Umowy najmu lokali i obiektów użytkowych w pracy i praktyce podmiotów gospodarczych i publicznych – kompendium wiedzy. 2-dniowe szkolenie praktyczne.

O szkoleniu

Cel szkolenia

przedstawienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego umów najmu komercyjnego oraz przepisów prawa regulujących materię najmu w systemie prawa polskiego, właściwego określenia przedmiotu najmu, stron. wzajemnych zobowiązań, czasu trwania umowy najmu, czynszu najmu, kar umownych, zasad rozliczania nakładów na nieruchomość, inwestycji na nieruchomości, w tym dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wypowiadania umów najmu wraz z przedstawieniem orzecznictwa sądowego.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników

 • Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy.
 • Dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.
 • Nieocenionym walorem szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla Uczestników środowisku.
 • Szkolenia otwarte to szansa na spojrzenie na własny styl pracy z odmiennej perspektywy oraz poznanie specyfiki pracy osób pracujących w innych organizacjach.
 • Uczestnicy znacznie podwyższą swoje kwalifikacje i kompetencje z zakresu przygotowywania i realizacji umów najmu komercyjnego.
 • Uczestnicy z pomocą wykładowcy zmierzą się z zagadnieniami, które najczęściej budzą wątpliwości interpretacyjne.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

osoby zarządzające nieruchomościami,

pracownicy organów administracji publicznej,

osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywaniem umów najmu,

planowanie i zawieranie umów najmu i inne osoby związane z komercjalizacją nieruchomości.

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny regulująca najem lokali użytkowych i obiektów komercyjnych – zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania.
2. Właściwa reprezentacja stron umowy i określenie przedmiotu umowy najmu – najczęściej popełniane błędy przez zarządców nieruchomości zawierających umowy najmu w imieniu i na rzecz wspólnot i właścicieli nieruchomości.
3. Prawidłowa konstrukcja umowy najmu obiektu użytkowego i lokalu użytkowego, a znaczenie prawne i faktyczne referencji najemcy -określenie stanu faktycznego i stanu technicznego nieruchomości, a zasada przydatności przedmiotu najmu do celu określonego w umowie najmu.
4. Sposoby dokonania rozliczeń wzajemnych pomiędzy stronami umowy najmu związanych z nakładami na przedmiot najmu – sposób umowny i ustawowy - zgodnie z art. 676 kc.
5. Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie najmu uzgodniony przez strony umowy najmu.
6. Zmiany i adaptacje przedmiotu najmu wymagające uzgodnienia i stosownych decyzji organów administracji budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, a pojęcie remontu i adaptacji przedmiotu najmu w praktyce zarządcy nieruchomości.
7. Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu najmu i dokumentacja fotograficzna jako podstawa prawidłowego zabezpieczenia interesów zarządcy i właściciela nieruchomości – dowód ad eventum.
8. Ograniczenia w rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, a właściwe określenie dopuszczalnej działalności w obiekcie – zasady i tryb postępowania zarządcy.
9. Nieprawidłowe zapisy występujące w umowach najmu komercyjnego używane przez zarządców nieruchomości.
10. Określenie waluty i wysokości czynszu najmu w umowie najmu przez strony umowy oraz opłat eksploatacyjnych.
11. Zabezpieczenia płatności czynszu najmu, opłat związanych z umową najmu i naprawienia szkód w przedmiocie najmu – kaucja, gwarancja bankowa, poręczenie i weksel.
12. Sposoby i rodzaje stosowanych waloryzacji stawki czynszu najmu.
13. Czas trwania najmu – umowy najmu zawierane na czas oznaczony lub nieoznaczony.
14. Umowne i ustawowe terminy wypowiedzenia umów najmu – orzecznictwo Sądu Najwyższego.
15. Tryb i sposoby wypowiadania umów najmu, a skuteczne doręczenie wypowiedzenia umowy najmu.
16. Katalog najczęściej spotykanych przyczyn wypowiedzenia umów najmu przez dokonywanych przez wynajmującego i najemcę.
17. Wydanie przedmiotu najmu po ustaniu najmu – zasady i tryb postępowania zarządcy nieruchomości.
18. Zabezpieczenie praw Wynajmującego do wydania przedmiotu najmu – egzekucja z aktu notarialnego na podstawie art. 777 kpc.
19. Katalog dodatkowych postanowień zawieranych w umowach najmu obiektów i lokali użytkowych: prawo podnajmu obiektu lub lokalu użytkowego, prawo pierwokupu nieruchomości, prawo pierwszeństwa najmu.
20. Kary umowna – art. 484 k.c. – instytucja zabezpieczająca wykonanie zobowiązań niepieniężnych najemcy wobec wynajmującego.
 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Czas trwania

2 dni

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-
-
-

Rejestracja

szkolenie online
zł netto
1 212
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 250 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.
 

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
 • Ulica i nr: Libelta 1a/2
 • Kod pocztowy: 61-706
 • Miejscowość: Poznań
 • Numer NIP: 7772616176

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań, Polska Libelta 1a/2

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań, Polska
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. SEMPER Szkolenia to instytucja głównie specjalizująca się w real...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!