Umowy najmu lokali i obiektów użytkowych w pracy i praktyce podmiotów gospodarczych i publicznych – kompendium wiedzy. 2-dniowe szkolenie praktyczne.

O szkoleniu

-

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

przedstawienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego umów najmu komercyjnego oraz przepisów prawa regulujących materię najmu w systemie prawa polskiego, właściwego określenia przedmiotu najmu, stron. wzajemnych zobowiązań, czasu trwania umowy najmu, czynszu najmu, kar umownych, zasad rozliczania nakładów na nieruchomość, inwestycji na nieruchomości, w tym dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wypowiadania umów najmu wraz z przedstawieniem orzecznictwa sądowego.

Korzyści dla uczestników

 • Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy.
 • Dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.
 • Nieocenionym walorem szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla Uczestników środowisku.
 • Szkolenia otwarte to szansa na spojrzenie na własny styl pracy z odmiennej perspektywy oraz poznanie specyfiki pracy osób pracujących w innych organizacjach.
 • Uczestnicy znacznie podwyższą swoje kwalifikacje i kompetencje z zakresu przygotowywania i realizacji umów najmu komercyjnego.
 • Uczestnicy z pomocą wykładowcy zmierzą się z zagadnieniami, które najczęściej budzą wątpliwości interpretacyjne.
Kto powinien wziąć udział?

osoby zarządzające nieruchomościami, pracownicy organów administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywaniem umów najmu, planowanie i zawieranie umów najmu i inne osoby związane z komercjalizacją nieruchomości.

Program szkolenia

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny regulująca najem lokali użytkowych i obiektów komercyjnych – zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania.
2. Właściwa reprezentacja stron umowy i określenie przedmiotu umowy najmu – najczęściej popełniane błędy przez zarządców nieruchomości zawierających umowy najmu w imieniu i na rzecz wspólnot i właścicieli nieruchomości.
3. Prawidłowa konstrukcja umowy najmu obiektu użytkowego i lokalu użytkowego, a znaczenie prawne i faktyczne referencji najemcy -określenie stanu faktycznego i stanu technicznego nieruchomości, a zasada przydatności przedmiotu najmu do celu określonego w umowie najmu.
4. Sposoby dokonania rozliczeń wzajemnych pomiędzy stronami umowy najmu związanych z nakładami na przedmiot najmu – sposób umowny i ustawowy - zgodnie z art. 676 kc.
5. Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie najmu uzgodniony przez strony umowy najmu.
6. Zmiany i adaptacje przedmiotu najmu wymagające uzgodnienia i stosownych decyzji organów administracji budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, a pojęcie remontu i adaptacji przedmiotu najmu w praktyce zarządcy nieruchomości.
7. Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu najmu i dokumentacja fotograficzna jako podstawa prawidłowego zabezpieczenia interesów zarządcy i właściciela nieruchomości – dowód ad eventum.
8. Ograniczenia w rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, a właściwe określenie dopuszczalnej działalności w obiekcie – zasady i tryb postępowania zarządcy.
9. Nieprawidłowe zapisy występujące w umowach najmu komercyjnego używane przez zarządców nieruchomości.
10. Określenie waluty i wysokości czynszu najmu w umowie najmu przez strony umowy oraz opłat eksploatacyjnych.
11. Zabezpieczenia płatności czynszu najmu, opłat związanych z umową najmu i naprawienia szkód w przedmiocie najmu – kaucja, gwarancja bankowa, poręczenie i weksel.
12. Sposoby i rodzaje stosowanych waloryzacji stawki czynszu najmu.
13. Czas trwania najmu – umowy najmu zawierane na czas oznaczony lub nieoznaczony.
14. Umowne i ustawowe terminy wypowiedzenia umów najmu – orzecznictwo Sądu Najwyższego.
15. Tryb i sposoby wypowiadania umów najmu, a skuteczne doręczenie wypowiedzenia umowy najmu.
16. Katalog najczęściej spotykanych przyczyn wypowiedzenia umów najmu przez dokonywanych przez wynajmującego i najemcę.
17. Wydanie przedmiotu najmu po ustaniu najmu – zasady i tryb postępowania zarządcy nieruchomości.
18. Zabezpieczenie praw Wynajmującego do wydania przedmiotu najmu – egzekucja z aktu notarialnego na podstawie art. 777 kpc.
19. Katalog dodatkowych postanowień zawieranych w umowach najmu obiektów i lokali użytkowych: prawo podnajmu obiektu lub lokalu użytkowego, prawo pierwokupu nieruchomości, prawo pierwszeństwa najmu.
20. Kary umowna – art. 484 k.c. – instytucja zabezpieczająca wykonanie zobowiązań niepieniężnych najemcy wobec wynajmującego.
 

Czas trwania

2 dni

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Rejestracja

szkolenie stacjonarne
zł netto
1 350
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
szkolenie online
zł netto
1 250
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!