Szkolenie

Umowy IT - usługi informatyczne

O szkoleniu

Umowy dotyczące serwisu i utrzymania oprogramowania, usług bieżącej administracji infrastrukturą IT, rozwoju systemów informatycznych, a także bardziej rozbudowane kontrakty outsourcingowe to przykłady najbardziej typowych kontraktów dotyczących świadczenia usług informatycznych. Właściwe ukształtowanie umów dotyczących takich usług ma nie tylko zasadniczy wpływ na poziom ryzyka prawnego związane z późniejsza współpracą stron, ale w wielu przypadkach decyduje o jakości takiej współpracy na poziomie operacyjnym. W trakcie szkolenia zostaną więc omówione nie tylko szczególne „obszary ryzyka” i rekomendowane sposoby ich kontraktowej regulacji, ale również stosowane w praktyce takich umów rozwiązania w zakresie procedur zarzadzania zakresem i sposobem świadczenia odpowiednich usług IT. W końcowej części warsztatów podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji projektów i przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług informatycznych, zarówno po stronie podmiotów świadczących takie usługi, jak i ich klientów – odbiorców usług, w tym:

 • dyrektorów działów IT,
 • menedżerów odpowiedzialnych za negocjacje i wykonanie umów,
 • osób biorących udział w negocjowaniu umów o świadczenie usług informatycznych,
 • koordynatorów nadzorującym realizację usług IT,
 • prawników wewnętrznym dostawców lub odbiorców usług.

Program szkolenia

Big picture umów na usługi IT - jak to dziś wygląda?
Przygotowanie do negocjacji - kwestie, które należy przemyśleć i sprawdzić

 • software i prawa autorskie
 • infrastruktura IT
 • informacje i dane, w tym dane osobowe

Po co prawnikowi ITIL?
Umowy na usługi serwisowe i utrzymanie oprogramowania

 • Charakter prawny umowy i co z tego wynika dla „biznesu”
 • Zakres usług – jak go opisać? jak nim potem zarządzać?
  1. gotowość do świadczenia vs świadczenie usług
  2. stałość vs elastyczność zakresu usług
  3. jednostronna vs dwustronna zmiana zakresu
  4. klauzule „awaryjne” na wypadek nadzwyczajnej zmiany okoliczności
 • Wynagrodzenie – częstsze i nieco rzadsze modele kontraktowe (przykłady)
 • Odpowiedzialność wykonawcy – prawo i praktyka kontraktowa
  1. jak mierzyć (i rozliczać) jakość - SLA, KPI
  2. zasady i zakres odpowiedzialności za nienależyte wykonywanie umowy
  3. kary umowne, obniżki wynagrodzenia – przykłady modeli kontraktowych
  4. odpowiedzialność za usługi a odpowiedzialność za inne zobowiązania
  5. roszczenia osób trzecich – wady prawne, indemnifikacja
  6. siła wyższa – kiedy można się na nią powołać i co z tego wynika
 • Poufność, dane osobowe – kwestie najważniejsze
 • Prawa autorskie w umowach maintenance
 • Okres obowiązywania umowy, tryb i skutki jej rozwiązania
  1. jak definiować okres obowiązywania umowy i co wynika z takiej decyzji
  2. jak zapewnić elastyczność (zakres, SLA, wynagrodzenie)
  3. wypowiedzenie „sankcyjne” a wypowiedzenie „zwykłe”
  4. status wykonanych „produktów” usług
  5. Exit plan – zakres, wynagrodzenie, odpowiedzialność

Umowy dotyczące tworzenia i rozwoju oprogramowania („mały” i „duży” rozwój IT)

 • Rodzaje umów na IT development
 • Charakter prawny umowy i jego biznesowe implikacje
 • Prawna podstawa korzystania z oprogramowania a możliwości powierzania prac rozwojowych zewnętrznemu dostawcy
  1. Co jest chronione, a co nie jest
  2. Charakter i zakres posiadanych uprawnień (prawa autorskie, licencja, SaaS)
  3. Uprawnienia ustawowe – względnie oraz bezwzględnie obowiązujące
  4. Modyfikacje i rozmów oprogramowania w modelu body-leasing
 • Wykorzystanie elementów na licencjach open source w pracach deweloperskich IT
 • Uwarunkowania prawne powierzenia rozwoju komponentów „własnych”
 • Podwykonawcy, „samozatrudniony” personel
 • Regulacje i rozwiązania w zakresie dokumentacji i dostępu do kodów źródłowych
 • Odbiory – procedury, stosowane modele, znaczenie prawne
 • Rękojmia, gwarancja, serwis…
 • Objecie utrzymaniem rezultatów prac rozwojowych, zasady autoryzacji zmian
 • Specyfika wynagrodzenia w umowach na rozwój IT
 • Na koniec: inne umowy na usługi IT – kilka przykładów, kilka uwag…

 

Czas trwania

9.30 - 15.00

Prelegenci

Cytat

Michał Barta

Radca prawny (od 2004 r.). Wspólnik w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. ITIL® (2011) Foundation.
Prawnik z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa teleinformatycznego i umów IT oraz ochrony praw własności intelektualnej. Odpowiedzialny za praktykę kancelarii Barta & Kaliński w zakresie własności intelektualnej (IP), w tym praw autorskich do programów komputerowych, kontraktów dotyczących budowy, wdrożenia i integracji systemów IT, umów dotyczących świadczenia usług informatycznych (w tym SaaS, PaaS, IaaS), obsługi przedsięwzięć e-commerce, ochrony informacji i danych osobowych, a także regulacji podatkowych dotyczących korzystania i obrotu prawami własności intelektualnej.
Wykładowca na konferencjach i szkoleniach związanych z ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT.

Gdzie i kiedy

Online 30 marca 2021

Zapisz się

Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 19 marca
790 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 20 marca
890 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa
Międzyborska 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa Międzyborska 50
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!