Umowy w obrocie gospodarczym

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają praktyczne aspekty wybranych konstrukcji prawa cywilnego,
 • zdobędą umiejętności zgodnego z prawem i skutecznego zawierania i zabezpieczania umów cywilnoprawnych,
 • przyswoją umiejętności stosowania prawa w najczęstszych rzeczywistych sytuacjach,
 • pozyskają umiejętności stosowania zasad wykonywania zobowiązań, określania obowiązków i uprawnień stron umów cywilno-prawnych,
 • zdobędą wiedzę z zakresu obrotu wierzytelnościami.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierowane jest do osób, które mają do czynienia z umowami w obrocie gospodarczym

Program szkolenia

 1. Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym.
  • oferta i jej przyjęcie,
  • rokowania,
  • przetarg,
  • list intencyjny,
  • umowa przedwstępna,
  • odpowiedzialność za niezachowanie lojalności w negocjacjach.
 2. Zawieranie umów.
  • osoby uprawnione do zawierania umów - właściwa reprezentacja stron umowy,
  • wymóg uzyskania zgody osoby trzeciej na zawarcie umowy,
  • zawieranie umów przez pełnomocników i prokurentów,
  • konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione,
  • wadliwość oświadczenia woli,
  • ogólne warunki i wzory umów.
 3. Formy umów.
  • forma konkludentna,
  • forma ustna,
  • forma pisemna,
  • forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym,
  • forma aktu notarialnego,
  • umowy zawierane drogą elektroniczną.
 4. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa umów.
  • zaliczka,
  • zadatek,
  • odsetki,
  • kary umowne,
  • potrącenie,
  • cesja.
 5. Formy zabezpieczania zobowiązań umownych.
  • weksel - poręczenie wekslowe,
  • poręcznie cywilne,
  • oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
  • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
  • hipoteka,
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
  • zastaw,
  • zastaw rejestrowy,
  • gwarancja bankowa - ubezpieczeniowa,
  • factoring.
 6. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
  • rękojmia i gwarancja,
  • rozwiązanie i odstąpienie od umowy,
  • możliwość dochodzenia odszkodowania,
  • odpowiedzialność poszczególnych rodzajów podmiotów za zaciągnięte zobowiązania,
  • posiłkowa odpowiedzialność członków zarządu i wspólników.
 7. Przedawnienie roszczeń umownych.
  • terminy przedawnienia,
  • jak uniknąć przedawnienia?
 8. Dochodzenie roszczeń umownych.
  • dokumentacja niezbędna do dochodzenia roszczeń,
  • etapy dochodzenia roszczeń,
  • upadłość dłużnika,
  • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika - skarga paulińska.

Czas trwania

1dzień, 9:00 - 16:00 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie on-line
za osobę
990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Dostępne zniżki:
 • 10% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 10% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

HIGH5 Training Group
00-870 Warszawa
ul. Wronia 45/129
woj. mazowieckie
HIGH5 Training Group świadczy usługi na najwyższym poziomie w zakresie organizacji szkoleń otwartych, zamkniętych, konsultacji i programów doradczych.Specjalizujemy się w realizacji kompleksowych programów szkoleniowych z następujący dziedzin:zarządz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

HIGH5 Training Group
00-870 Warszawa ul. Wronia 45/129
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!