Umowy w zamówieniach publicznych. Konstrukcja umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej realizacja – zasady i rekomendacje

O szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy m.in. zagadnienia: Specyfika umów w sprawie zamówienia publicznego; zakazane i obligatoryjne postanowienia umowne; klauzule waloryzacyjne; przydatne postanowienia umowne; proces zmian zawartej umowy, w tym sposób dokumentowania czynności, monitorowanie realizacji umowy od strony Zamawiającego i Wykonawcy; ewaluacja umowy; raport z realizacji zamówienia.

Trudne i skomplikowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kończą się często pozytywnie – zawarciem umowy. Jednak prawdziwe wyzawania dla obu stron rozpoczynają się podczas realizacji umowy - wtedy okazuje się, że proces opracowania umowy w sprawie zamówienia publicznego ma ogromne znaczenie na etapie jej realizacji.

Jak projektując umowę zapewnić dbałość o jej prawidłowe wykonanie?
Jak uniknąć niepotrzebnych ryzyk i problemów na etapie realizacji umowy?
Jak kwestionować projektowane postanowienia umowy – jeżeli są niedozwolone lub niekorzystne dla Wykonawców?
To zawsze aktualne pytania, zwłaszcza dla wielu Zamawiających, którzy wiedzą, że dobrze opracowana umowa chroni interesy Zamawiających i Wykonawców oraz pozwala dostosować sposób realizacji zamówienia do dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia:

 • Przedstawienie w przejrzysty i systematyczny sposób regulacji związanych z opracowaniem umów w sprawie zamówienia publicznego oraz ich wykonywaniem i egzekwowaniem,
 • W trakcie szkolenia będą  przekazanie uczestnikom praktyczne wskazówki dla Zamawiających i Wykonawców związanych z tematem szkolenia, które nie zawsze wynikają wprost  z treści przepisów,
 • Szczególny nacisk położony zostanie na nowe rozwiązania, które wiążą się wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w styczniu 2021 roku.

 

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jak tworzyć umowy w sprawie zamówienia publicznego, które pozwolą uniknąć problemów podczas realizacji zamówienia,
 • jak w bezpiczny sposób realizować umowy o zamówienia publiczne,
 • jak ocenić poprawność projektowanych postanowień umowy w oparciu o przygotowany przez trenera materiał audytoski - Kwestionariusz do oceny umowy. 
Kto powinien wziąć udział?
 • Pracownicy wydziałów/referatów zamówień publicznych w JSFP oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • Osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych,
 • Osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych,
 • Osoby procedujące i decydujące w postępowaniu od strony Wykonawcy,
 • Wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych.

Program szkolenia

 1. Specyfika umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Konstrukcja umowy i oznaczenie stron.
 3. Termin zawarcia umowy.
 4. Forma i sposób zawarcia umowy.
 5. Właściwe przepisy – stosowanie Kodeksu cywilnego do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 6. Obligatoryjne i fakultatywne elementy umowy.
 7. Okres realizacji umowy.
 8. Specyfika umowy na dostawę i usługi.
 9. Umowa na roboty budowlane.
 10. Kwestionariusz samooceny projektowanych postanowień umownych – praktyczne narzędzie audytorskie – prezentacja wybranych elementów.
 11. Klauzula zatrudnieniowa.
 12. Klauzule waloryzacyjne.
 13. Prawo opcji.
 14. Kary umowne.
 15. Przesłanki zmiany umowy określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 16. Przykłady, nieprawidłowości – wyniki kontroli.
 17. Odstąpienie od umowy.
 18. Wygaśnięcie umowy.
 19. Nieważność umowy.
 20. Przykłady, nieprawidłowości – wyniki kontroli.
 21. Ogłoszenia dotyczące umowy: ogłoszenie o wynikach postępowania; ogłoszenie o zmianie umowy; ogłoszenie o wykonaniu umowy.
 22. Monitorowanie realizacji umowy – od strony Zamawiającego i Wykonawcy – praktyczne rekomendacje.
 23. Ewaluacja umowy.
 24. Raport z realizacji zamówienia.
 25. Umowy w zamówieniach nieobjętych reżimem Pzp – co z rozwiązań ustawowych Pzp można wykorzystać – dobre praktyki.
 26. Prawa i obowiązki wynikające z regulacji nieobjętych uprzednio obowiązującą do stycznia 2021 roku ustawą Prawo zamówień publicznych.
 27. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!