Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/triz-podstawy-metodologii-w-oparciu-o-model-oxford-creativity-69098-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12Termin szkolenia
18-19 listopada 2019r., Kraków - Hotel Best Western Premier****


Opis i cele szkolenia
TRIZ (Teoria Wynalazczego Rozwiązywania Problemów) jest metodą z obszaru problem-solving. Podejmuje „nierozwiązywalne” problemy, ponieważ TRIZ skonstruowany jest tak, iż dosłownie napędza się faktycznymi sprzecznościami. Daje nam możliwość nauczenia się bycia innowacyjnym, odkrycia i rozwinięcia własnej kreatywności. Wspiera rozwój procesów, produktów i usług. Prognozuje przyszłe technologie – ostatecznie oszczędza czas, pieniądze i zwiększa też przychody.
TRIZ to zbiór narzędzi, które w naszych dwudniowych zajęciach opanowujemy warsztatowo. Niezależnie od zawartych w materiałach studium przypadków i licznych przykładów – zawsze podejmujemy problemy i tematy ze strony Klienta. W ten sposób warsztat promuje postawy kreatywne w rozwiązywaniu problemów zarówno technicznych, jak i biznesowych. Niesamowitym jest to, iż dosłownie na każdym spotkaniu TRIZ uzyskujemy rozwiązania, które jak najbardziej można przeanalizować pod kątem opatentowania.
Nasz warsztat nie stawia TRIZ ponad innymi metodami problem solving, a raczej promuję synergię metod. Na naszym spotkaniu zrozumiesz, jak umieścić TRIZ wewnątrz większej „skrzynki narzędziowej” np. QFD, RCA, 5W, 5W+1H, 8D. Inaczej mówiąc zrozumiemy wzajemne uzupełnianie się wspomnianych metod.

Korzyści dla uczestników
• uzyskanie faktycznych rozwiązań problemów – innowacji,
• przekazanie do użytku macierzy 39’u sprzeczności technicznych TRIZ, jak i 40’u zwizualizowanych zasad realizacji procesu inwencji wraz z przykładami,
• nauczenie się skutecznych zasad i metod podnoszących osobistą kreatywność i innowacyjność,
• zrozumienie na przykładach – zalet i słabości TRIZ w odniesieniu do innych metod problem solving,
• podniesienie wydajności, osobistej motywacji, jak i satysfakcji z pracy,
• postrzeganie sprzeczności, jako okazji do innowacji, a nie jako zagrożenia – identyfikacja problemów i definiujących je sprzeczności,
• użycie metod heurystycznych w problem solving.

Metody szkolenia
• przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
• oparcie szkolenia o ciągły warsztat i wykłady wprowadzające,
• stosowanie "nieksiążkowych" przykładów,
• większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest na tablecie, co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, uzyskane tak pliki udostępniane są do pobrania z internetu,
• zajęcia prowadzone są metodą coaching’u - trener zadaje wiele pytań dotyczących opinii i refleksji uczestników, co do pomysłów/usprawnień możliwych do wdrożenia we własnej pracy.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Dzień I
1. Wprowadzenie i podstawy metodyki TRIZ:
• omówienie agendy spotkania,
• przyczyny i historia powstania – Genrich Altshuller,
• przegląd większości narzędzi TRIZ – cele użycia, wzajemne zależności,
• firmy stosujące metody TRIZ, typowe obszary zastosowania.

2. Ewolucja czyli analiza trendów rozwoju produktów – przewidywanie przyszłych technologii, samych produktów, jak i usług:
• przykłady w procesie ewolucji rozwiązań.

3. Motywacja, postawy i metody wsparcia rozwoju indywidualnej kreatywności:
• przyczyny blokowania kreatywności,
• właściwa komunikacja i stosowanie języka/mowy dla wsparcia kreatywności,
• rozszerzenie swojej „ramki czasu”, czyli nie tylko - „tu i teraz”,
• techniki podnoszące kreatywność.

4. Idealne rozwiązanie końcowe:
• czym jest Ideal Final Result (IFR) i analogie do Ideal State w Lean Management,
• wejście w proces innowacyjnych poprzez zdefiniowanie finalnego idealnego rozwiązania, a nie pierwszego „niemożliwego” kroku.

5. Trzy główne podstawy TRIZ:
• uogólnienie i poszukiwanie analogii do istniejących już rozwiązań – „most TRIZ”,
• identyfikacja sprzeczności technicznej lub fizycznej (4’y metody rozwiązywania sprzeczności fizycznych),
• 39 rodzajów sprzeczności technicznych i 40 metod ich rozwiązywania.

Dzień II
1. Studium przypadków i praca z macierzą 39 sprzeczności technicznych dla generowania kreatywnych rozwiązań problemów – praca również na przykładach z firmy Klienta – warsztat.

2. Analiza funkcyjna czyli „trimming”, zidentyfikowane interakcje, jako źródło potencjalnych rozwiązań - warsztat.

3. Metoda dziewięciu okien/pudełek czyli dostrzeganie w „uncertainties” – możliwości, a nie tylko zagrożeń – warsztat.

4. Metoda małych mądrych ludzików czyli Smart Little People (SLP) – warsztat.

5. Metoda Root Conflict Analysis (RCA+) – ćwiczenie.

6. ARIZ-85C czyli Algorithm of Inventive Problem Solving – ćwiczenie:
• opanowanie wybranych kroków ARIZ.

7. Synergia z innymi metodami problem solving:
• QFD – Quality Function Deployment,
• wybrane metody heurystyczne,
• 5W,
• 5W+1H,
• RCA w formie Ishikavy,
• 8D,
• Spaghetti diagram.

8. Zakończenie zajęć:
• podsumowanie i follow-up (praca domowa),
• zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,
• ankiety i sesja ocen.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1440 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity