Umowy IT - usługi informatyczne

O szkoleniu

Umowy dotyczące serwisu i utrzymania oprogramowania, usług bieżącej administracji infrastrukturą IT, rozwoju systemów informatycznych, a także bardziej rozbudowane kontrakty outsourcingowe to przykłady najbardziej typowych kontraktów dotyczących świadczenia usług informatycznych. Właściwe ukształtowanie umów dotyczących takich usług ma nie tylko zasadniczy wpływ na poziom ryzyka prawnego związane z późniejsza współpracą stron, ale w wielu przypadkach decyduje o jakości takiej współpracy na poziomie operacyjnym. W trakcie szkolenia zostaną więc omówione nie tylko szczególne „obszary ryzyka” i rekomendowane sposoby ich kontraktowej regulacji, ale również stosowane w praktyce takich umów rozwiązania w zakresie procedur zarzadzania zakresem i sposobem świadczenia odpowiednich usług IT. W końcowej części warsztatów podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji projektów i przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług informatycznych, zarówno po stronie podmiotów świadczących takie usługi, jak i ich klientów – odbiorców usług, w tym:

 • dyrektorów działów IT,
 • menedżerów odpowiedzialnych za negocjacje i wykonanie umów,
 • osób biorących udział w negocjowaniu umów o świadczenie usług informatycznych,
 • koordynatorów nadzorującym realizację usług IT,
 • prawników wewnętrznym dostawców lub odbiorców usług.

Program szkolenia

Big picture umów na usługi IT - jak to dziś wygląda?
Przygotowanie do negocjacji - kwestie, które należy przemyśleć i sprawdzić

 • software i prawa autorskie
 • infrastruktura IT
 • informacje i dane, w tym dane osobowe

Po co prawnikowi ITIL?
Umowy na usługi serwisowe i utrzymanie oprogramowania

 • Charakter prawny umowy i co z tego wynika dla „biznesu”
 • Zakres usług – jak go opisać? jak nim potem zarządzać?
  1. gotowość do świadczenia vs świadczenie usług
  2. stałość vs elastyczność zakresu usług
  3. jednostronna vs dwustronna zmiana zakresu
  4. klauzule „awaryjne” na wypadek nadzwyczajnej zmiany okoliczności
 • Wynagrodzenie – częstsze i nieco rzadsze modele kontraktowe (przykłady)
 • Odpowiedzialność wykonawcy – prawo i praktyka kontraktowa
  1. jak mierzyć (i rozliczać) jakość - SLA, KPI
  2. zasady i zakres odpowiedzialności za nienależyte wykonywanie umowy
  3. kary umowne, obniżki wynagrodzenia – przykłady modeli kontraktowych
  4. odpowiedzialność za usługi a odpowiedzialność za inne zobowiązania
  5. roszczenia osób trzecich – wady prawne, indemnifikacja
  6. siła wyższa – kiedy można się na nią powołać i co z tego wynika
 • Poufność, dane osobowe – kwestie najważniejsze
 • Prawa autorskie w umowach maintenance
 • Okres obowiązywania umowy, tryb i skutki jej rozwiązania
  1. jak definiować okres obowiązywania umowy i co wynika z takiej decyzji
  2. jak zapewnić elastyczność (zakres, SLA, wynagrodzenie)
  3. wypowiedzenie „sankcyjne” a wypowiedzenie „zwykłe”
  4. status wykonanych „produktów” usług
  5. Exit plan – zakres, wynagrodzenie, odpowiedzialność

Umowy dotyczące tworzenia i rozwoju oprogramowania („mały” i „duży” rozwój IT)

 • Rodzaje umów na IT development
 • Charakter prawny umowy i jego biznesowe implikacje
 • Prawna podstawa korzystania z oprogramowania a możliwości powierzania prac rozwojowych zewnętrznemu dostawcy
  1. Co jest chronione, a co nie jest
  2. Charakter i zakres posiadanych uprawnień (prawa autorskie, licencja, SaaS)
  3. Uprawnienia ustawowe – względnie oraz bezwzględnie obowiązujące
  4. Modyfikacje i rozmów oprogramowania w modelu body-leasing
 • Wykorzystanie elementów na licencjach open source w pracach deweloperskich IT
 • Uwarunkowania prawne powierzenia rozwoju komponentów „własnych”
 • Podwykonawcy, „samozatrudniony” personel
 • Regulacje i rozwiązania w zakresie dokumentacji i dostępu do kodów źródłowych
 • Odbiory – procedury, stosowane modele, znaczenie prawne
 • Rękojmia, gwarancja, serwis…
 • Objecie utrzymaniem rezultatów prac rozwojowych, zasady autoryzacji zmian
 • Specyfika wynagrodzenia w umowach na rozwój IT

Na koniec: inne umowy na usługi IT – kilka przykładów, kilka uwag…

Czas trwania

9.30-15.00

Prelegenci

Michał Barta
Radca prawny

Wspólnik w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. ITIL® (2011) Foundation.
Prawnik z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa teleinformatycznego i umów IT oraz ochrony praw własności intelektualnej. Odpowiedzialny za praktykę kancelarii Barta & Kaliński w zakresie własności intelektualnej (IP), w tym praw autorskich do programów komputerowych, kontraktów dotyczących budowy, wdrożenia i integracji systemów IT, umów dotyczących świadczenia usług informatycznych (w tym SaaS, PaaS, IaaS), obsługi przedsięwzięć e-commerce, ochrony informacji i danych osobowych, a także regulacji podatkowych dotyczących korzystania i obrotu prawami własności intelektualnej.
Wykładowca na konferencjach i szkoleniach związanych z ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!