Ustawa AML dla Biur Rachunkowych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wprowadzenie kadry managerskiej i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych do dostosowania swoich działań do Ustawy z dnia 1 marca 2018 o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML), co pozwoli spełnić oczekiwania ustawodawcy, a także pozwoli uniknąć sankcji związanych z niewywiązaniem się z zaleceń nałożonych na Instytucje Obowiązane (I.O.) m.in. do jakich należą biura rachunkowe i doradcy podatkowi.

W ramach szkolenia będą poruszone podstawowe kwestie, które kadra kierownicza i pracownik powinien umieć określić, by móc poprawnie realizować postanowienia ustawy AML, począwszy od zrozumienia istoty ustawy AML, metod prania pieniędzy i działań, jakie mają podejmować, a czasem też nie podejmować. Wiedza taka pozwoli biurom rachunkowym uniknąć konsekwencji administracyjnych, finansowych i karnych.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedsiębiorców prowadzących księgi handlowe oraz KPIR
 • kadry managerskiej biur rachunkowych,
 • pracowników biur rachunkowych

Program szkolenia

Program.

I. Wprowadzenie

 1. Omówienie programu szkolenia.
 2. Ustawa AML, czyli ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.   

II. GIIF — Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

III. Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.

IV. CRBR — Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

V. AML, a RODO.

VI. PEP – Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych.

VII. Przestępstwo prania pieniędzy.

 1. Przestępstwo prania pieniędzy w Kodeksie Karnym.
 2. Źródła pochodzenia brudnych pieniędzy, czyli przestępstwo bazowe.
 3. Metody prania pieniędzy.
 4. Przykłady sytuacji, gdzie zachodzi proceder prania pieniędzy.

VIII. Biuro Rachunkowe jako instytucja obowiązana – obowiązki biura.

 1. Określenie Instytucji obowiązanych w ustawie.
 2. Obowiązki dla instytucji obowiązanej, jaką jest biuro rachunkowe:
 • Identyfikacja i oceny ryzyka przez biuro rachunkowe,
 • identyfikacja klienta
 • identyfikacja beneficjenta rzeczywistego,
 • weryfikacja klienta, osoby upoważnionej i beneficjenta rzeczywistego,
 • Wyznaczenie AMLO, AMLRO,
 • Wdrożenie procedury wewnętrznej,
 • wdrożenie środków bezpieczeństwa finansowego,
 • raportowanie do GIIF,
 • obowiązkowe szkolenia.            

IX. Kontrole w Biurze rachunkowym.

X. Sygnalista w Biurze Rachunkowym.

XI. Sankcje za niedopełnienie obowiązków.

 • kary administracyjne,
 • kary pieniężne,
 • odpowiedzialność karna.

XII. Wzór Procedury AML i SYGNALISTY w gratisie.

Czas trwania

od 9:00 do 12:00

Prelegenci

Andrzej Różański
Trener Biznesu, AML Oficer, Prezes Zarządu
Akademia ARBIZ

Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi.  Był czas, że nawet się jąkałem.  Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać.  W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych.

Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej, dzięki czemu pomagam przygotowywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia  pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera.

Andrzej Różański
Prezes Zarządu ARBIZ Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagane po stronie uczestnika:
komputer albo tablet, smartphone z dostępem do Internetu, kamery i mikrofonu,
do uczestnictwa nie jest wymagane instalowanie żadnych aplikacji, wystarczy przeglądarka internetowa typu CHROME.
Szkolenie jest prowadzone na platformie Live Webinar.

Rejestracja

Cena 1
339
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 350 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego przesłanie jest równoznaczne z zawarciem umowy zakupu szkolenia z firmą Akademia Arbiz Sp. z. o.o. (zwaną dalej Organizatorem) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i upoważnia firmę Akademia Arbiz Sp. z. o.o. do wystawienia po szkoleniu faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
   
 2. Organizator potwierdzi otrzymanie zgłoszenia i rezerwację miejsca na szkoleniu w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
   
 3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 7 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji na adres e-mail Organizatora wskazany w potwierdzeniu zgłoszenia TJ: sekretariat@arbiz.pl oraz adres zgloszenie@eventis.pl.  
   
 4. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia lub w przypadku nieobecności na szkoleniu Zamawiający/Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny wynagrodzenia za udział w szkoleniu. Możliwe jest nieodpłatne zgłoszenie zastępstwa dla uczestnika.
   
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 5 dni przed terminem szkolenia, o czym zobowiązany jest poinformować uczestników szkolenia i Zamawiającego.
   
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Zamawiającego na rzecz podmiotów trzecich (np. z tytułu przedpłat dokonanych na rzecz hoteli, z tytułu dojazdu na szkolenie), jeśli zostały one poniesione przed otrzymaniem zaproszenia na szkolenie.
   
 7. W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych Zgłaszający powinien poinformować Organizatora w momencie zgłaszania uczestnika poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszenia.
   
 8. Przesyłając formularz zgłoszenia wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Akademia ARBIZ Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bosa 4/6 lok. 24.
  Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi szkoleniowej oraz wynikających z przepisów prawa.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Akademia ARBIZ Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Bosa 4/6 lok. 24
 • Kod pocztowy: 60-125
 • Miejscowość: Poznań
 • Numer NIP: 7792564844

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia ARBIZ Sp. z o.o.
60-125 Poznań, Polska ul. Bosa 4/6 lok. 24

Organizator

Akademia ARBIZ Sp. z o.o.
60-125 Poznań, Polska
ul. Bosa 4/6 lok. 24
woj. wielkopolskie
Nazywam się Andrzej Różański i jestem trenerem biznesu z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzę szkolenia w zakresie komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych, sztuki przemawiania, szkolenia managerskie i trenerskie, a także prawne w tematyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!