Umowy Zakupowe

O szkoleniu

ZAKUPY, SPRZEDAŻ

Organizacja procesu kontraktowania w zakupach wiąże się zarówno z ułożeniem prawidłowych regulacji wewnątrz firmy, takich które usprawnią funkcjonowanie działu zakupów i jego współpracę z pozostałymi działami, ale również z odpowiednim przygotowaniem wszelkiej dokumentacji kontraktowej. Wybór odpowiednich zapisów, konstrukcje które wytyczają czas, sposób realizacji, wymagania i formy zabezpieczeń to kluczowe elementy działań formalnych i organizacyjnych, które nie tylko ułatwiają współpracę, ale chronią interesy firmy na każdym etapie realizacji zamówień.

Zapraszamy do udziału w warsztacie poświęconym doskonaleniu procesu kontraktowania w zakupach.

Zapraszamy do udziału w warsztacie, podczas którego dowiesz się m.in.:

Jak organizować wewnętrzne regulacje w zakresie dokonywania zakupów w organizacji?
Jak przygotować zapytania ofertowe?
Jak negocjować warunki kontraktu zakupowego, aby radzić sobie z ogólnymi warunkami dokonywania zakupów, które stosują firmy?
Jak regulować kwestie stosowania pełnomocnictw w umowach zakupowych?
Jak przygotowywać treści umów zakupowych i dokumentację kontraktować?
Jak wykorzystywać różne formy umów w procesie zakupów?
Jak rozwiązać niekorzystną umowę zakupową i chronić prawa firmy?
Kto powinien wziąć udział?
10-16

Program szkolenia

9.00 – 9.30 Rejestracja i powitalna kawa
9.30 Rozpoczęcie zajęć

TWORZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

czym jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego
prawne kryteria konstrukcji zapytania ofertowego
okres obowiązywania oferty
przygotowanie treści zapytania ofertowego – istotne elementy formalno-prawne
czy i kiedy zapytanie ofertowe wywołuje skutki prawne?
milczenie – czy może być uznane za przyjęcie oferty?
przyjęcie oferty – skutki prawne dla kupujących
przyjęcie oferty ze zmianami
domniemanie z art. 97 KC
negocjacje w drodze elektronicznej: jak uniknąć błędów negocjowania z osobą nieupoważnioną, jak się uchronić przed zawarciem umowy w trybie negocjacji/oferty z osobą nieupoważnioną – ryzyko dla firmy, ryzyko dla pracownika, sposoby zabezpieczenia
NEGOCJOWANIE WARUNKÓW UMÓW, ALTERNATYWNE SPOSOBY POSTĘPOWANIA WOBEC OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPOWYCH

uregulowania Kodeksu Cywilnego w zakresie kontraktowania
specyficzne uregulowania w umowach
swoboda umów, a przepisy bezwzględnie obowiązujące
dokonywanie czynności prawnych
czy intencje stron mają znaczenie?
negocjacje z zastrzeżeniem poufności – ryzyko i odpowiedzialność
tajemnica przedsiębiorstwa
dokumentacja przedkontraktowa
negocjowanie zapisów umownych, negocjowanie ogólnych warunków zakupowych
REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWA W KONTRAKTACH ZAKUPOWYCH

reprezentacja stron umowy zakupowej
sprawdzenie kontrahenta w KRS i CEiDG – pułapki i niebezpieczeństwa
uprawnienia pełnomocnika handlowego w zakupach dla firmy
tworzenie treści pełnomocnictwa
nadawania uprawnień pełnomocnikom
odpowiedzialność pełnomocnika (pracownika, współpracownika) za zawierany kontrakt
przekroczenie uprawnień – konsekwencje dla firmy i dla pełnomocnika
organizacja systemu pełnomocnictw w zależności od rodzaju zakupów
ZAWIERANIUE UMÓW ZAKUPOWYCH ORAZ DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

określanie przedmiotu umowy
zapisy dotyczące obszaru współdziałania stron
określanie procedur i ich weryfikacja
wzory oświadczeń
formularze, zamówienia, czy umowy?
nowa ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych
jak liczyć terminy w umowach?
korzystanie z wzorców umownych – skutki, możliwość obrony przed niekorzystnymi zapisami
umowa przedwstępna, a umowa ostateczna – warunki i różnice
formy umowy. Jak wybrać właściwą formę umowy?
ogólne warunki umów
warsztaty – analiza wybranej umowy
REGULAMIN ZAKUPÓW, POLITYKA ZAKUPOWA, OGÓLNE WARUNKI ZAKUPOWE

wskazanie zasad współpracy przy zawieraniu umów zakupowych
określenie zastosowania regulaminu
co może zawierać zapis o wyłączeniu?
określenie zasady prowadzenia procesu zakupowego
uregulowanie tworzenia planów zakupowych
wniosek zakupowy
określenie obowiązków uczestników procesu zakupowego
określenie sposobu komunikacji pomiędzy kupującym, a sprzedającym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
WARSZTATY: RODZAJE UMÓW ZAKUPOWYCH ORAZ ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

obligatoryjne elementy umów
praktyczne zastosowanie wybranych rodzajów umów – podstawowe ryzyka i zagrożenia
umowy sprzedaży – zakupu: obowiązki sprzedającego i kupującego, kluczowe zapisy w umowie, aktualizacja umowy
umowy leasingu – warunki, zapisy, obowiązku stron.
umowy ramowe: jak z nich korzystać? Kiedy warto podpisać? zmiany w realizowanych umowach ramowych, problemy z umowami ramowymi
umowy outsourcingowe: warunki współpracy, konsekwencje niedostosowania się do uzgodnień, kompleksowa obsługa procesów logistyki – jak zabezpieczyć jakość i wykonanie umowy?, przepływ informacji, poufność
ROZWIĄZANIE NIEKORZYSTNEJ UMOWY ZAKUPOWEJ

skuteczne zakończenie umowy: jakie są przesłanki i jak przygotować oświadczenie?
wybór formy roszczenia: rękojmia, gwarancja, „klasyczne” roszczenie odszkodowawcze
wybór postępowania sądowego: wybór sądu, postępowanie zabezpieczające oraz rozpoznawcze
korzystanie z podwykonawców, a dochodzenie roszczeń
16.30 Zakończenie zajęć

Czas trwania

10-16

Prelegenci

Radca prawny, specjalizuje się w obszarze kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. Ekspert prawa nieruchomości.

Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Conference Center at The Tides

Warszawa

ul. Wioślarska 8

woj. mazowieckie

-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
+VAT
1 170
Cena zawiera:
  • CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

-

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
  • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
  • Kod pocztowy: 00-545
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska ul. Marszałkowska 58 lok. 15

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!