Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/umowy-zakupowe-72022-id608

Informacje o szkoleniu

 • Umowy Zakupowe


  ID szkolenia: 72022
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

ZAKUPY, SPRZEDAŻ

Organizacja procesu kontraktowania w zakupach wiąże się zarówno z ułożeniem prawidłowych regulacji wewnątrz firmy, takich które usprawnią funkcjonowanie działu zakupów i jego współpracę z pozostałymi działami, ale również z odpowiednim przygotowaniem wszelkiej dokumentacji kontraktowej. Wybór odpowiednich zapisów, konstrukcje które wytyczają czas, sposób realizacji, wymagania i formy zabezpieczeń to kluczowe elementy działań formalnych i organizacyjnych, które nie tylko ułatwiają współpracę, ale chronią interesy firmy na każdym etapie realizacji zamówień.

Zapraszamy do udziału w warsztacie poświęconym doskonaleniu procesu kontraktowania w zakupach.

Zapraszamy do udziału w warsztacie, podczas którego dowiesz się m.in.:

Jak organizować wewnętrzne regulacje w zakresie dokonywania zakupów w organizacji?
Jak przygotować zapytania ofertowe?
Jak negocjować warunki kontraktu zakupowego, aby radzić sobie z ogólnymi warunkami dokonywania zakupów, które stosują firmy?
Jak regulować kwestie stosowania pełnomocnictw w umowach zakupowych?
Jak przygotowywać treści umów zakupowych i dokumentację kontraktować?
Jak wykorzystywać różne formy umów w procesie zakupów?
Jak rozwiązać niekorzystną umowę zakupową i chronić prawa firmy?

Szkolenie skierowane jest do:

10-16

Program szkolenia:

9.00 – 9.30 Rejestracja i powitalna kawa
9.30 Rozpoczęcie zajęć

TWORZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

czym jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego
prawne kryteria konstrukcji zapytania ofertowego
okres obowiązywania oferty
przygotowanie treści zapytania ofertowego – istotne elementy formalno-prawne
czy i kiedy zapytanie ofertowe wywołuje skutki prawne?
milczenie – czy może być uznane za przyjęcie oferty?
przyjęcie oferty – skutki prawne dla kupujących
przyjęcie oferty ze zmianami
domniemanie z art. 97 KC
negocjacje w drodze elektronicznej: jak uniknąć błędów negocjowania z osobą nieupoważnioną, jak się uchronić przed zawarciem umowy w trybie negocjacji/oferty z osobą nieupoważnioną – ryzyko dla firmy, ryzyko dla pracownika, sposoby zabezpieczenia
NEGOCJOWANIE WARUNKÓW UMÓW, ALTERNATYWNE SPOSOBY POSTĘPOWANIA WOBEC OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPOWYCH

uregulowania Kodeksu Cywilnego w zakresie kontraktowania
specyficzne uregulowania w umowach
swoboda umów, a przepisy bezwzględnie obowiązujące
dokonywanie czynności prawnych
czy intencje stron mają znaczenie?
negocjacje z zastrzeżeniem poufności – ryzyko i odpowiedzialność
tajemnica przedsiębiorstwa
dokumentacja przedkontraktowa
negocjowanie zapisów umownych, negocjowanie ogólnych warunków zakupowych
REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWA W KONTRAKTACH ZAKUPOWYCH

reprezentacja stron umowy zakupowej
sprawdzenie kontrahenta w KRS i CEiDG – pułapki i niebezpieczeństwa
uprawnienia pełnomocnika handlowego w zakupach dla firmy
tworzenie treści pełnomocnictwa
nadawania uprawnień pełnomocnikom
odpowiedzialność pełnomocnika (pracownika, współpracownika) za zawierany kontrakt
przekroczenie uprawnień – konsekwencje dla firmy i dla pełnomocnika
organizacja systemu pełnomocnictw w zależności od rodzaju zakupów
ZAWIERANIUE UMÓW ZAKUPOWYCH ORAZ DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

określanie przedmiotu umowy
zapisy dotyczące obszaru współdziałania stron
określanie procedur i ich weryfikacja
wzory oświadczeń
formularze, zamówienia, czy umowy?
nowa ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych
jak liczyć terminy w umowach?
korzystanie z wzorców umownych – skutki, możliwość obrony przed niekorzystnymi zapisami
umowa przedwstępna, a umowa ostateczna – warunki i różnice
formy umowy. Jak wybrać właściwą formę umowy?
ogólne warunki umów
warsztaty – analiza wybranej umowy
REGULAMIN ZAKUPÓW, POLITYKA ZAKUPOWA, OGÓLNE WARUNKI ZAKUPOWE

wskazanie zasad współpracy przy zawieraniu umów zakupowych
określenie zastosowania regulaminu
co może zawierać zapis o wyłączeniu?
określenie zasady prowadzenia procesu zakupowego
uregulowanie tworzenia planów zakupowych
wniosek zakupowy
określenie obowiązków uczestników procesu zakupowego
określenie sposobu komunikacji pomiędzy kupującym, a sprzedającym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
WARSZTATY: RODZAJE UMÓW ZAKUPOWYCH ORAZ ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

obligatoryjne elementy umów
praktyczne zastosowanie wybranych rodzajów umów – podstawowe ryzyka i zagrożenia
umowy sprzedaży – zakupu: obowiązki sprzedającego i kupującego, kluczowe zapisy w umowie, aktualizacja umowy
umowy leasingu – warunki, zapisy, obowiązku stron.
umowy ramowe: jak z nich korzystać? Kiedy warto podpisać? zmiany w realizowanych umowach ramowych, problemy z umowami ramowymi
umowy outsourcingowe: warunki współpracy, konsekwencje niedostosowania się do uzgodnień, kompleksowa obsługa procesów logistyki – jak zabezpieczyć jakość i wykonanie umowy?, przepływ informacji, poufność
ROZWIĄZANIE NIEKORZYSTNEJ UMOWY ZAKUPOWEJ

skuteczne zakończenie umowy: jakie są przesłanki i jak przygotować oświadczenie?
wybór formy roszczenia: rękojmia, gwarancja, „klasyczne” roszczenie odszkodowawcze
wybór postępowania sądowego: wybór sądu, postępowanie zabezpieczające oraz rozpoznawcze
korzystanie z podwykonawców, a dochodzenie roszczeń
16.30 Zakończenie zajęć

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, specjalizuje się w obszarze kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. Ekspert prawa nieruchomości.

Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1170 +VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Umowy Zakupowe