Umowy budowlane w praktyce

O szkoleniu

PRAWO

,,Sprawne przeprowadzenie inwestycji budowlanej wymaga nie tylko świetnej znajomości Ustawy Prawo Budowlane ale również dobrze spisanej umowy pomiędzy inwestorem a zamawiającym. Niezbędne jest bowiem, aby w toku procesu Inwestor dopełnił wszelkich formalności.”

Praktyczne warsztaty, na które Państwa zapraszamy już 28 i 29 listopada, przygotowaliśmy z myślą o osobach przygotowujących i nadzorujących prowadzenie inwestycji budowlanych, a także osobach weryfikujących prawidłowość dokumentacji.

Krok po kroku zostaną omówione najważniejsze aspekty dotyczące całego procesu inwestycji budowlanych, tak aby rozwiać jak najwięcej wątpliwości związanych z tym jakże ciekawym, lecz skomplikowanym procesem.

Szkolenie, dzięki formie warsztatowej w kameralnej grupie, pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie obowiązujących przepisów oraz zastosowanie ich w praktyce.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną przy przygotowywaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów o roboty budowlane,
 • Poznasz kontrowersyjne postanowienia umów o roboty budowlane najczęściej pojawiające się w praktyce, a także sformułowania zapisów umownych korzystne dla inwestora/ wykonawcy/ podwykonawców, wraz ze wskazaniem jakie rodzą one ryzyko prawne dla drugiej strony,
 • Poznasz najważniejsze zasady dochodzenia roszczeń z takich umów, w przypadku ich naruszenia przez drugą stronę.
Kto powinien wziąć udział?
 • uczestnicy procesu inwestycyjnego po stronie inwestora
 • wykonawcy
 • przedstawiciele podwykonawców
 • osoby zaangażowane w proces przygotowywania, negocjowania, zawierania i realizacji umowy o roboty budowlane

Program szkolenia

DZIEŃ 1

8.45 – 9.00 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00        rozpoczęcie szkolenia

PROCES INWESTYCJI BUDOWLANYCH KROK PO KROKU

 • Etapy realizacji inwestycji na gruncie prawnym
 • Unormowania administracyjne (Prawo Budowlane) a normy kontraktowe (Kodeks Cywilny)
 • Formy realizacji kontraktów budowlanych – Generalne Wykonawstwo a Zaprojektuj i Wybuduj
 • Wzorce umów o roboty budowlane w obrocie – FIDIC, VOB, wzór UZP

UMOWY BUDOWLANE 

 • Jak doprecyzować strony w umowie?
 • Kwestia reprezentacji przy zawieraniu umowy i w toku realizacji umowy
 • Schematy budowania prawidłowej umowy
 • Określenie przedmiotu umowy – najczęstszy przedmiot sporów w toku realizacji

BEZPIECZNA UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE – KLUCZOWE POSTANOWIENIA UMOWNE

 • 647 k.c. jako norma bezwzględnie obowiązująca (ius cogens) i konsekwencje takiego uksztaltowania
 • Wynagrodzenie a waloryzacja
 • Jakie terminy płatności powinny być zawarte w umowie?
 • Zobowiązania po stronie Inwestora a obowiązki Wykonawcy
 • Czy warto załączać do umowy harmonogram robót i nakładów rzeczowych?
 • Jak uregulować odbiory częściowe i końcowy, a także odbiór ostateczny?
 • Dokumentacja odbiorowa i powykonawcza
 • Kiedy mamy do czynienia z wadami istotnymi i nieistotnymi?
 • Zabezpieczenie należytego i terminowego wykonania umowy – kary umowne, zabezpieczenia finansowe i operacyjne
 • Odstąpienie, Wypowiedzenie, Rozwiązanie – zakończenie stosunku umownego i jego konsekwencje
 • Czym się różni rękojmia od gwarancji?
 • Kontrole gwarancyjne i zgłaszanie wad – ewentualne obowiązki na etapie użytkowania
 • Kiedy Wykonawca może żądać gwarancji zapłaty?

15.00     zakończenie szkolenia

DZIEŃ 2

8.45 – 9.00 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00        rozpoczęcie szkolenia

PODWYKONAWCY – REALIZACJA Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU OBCEGO

 • Kto ma status podwykonawcy w rozumieniu przepisów prawa? Rozróżnienie na gruncie umów komercyjnych i zamówień publicznych
 • Zgłaszanie podwykonawców
 • Zakres odpowiedzialności GW i Inwestora za dalszych podwykonawców
 • Zabezpieczenie przed podwójnymi płatnościami

ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ W TRAKCIE BUDOWY (CLAIM MANAGEMENT)

 • Podstawy ustawowe i umowne występowania z roszczeniami w trakcie prac
 • Kiedy możemy zgłosić roszczenie przedłużenie czasu na ukończenie prac?
 • Kiedy będzie zasadne roszczenie o dodatkowe płatności?
 • Jak skutecznie zgłosić roszczenie?

ROSZCZENIA Z KONTRAKTÓW BUDOWLANYCH – ASPEKT SĄDOWY

 • Co trzeba zrobić zanim pozwiemy za wady?
 • Przedawnienie roszczeń i terminy przedawnień
 • Jakie dowody warto załączyć do pozwu?
 • Ile kosztuje i jak długo trwa prowadzenie sprawy sądowej?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA I KARNA PROFESJONALNYCH UCZESTNIKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH

PODSUMOWANIE

15.00     zakończenie szkolenia

Czas trwania

Dzień 1

9:00 - 15:00

Dzień 2

9:00 - 15:00

Prelegenci

mec. Rafał Dybka

Ekspert prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie realizowane jest na platformie clickmeeting.

Rejestracja

Cena 1
1 910
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 970 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group

https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
 • Kod pocztowy: 00-545
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!