Umowa najmu komercyjnego - kluczowe zapisy, zabezpieczenia, negocjacje

O szkoleniu

Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę oraz zapoznać się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami problemów pojawiających się w praktyce.

W trakcie zajęć omówimy najważniejsze zagadnienia, których znajomość jest niezbędna przy zarządzaniu najmem komercyjnym. W szczególności trener udzieli odpowiedzi na pytania:

 • Jakie zagadnienia należą do najczęstszych kwestii spornych i jak sobie z nimi radzić?
 • Które elementy umów powodują najwięcej problemów?
 • Jak powinny być prowadzone rozliczenia między stronami?
 • Dlaczego warto jasno określać zasady obciążania opłatami eksploatacyjnymi?
 • Jakie są najbardziej optymalne formy stosowanych zabezpieczeń?
 • Jak sprawnie postępować z zaległościami?
 • Jak skutecznie zabezpieczyć należyte wykonanie umowy?
 • Na szkoleniu poruszymy również kwestie związane z aktualną sytuacją na rynku nieruchomości komercyjnych w związku z pandemią. Czy i jakie są możliwości renegocjacji warunków umownych, zmiany / rozwiązania umowy.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • systematyzacja wiedzy z zakresu najmu komercyjnego,
 • przygotowanie do samodzielnego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi,
 • udoskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia umów handlowych, w tym w szczególności umowy najmu,
 • utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez analizę konkretnych przypadków oraz zagadnienia problemowe,
 • dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii,
 • omówienie planowanych zmian w prawie, aby uczestnicy wiedzieli czego mogą się w najbliższej przyszłości spodziewać.
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno osoby rozpoczynające pracę przy najmie komercyjnym, jak i doświadczonych specjalistów.

Program szkolenia

Uregulowania prawne najmu.

 1. Jakie ustawy regulują najem nieruchomości?
 2. Czym różni się umowa najmu od umowy dzierżawy?
 3. Umowa najmu a umowa pre-lease.
   

Charakterystyka kluczowych zapisów umowy najmu komercyjnego.

 1. Na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu umów?
 2. Jak prawidłowo zidentyfikować podmiot z którym zawieramy umowę?
 3. Pełnomocnictwa – kto może udzielać i w jakiej formie?
 4. Jakie oświadczenia powinniśmy zawrzeć w umowie i jakie są ich konsekwencje?
 5. Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety).
 6. Zakres dopuszczalnej działalności najemcy.
 7. Czy regulamin wewnętrzny może stać się częścią umowy?
 8. Jak ustalić zasady określania czynszu i możliwość jego waloryzacji?
 9. Czynsze od obrotów – czy to już standard?
 10. W jakim najszerszym zakresie wynajmujący może wyłączyć swoją odpowiedzialność?
 11. Zastrzeżenie w trakcie obowiązywania umowy najmu dokonywania zmian budowlanych zmieniających kształt, powierzchnie, położenia nieruchomości.
 12. W jakim zakresie wynajmujący może ingerować w prace prowadzone na wynajmowanej nieruchomości?
 13. Na jak długo można zawrzeć umowę?
 14. Czy wynajmujący może zakazać sprzedaży przedsiębiorstwa?
 15. Czy wynajmujący może zakazać podnajmu?
 16. Kiedy będzie możliwe rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?
 17. Jak prawidłowo formułować i naliczać kary umowne?
 18. Czy poza karą umowną można dochodzić dodatkowego odszkodowania?
 19. Jakich klauzul unikać?
 20. Jakie są najbardziej optymalne formy zabezpieczenia płatności?
 21. Jak prawidłowo naliczać odsetki od nieterminowych płatności?
 22. Czy wynajmujący może sobie zastrzec możliwość odcięcia mediów?
 23. Czy można przymusić wynajmującego do współpracy?
 24. Jak prawidłowo obliczać terminy umowne?
 25. Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy.
 26. Kaucje i rozliczenie po zakończeniu najmu.
 27. Specyfika tłumaczenia postanowień w umowach dwu- i wielojęzycznych.
 28. Rozliczanie opłat eksploatacyjnych.
 29. Windykacja przedsądowa i sądowa należności z umowy najmu.
   

Negocjacje umowy najmu.

 1. Jak zabezpieczyć poufność przekazywanych danych i rokowań?
 2. Co oznacza ofertowy tryb zawarcia umowy?
 3. Czy warto załączać oznaczenia nieruchomości na mapach i planach?
 4. Opis stanu technicznego lokalu wraz z przyłączami.
 5. Dlaczego umowę najmu warto zawrzeć z datą pewną?
 6. Kiedy i w jaki sposób powinno nastąpić wydanie przedmiotu najmu?
 7. Kiedy można się uchylić od umowy najmu z powodu wady oświadczenia woli?
 8. Jakie załączniki powinny znaleźć się w umowie najmu?
   

Podsumowanie szkolenia, pytania, wyjaśnienie wątpliwość, dyskusja.

Czas trwania

I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00-15:00

Prelegenci

Ekspert w zakresie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości. Prawnik, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych, reprezentuje firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy, prowadzi liczne szkolenia.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!