Trudne rozmowy menedżerskie

O szkoleniu

Trening dla liderów chcących wzmocnić swoją efektywność poprzez mocniejsze zaangażowanie pracowników w orientację na realizację celów. W trakcie treningu pracujemy nad nazwaniem i operacjonalizacją zasad udzielania informacji zwrotnej i stopniowaniem interwencji szefowskich. Zastanawiamy się nad doborem właściwego narzędzia do konkretnej sytuacji oraz ćwiczymy skuteczne algorytmy konstruktywnej krytyki, rozmowy korygującej i dyscyplinującej. To duże wyzwanie, dlatego ważnym aspektem treningu jest wyposażenie uczestników w wiedzę o psychologicznych mechanizmach obronnych, aby prowadzenie tych rozmów miało efekt korygujący i budujący dobrą relację między liderem a pracownikiem.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika:

 • Wypracowanie zasad udzielania informacji zwrotnej w płaszczyźnie korygującej
 • Wprowadzenie zasady stopniowania interwencji szefowskich
 • Wzmocnienie umiejętności egzekwowania realizacji celów i zadań
 • Przepracowanie algorytmów i trening konstruktywnej krytyki, rozmowy korygującej i rozmowy dyscyplinującej

Korzyści dla organizacji:

 • Wzmocnienie efektywności pracy liderów
 • Uprawdopodobnienie osiągania zakładanych celów i zadań
 • Wdrożenie zasady interweniowania w sytuacjach, kiedy określone zadania lub realizacja celów jest zagrożone – czyli przed faktem
 • Wzmocnienie postawy interwencyjnej liderów i reagowania w przypadku zagrożenia realizacji celów firmy
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla menedżerów zarządzających zespołami
 • Dla każdego, kto chce zwiększyć swoje umiejętności w zakresie przeprowadzania trudnych rozmów z pracownikami
 • Dla osób, które chcą podnieść efektywność swoich zespołów

Program szkolenia

Gra symulacyjna „Moc słów”

 • Ta gra symulacyjna daje uczestnikom możliwość poznania i nazwania kluczowych zasady udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych i sprawdzenia w praktyce, jak dzięki konstruktywnej informacji można wzmacniać efektywność lidera. Uczestnicy dodatkowo zwiększają swoją uważność na emocjonalne i psychologiczne aspekty prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Gra daje okazję do wielu interakcji między uczestnikami. W indywidualnych rozmowach każdy ma okazję udzielać i otrzymywać informacje zwrotne. Dodatkowo gra umożliwia obserwację i omówienie odczuć oraz reakcji, które towarzyszą odbieraniu informacji zwrotnych.
 • Refleksje i wnioski po grze
 • Praktyczne wypracowanie zasad udzielania informacji zwrotnych do pracy lidera

Zasady egzekwowania i dyscyplinowania pracowników

 • Pułapki egzekwowania – najczęstsze błędy w prowadzeniu rozmów korygujących
 • Co oznacza zasada stopniowania interwencji szefowskich?
 • Dostosowanie interwencji do sytuacji – praktyczne założenia
 • Różnice między egzekwowaniem a dyscyplinowaniem
 • Warsztat praktyczny – symptomy sytuacyjne wymagające interwencji szefa
 • Narzędzia analizy stopnia realizacji celów – przykłady praktyczne
 • Kiedy interweniować? – zasady i praktyczne przykłady

Konstruktywna krytyka

 • Różnice między oceną, opinią a osądem przy rozmowach korygujących
 • Scena diagnostyczna na forum + wnioski
 • Algorytm konstruktywnej krytyki – analiza
 • Dobre praktyki w udzielaniu konstruktywnej krytyki
 • Trening konstruktywnej krytyki + praktyczny feedback

Rozmowa korygująca

 • Założenia i cele rozmowy korygującej
 • Przygotowanie do rozmowy i planowanie naprawcze
 • Algorytm rozmowy korygującej – analiza
 • Dobre praktyki w prowadzeniu rozmów korygujących
 • Trening praktyczny rozmowy korygującej + praktyczny feedback

Rozmowa dyscyplinująca

 • Założenia i cele rozmowy dyscyplinującej
 • Specjalne warunki do prowadzenia rozmów dyscyplinujących
 • Algorytm rozmowy dyscyplinującej – analiza
 • Dobre praktyki prowadzenia rozmów dyscyplinujących
 • Trening praktyczny rozmowy dyscyplinującej + praktyczny feedback

Poligon treningowy

 • Każdy z uczestników trenuje wybrane przez siebie narzędzia, pracując na przykładach (np. trudnych sytuacjach) ze swoich doświadczeń. Każdy otrzymuje także wielopłaszczyznowy feedback od trenera i uczestników szkolenia, który dodatkowo pozwala dopracować stosowane algorytmy rozmów dla swojej specyfiki pracy.

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!