Umowy o dzieło - prawidłowe stosowanie, konstruowanie i rozliczanie

O szkoleniu

Celem niniejszego szkolenia będzie kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z prawidłowym stosowaniem umów o dzieło (w tym umów o dzieło autorskie i artystyczne), konstruowaniem ich kluczowych postanowień oraz rozliczaniem tych umów, w tym z uwzględnieniem 50% k.u.p. Zagadnienia zawarte w programie szkolenia będą przedstawiane w oparciu o przykłady z praktyki i będą uwzględniały aktualne orzeczenia sądów i stanowiska organów podatkowych.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie polecane jest szczególnie firmom z branży kreatywnej, informatycznej, edukacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamowej, rozrywkowej, produkcji audiowizualnej i fonograficznej, wydawniczej, architektonicznej, administracji publicznej oraz instytucjom kultury (teatrom, muzeom, filharmoniom, domom kultury), a w szczególności osobom zajmującym się przygotowywaniem i rozliczaniem umów o dzieło, tj. pracownikom działów HR, księgowości oraz prawnikom.

Program szkolenia

 1. Pojęcie dzieła i charakterystyka umowy o dzieło
  • Omówienie elementów konstytutywnych pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z „dziełem”.
  • Przedmiot umowy o dzieło – charakterystyka i przykłady z aktualnego orzecznictwa, w tym:
   • rezultaty materialne i niematerialne umowy o dzieło;
   • wykonywanie powtarzalnych dzieł/czynności.
  • Umowy ramowe o dzieło.
  • Umowa o dzieło a umowa zlecenia (starannego działania) – przedstawienie różnic pomiędzy umową rezultatu i umową starannego działania i kwalifikacja do danego rodzaju umowy.
  • Co eliminuje umowę z kategorii umów o dzieło? – podsumowanie.
 2. Specyfika autorskiej umowy o dzieło/umowy o dzieło artystyczne
  • Utwór/artystyczne wykonanie jako rezultat umowy.
  • Usterki.
  • Pola eksploatacji.
  • Dyspozycje odnośnie praw autorskich i praw do artystycznego wykonania.
  • Zasady kształtowania wynagrodzenia.
 3. Kwalifikacja - jako umów o dzieło – umów zawieranych w poszczególnych branżach - działalność wydawnicza i dziennikarska, edukacja i działalność szkoleniowa, IT, nauka i szkolnictwo wyższe, reklama, produkcja audiowizualna i fonograficzna, kultura i rozrywka, umowy z artystami wykonawcami – aktorami, instrumentalistami, muzykami, reżyserami, scenografami, scenarzystami – omówienie na przykładach z praktyki oraz w oparciu o aktualne stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego.
 4. Wskazówki w zakresie prawidłowego konstruowania postanowień umów o dzieło
  • Opis przedmiotu umowy (parametryzacja dzieła) przy uwzględnieniu jej celu, wskazanie rezultatu.
  • Określenie obowiązków przyjmującego zamówienie i zasad jego odpowiedzialności.
  • Sposoby ustalania wynagrodzenia za wykonanie dzieła.
  • Dostarczenie i przyjęcie dzieła, usuwanie wad (usterek) dzieła.
  • Odstąpienie od umowy o dzieło, kary umowne.
  • Postanowienia umowy o dzieło autorskie (utwór jako rezultat umowy, pola eksploatacji, dyspozycje odnośnie praw autorskich, zasady kształtowania wynagrodzenia).
 5. Rozliczanie umów o dzieło
  • Zasady prawidłowej kwalifikacji do źródła przychodów.
  • Rozliczanie umów o dzieło z zastosowaniem 50 % kosztów uzyskania przychodów, w tym warunki stosowania kosztów autorskich, rodzaje działalności twórczej i kwalifikowania rezultatów do poszczególnych kategorii, zagadnienia wyodrębniania honorarium w ramach umowy o dzieło.
  • Obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło.

Czas trwania

09.30-15.30

Prelegenci

Joanna Karasińska

Radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się świadczeniem bieżącego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców z różnych branż, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury, biur podróży.
Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania.
Prowadzi bieżące doradztwo prawne dla biur podróży oraz branży MICE. Przygotowuje umowy o imprezy i usługi turystyczne z klientami indywidualnymi i biznesowymi.
Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące podatkowych aspektów praw własności intelektualnej oraz konstruowania umów, w tym umów o dzieło a także warsztaty z zakresu umów w działalności biur podróży.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!