Trening umiejętności społecznych

O szkoleniu

Poprawa funkcjonowania dzieci w sytuacjach społecznych. Zmiana niepożądanych  zachowań na akceptowane społecznie.

Dlaczego warto wziąć udział?

Wszystkie osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu, zgodnego z wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymają także Certyfikat Trenera TUS Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, potwierdzający zdobycie umiejętności  do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych (w tym ADHD), dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dla dzieci ze spektrum autyzmu. Rozporządzenie to bardzo dokładnie określa wymagane wykształcenie i tylko połączenie tych kwalifikacji ze zdobytą wiedzą na szkoleniu pozwoli Państwu używać zdobytych u nas umiejętności. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych socjoterapeutów i terapeutów posiadających wieloletnią praktykę kliniczną w prowadzeniu grup. Nauczycieli akademickich studiów podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie.

Kto powinien wziąć udział?
 • nauczyciele
 • pedagodzy
 • psycholodzy
 • terapeuci pedagogiczni
 • wychowawcy (także świetlic terapeutycznych)
 • opiekunowie
 • rodzice oraz wszystkie inne osoby pracujące z dziećmi z trudnościami w obszarze komunikacji społecznej

Program szkolenia

Ramowy program:

 • Kompendium trenera TUS – trening  kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia zajęć grupowych TUS.
 • Trening kształcący zdolności w zakresie kompetencji społecznych, tym samym podnoszący i kształcący umiejętności interpersonalne.
 • Warsztat zwiększający umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Trening modelujący zachowania w granicach akceptowanych społecznie oraz eliminujący m.in. zachowania agresywne i przemocowe.
 • Rozpoznawanie, świadomość własnych uczuć, emocji, umiejętne wyrażanie  w szczególności w sytuacjach poza strefą komfortu.
 • Konstruktywne sposoby radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.
 • Warsztat podstawowych umiejętności i kompetencji z zakresu rozwoju emocjonalnego i społecznego.

I.Warsztat trenera TUS. Umiejętności praktyczne.

Anna Wielgo - piątek - 14:00- 21:00, 8 godzin dydaktycznych:

 • procedury
 • specyfika, metody i formy pracy z grupą
 • umiejętności społeczne trenowane podczas zajęć
 • dynamika grupy
 • TUS w praktyce - warsztaty

II. Komunikacja interpersonalna i zajęcia warsztatowe z elementami Treningu Zastępowania Agresji Art.

Anna Wielgo -  sobota - 09:00-18:20, 11 godzin  dydaktycznych:

 • poziomy komunikacji
 • mowa ciała
 • asertywność
 • zarządzanie stresem
 • alternatywy wobec agresywnych sposobów zachowania i umiejętność ich stosowania (w tym radzenie sobie ze złością, nadpobudliwością)
 • praca nad własną impulsywnością - radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • rozwój myślenia moralnego, społecznego

III.Kształtowanie umiejętności społecznych w tym komunikacyjnych ucznia ze spektrum autyzmu.

Artur Terpiłowski - niedziela - 09:00-19:00, 12 godzin dydaktycznych:

 • specyfika Treningu Umiejętności Społecznych ucznia ze spektrum autyzmu
 • wzmacnianie zachowań pożądanych w trakcie treningu
 • strategie postępowania wobec zachowań niepożądanych w trakcie TUS

Czas trwania

02.12.2022: 14:00 - 21:00 03.12.2022: 09:00 - 18:20 04.12.2022: 09:00 - 19:00

Prelegenci

Anna Wielgo - pedagog specjalny, trener biznesu i TZA Art. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności miękkich, kompetencji wychowawczych. Nauczyciel akademicki z zakresu nauk pedagogicznych. 

Artur Terpiłowski - pedagog, oligofrenopedagog, edukator i terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju, terapeuta integracji sensorycznej.  

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

02-625 Warszawa

Woronicza 15/100

woj. mazowieckie

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

02-625 Warszawa

Woronicza 15/100

woj. mazowieckie

Rejestracja

szkolenie stacjonarne
za osobę
980
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
02-625 Warszawa
Woronicza 15/100
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
02-625 Warszawa Woronicza 15/100
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!