie spedycji międzynarodowej i transportu, konsultant i trener. Doświadczenie zdobył pracując dla wielu polskich i zagranicznych spedytorów, m.in. w Zarządzie Portu Gdynia, C.Hartwig Warszawa, a także jako przedstawiciel na Polskę koncernu logistycznego Geologistics Corp.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył wiele szkoleń i kursów min. we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Szkolenia, które prowadzi, są bardzo wysoko oceniane przez słuchaczy. Uczestnicy cenią sobie żywy sposób prowadzenia zajęć, szeroką wiedzę i doświadczenie trenera, a także gotowość do udzielania odpowiedzi na pytania. Podczas zajęć wykładowca przekazuje liczne wskazówki praktyczne w oparciu o własne doświadczenia zawodowe, a także podaje przykłady rozwiązań do zastosowania.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena 1
1 790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!