Umowy bez tajemnic - skuteczne zawieranie umów

O szkoleniu

Pisemne umowy to ważny element transakcji pomiędzy stronami. Pomagają zapobiegać konfliktom – jednak w przypadku sporu sądowego tylko poprawnie zawarta umowa wywoła przewidziane nią skutki prawne. Poprawni zawarta, to znaczy: sporządzona w odpowiedniej formie, odpowiednio wypełniona i skutecznie podpisana, zarówno we właściwy sposób, jak i przez właściwą osobę. Właśnie wiedzę na temat tych elementów przedstawi prowadząca – posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy w wymiarze sprawiedliwości, orzekająca na co dzień w cywilnych postępowaniach upominawczych i klauzulowych.

Szkolenie nie wymaga posiadania wykształcenia prawniczego - w sposób zwięzły, a jednocześnie w przyjaznej, zrozumiałej formie przedstawi najważniejsze przepisy związane z poprawnym opisywaniem stron umowy, formami zawierania umów, rodzajami podpisów, badaniem pełnomocnictw oraz ustalaniem właściwej reprezentacji osób prawnych. Są to niezbędne elementy, w których wymagane jest działanie zgodne z prawem - również w przypadku pracy na wzorach i szablonach umów. Tylko prawidłowo uzupełniona i skutecznie zawarta umowa pozwoli uniknąć problemów przy ewentualnym skierowaniu sprawy na drogę sądową. Zaprezentowany materiał pozwoli usystematyzować wiedzę w tym zakresie, aby poprawnie i skutecznie zawierać umowy z różnymi rodzajami podmiotów – zarówno z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, jak i ze spółkami czy instytucjami samorządowymi oraz państwowymi. W efekcie przeprowadzonego szkolenia uzyska się m.in. umiejętność: - sprawdzenia, kto powinien działać w imieniu spółki lub podmiotu publicznego - wyszukiwania potrzebnych informacji w CEIDG oraz rejestrze KRS - oceny zakresu przedstawionego pełnomocnictwa, a uczestnikom przedstawione zostaną najważniejsze wymogi prawne dotyczące tego, jak poprawnie i skutecznie zawierać umowy – w szczególności na odległość, poprzez wymianę pism pocztą lub przez Internet.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dla każdego, kto zawiera umowy w obrocie profesjonalnym. Kierowane jest do osób bez wykształcenia prawnego, również tych, które na co dzień pracują na wzorach umów, dla pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za przygotowywanie umów oraz młodszych specjalistów do spraw umów/kontraktów czy asystentów biurowo-administracyjnych, uczestniczących w obsłudze kontraktów. Pomocne będzie również dla osób zajmujących się dokumentacją w przedsiębiorstwach i instytucjach, sprawdzających prawidłowość zawarcia przedstawianych im umów cywilnoprawnych. Pozwoli usystematyzować wiedzę z zakresu tworzenia i zawierania umów również osobom zajmującym się asystą biurową (także wirtualną) oraz pracownikom biurowym działów prawnych, którzy chcieliby podsumowania tematów takich jak formy umów, rodzaje podpisów, sposoby zawierania umów na odległość, typy pełnomocnictw, sposoby ustalania, czy druga strona umowy ma osobowość prawną, w ilu egzemplarzach powinno się zawierać umowy. Docenią je także osoby prowadzące własną działalność oraz przedstawiciele kadry zarządzającej – którzy po uzyskaniu kompleksowego podsumowania przepisów dotyczących umów cywilnoprawnych będą mogli uważniej przyjrzeć się procesom w swoim miejscu pracy oraz krytycznie ocenić istniejące formularze i wzory umów pod kątem obowiązujących przepisów.

Program szkolenia

 1. Umowy cywilnoprawne – podstawowe informacje.
 2. Formy zawierana umów
  • umowa ustna
  • formy szczególne
  • czy umowę można zawrzeć mailowo
  • skan podpisanej umowy – czy to ma sens
 3. Strony umowy – kogo wpisać w umowę, jeśli zawieramy ją z:
  • osobą prowadzącą jednoosobową działalność prawną
  • spółką cywilną
  • szkołami, szpitalami, urzędami – czyli o osobowości prawnej.
 4. Prawidłowa reprezentacja stron umowy w przypadku podpisywania umów z
  • spółkami handlowymi
  • z instytucjami państwowymi
  • z samorządem
 5. Pełnomocnictwa
  • rodzaje pełnomocnictw – szczególne, rodzajowe, ogólne
  • forma pełnomocnictwa
  • prokura
  • pełnomocnictwo procesowe
 6. Podpisy
  • Czytelny czy nieczytelny
  • Podpis a parafka
  • Podpis elektroniczny
  • Podpisanie przez ePUAP
 7. Ile egzemplarzy umowy należy sporządzić.
 8. Niezbędne elementy umowy – skąd je wziąć?
 9. Klauzule umowne, które są całkowicie zbędne.

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

Karina Kunc-Urbańczyk

Doktor nauk prawnych, specjalistka z zakresu prawa mediów społecznościowych. Autorka publikacji naukowych oraz prelegentka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu postępowania cywilnego oraz prawa autorskiego (m.in. na temat e-sportu, sztucznej inteligencji i granic dozwolonego użytku utworów w Internecie).
Autorka modułów o prawie autorskim w kursie online „Przystanek: TikTok dla biznesu”, podręczniku prawnym dla młodzieży „Apteczka prawna: Lex bez łez” (wyd. PWN) oraz tematycznej audycji radiowej dla studentów Politechniki Gliwickiej „Nieznajomość prawa szkodzi”.
Absolwentka Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, od 10 lat zawodowo związana z wymiarem sprawiedliwości, obecnie z wydziałem cywilnym Sądu Rejonowego w Zabrzu. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego i własności intelektualnej oraz wspiera przedsiębiorców w zespole „Prawo Małego Biznesu”.
Hobbystycznie edukuje w temacie praw autorskich w mediach społecznościowych, działając pod marką PrawoWita. Na swoich profilach społecznościowych podpowiada, jak legalnie tworzyć i promować się w Internecie.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!